ÅK 6

Kontaktuppgifter lärare

Caroline Jakobsson (SO, MA): caroline.jakobsson@skola.karlskrona.se

Helen Nordström (NO, ENG) helen.nordstrom1@skola.karlskrona.se

Erica Hjelm (SV) erica.hjelm@skola.karlskrona.se

Erika Götharsson (IDR och Hälsa, mentor) erika.gotharsson@skola.karlskrona.se

inför v 9


Information och vädjan.docx


Inför v. 7


AffischAvlusningsdagarna7-9febr2020.pdf


Inför vecka 6


Inför vecka 5


Dokument3.docx

Information om nya skolbyggnaden