Plannen

De voormalige ligboxenstal (de stal)

Eind 2007 is de boerderij en de voormalige ligboxenstal (de schure) door de Stichting Zelhems Erfgoed verhuurd aan de Stichting Smedekinck. De boerderij was keurig gerestaureerd, de stal nog niet. De bouwkundige toestand van de stal liet echter niet toe dat deze werd gebruikt als expositieruimte en om die reden was ze vooral in gebruik als werkplaats en als opslagruimte.

Al snel werd echter duidelijk dat de stal ook moest worden gerenoveerd. Door lekkages lag een verder verval op de loer. Geldgebrek maakte echter alleen provisorische reparaties mogelijk. Gelukkig kwam in 2008 door een aanzienlijke subsidie de renovatie binnen bereik.

Door die subsidie en door het bijeenschrapen van alle kleine reserves van de Oudheidkundige Vereniging, de Stichting Smedekinck en de Stichting Zelhems Erfgoed kon begin 2009 met de renovatie worden gestart. Het dak werd vernieuwd en geïsoleerd, de vloer werd geïmpregneerd en het interieur werd ingericht als museum- en activiteitenruimte. In het voorjaar 2010 is de stal dan ook als zodanig in gebruik genomen.

Beleidsplan 2017 - 2020

beleidsplan 2017 - 2020