Välkommen till

Ramdala skola

Nu finns schema för läsåret 22-23 under fliken schema.

Ni vet väl att ni kan följa vår vardag via instagram: ramdalaskolan

Läsårsinformation 2022-2023
information till vårdnadshavare gällande kunskapsförvaltningens klagomålshantering
Arbetsplan för Ramdala skolas skolbiblioteksverksamhet ht 21-vt 22 - utkast
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Information Ramdala ht-22.pdf