Förskoleklassen

Välkommen till oss i förskoleklassen!

Vårt telefonnummer till förskoleklassen och Polstjärnans fritids är 0455-303194

Våra mailadresser är annika.johansson@skola.karlskrona.se

anita.dahl.persson@skola.karlskrona.se

helene.letterkrantz@skola.karlskrona.se


Vart hämtar jag mitt barn under fritidstid?
I förskoleklass tillhör eleverna Polstjärnans fritidshem.
Barnen har samma ingång under hela skoldagen.

För mer information från Polstjärnans fritidshem --> klicka här