ANBI

De Stichting Zelhems Erfgoed is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Naam: Stichting Zelhems Erfgoed tot instandhouding van boerderij Reuterink
Publieksnaam: Stichting Zelhems Erfgoed


Doelstelling: Zie statuten

RSIN: 8145.81.894
Nummer KvK: 09147039

Postadres:
Secretaris Stichting Zelhems Erfgoed
B. Radstake
Bielemansdijk 7
7025 CN Halle
Tel: 0314 – 631410
Email: bradstake@planet.nl

Bestuurders:
D.G.L. Looman (wnd. Voorzitter)
B. Radstake (secretaris)
 H. van Til (penningmeester)
 M.T. Andeweg (bestuurslid)

Beloningsbeleid: Er zijn geen betaald krachten werkzaam. De bestuurders ontvangen geen vacatiegeld en alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 
Uitgaven en inkomsten: financiële jaarverslagen