Välkommen till

Ramdala skola

Skärpta regionala råden - riktlinjer

Information med anledning av skärpta regionala råd - 21 april 2021.pdf
Minska risken att du och andra får covid
Who-riktlinjer-for-fysisk-aktivitet-0-17ar.pdf
Information om ny riktlinje - vintern 2020.pdf
Information vårdnadshavare 210112
Läsårsinformation 2020-2021.pdf
Information Tieto.docx.pdf