Förskoleklassen

Välkommen till oss i förskoleklassen!

Vårt telefonnummer till förskoleklassen och Polstjärnans fritids är 0455-303194

Våra mailadresser är annika.johansson@skola.karlskrona.se

anita.dahl.persson@skola.karlskrona.se