Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

dhr. D.G.L. Looman (voorzitter)

Halseweg 33a

7021 HV Zelhem

0314-623405

e-mailadres: mts.looman#hetnet.nl


dhr. B. Radstake (secretaris)

Bielemansdijk 7

7025 CN Halle

0314-631410

e-mailadres: benradstake#gmail.com

dhr. H. van Til (penningmeester)

Burg. Rijpstrastraat 14C

7021 CR Zelhem

0314-625312

e-mailadres: hendrikvantil#gmail.com

mw. ir. M.T. Andeweg (bestuurslid)

Hortensiastraat 1

7021 WS Zelhem

0314 - 870028

e-mailadres: m.t.andeweg#gmail.comNB daar waar in een e-mailadres een # staat, dient U een @ te plaatsen

U kunt de stichting via e-mail bereiken op zelhemserfgoed@gmail.com

bankrekening : 37.47.54.624 tnv Stichting. Zelhems Erfgoed

kvk nummer: 09147039

De Stichting Zelhems Erfgoed

Conform het raadsbesluit van de voormalige gemeente Zelhem is de Stichting Zelhems Erfgoed per 6 april 2005 eigenaar geworden van boerderij Reuterink aan de Pluimerdijk in Zelhem. In de statuten van de stichting is de verplichting opgenomen om de boerderij en de overige gebouwen geheel of gedeeltelijk te verhuren aan een op te richten Stichting Exploitatie van de boerderij Reuterink (thans de Stichting Smedekinck) die in deze gebouwen onder meer de museale stukken van de Oudheidkundige Vereniging Salehem tentoon zal stellen

Teneinde uitvoering te geven aan deze verplichting is in december 2007, na de renovatie van de boerderij, een huurovereenkomst gesloten met de Stichting Smedekinck. In het voorjaar van 2008 heeft de Oudheidkundige Vereniging Salehem haar collectie in museum Smedekinck ondergebracht.

Als eigenaar van de gebouwen is de Stichting Zelhems Erfgoed verantwoordelijk voor de instandhouding en het onderhoud. Het geld voor dat onderhoud komt voor het geld uit de huur die de Stichting Smedekinck betaalt en soms, veelal voor bijzondere projecten, uit subsidies.

De Stichting Zelhems Erfgoed wil transparant zijn ten aanzien van de besteding van de gelden en daarover ook verantwoording afleggen. Dat gebeurt door de opstelling van de jaarrekening die door een accountant wordt gecontroleerd. Een exemplaar van de goedgekeurde jaarrekening wordt conform de akte ter informatie naar de gemeente Bronckhorst gestuurd.