Welkom op mijn site


Mijn naam is Wim de Boer, ik ben onderwijskundige. Op deze website vindt u informatie over mijn werkzaamheden en producten, zie het menu links. Of kijk op mijn linked-in pagina: http://nl.linkedin.com/in/wdeboer.

Sinds februari 2013 werk ik voor de Afûk in Leeuwarden, een organisatie die werkt aan taalpromotie en –overdracht van het Fries. Ik ben als hoofd onderwijs / educatief uitgever verantwoordelijk voor alles wat met onderwijs te maken heeft. Ik werk met mijn team en verschillende andere organisaties (hogescholen, onderwijsbegeleidingsdienst) nu bijvoorbeeld aan een nieuw taalleerplatform en bijpassende methodes voor het Fries voor het po, vo, mbo en het volwassenenonderwijs.

Hiervoor heb ik als programmamanager en -coördinator in Ecuador voor de Vlaamse organisatie VVOB gewerkt. In opdracht van de Vlaamse en Belgische overheid draagt VVOB bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Ik heb me bezig gehouden met onderwijsinnovatie en -kwaliteit in scholen, onderwijsleerstandaarden en een profesionaliseringsprogramma voor onderwijsinspecteurs en –begeleiders.

Tot april 2010 was ik als programmacoördinator leermiddelen werkzaam bij SLO (www.slo.nl), het Nederlands Expertise Centrum voor Curriculumontwikkeling. Als coördinator van het Kenniscentrum Leermiddelen hield ik me bezig met SLO projecten gericht op (onderzoek naar) de ontwikkeling, inzet en kwaliteit van leermiddelen (zie leermiddelenplein.nl en SLO Leermiddelenmonitor).