Welkom

Welkom op mijn site

Mijn naam is Wim de Boer. Ik ben enthousiast en bevlogen over de mogelijkheden van onderwijs en wat het voor individuen en de samenleving kan betekenen. Als onderzoeker, docent, uitgever en onderwijsadviseur zet ik mij in om bij te dragen aan innovatieve en kwalitatieve onderwijsverbeteringen in Nederland en daarbuiten. 

Sinds mei 2022 ben ik terug bij de UT. Sinds de zomer van 2023 ben ik de programmadirecteur van de Bachelor en Master Industrial Design Engineering. Daarnaast ben ik strategisch adviseur onderwijsbeleid voor de faculteit Engineering Technology. 

Van januari 2021 tot augustus 2022 werkte ik als senior onderwijsadviseur en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim. Ik werkte centraal als projectleider aan de invoering van een nieuw toetssysteem. Als onderwijskundig adviseur hielp ik de opleidingen van het domein Techniek bij de onderwijsinnovaties. Verder was ik onderzoeker bij het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT. 

In 2020 was ik opnieuw voor VVOB aan de slag gegaan, dit keer in Oeganda. Ik werkte tot februari '21 voltijds en tot september 2021 in deeltijd samen met het ministerie aan de verbeteringen binnen verschillende docentenopleidingen voor het agrarisch onderwijs. 

Eerder werkte ik bij Bloomwise met uitgevers, onderwijsinstellingen (po, vo, mbo, ho) en cursusinstituten aan toekomstgerichte digitale onderwijsoplossingen en daarvoor werkte ik kort als senior e-publisher bij Noordhoff Uitgevers en een aantal jaren bij de Afûk in Leeuwarden. Als hoofd onderwijs/educatief uitgever werkte ik met leraren, lectoraten en onderwijsbegeleiders aan innovatieve digitale taalmethodes voor het funderend, beroeps- en volwassenenonderwijs.

Van 2010-2012 heb ik als programmamanager en -coördinator in Ecuador voor VVOB gewerkt. Ik heb me bezig gehouden met onderwijsinnovatie in scholen, docenten-professionaliseringsprogramma's, de vernieuwde onderwijsinspectie en curriculumvernieuwing binnen het beroepsonderwijs.

Tot april 2010 was ik leerplanontwikkelaar werkzaam bij SLO. Ik werkte bij de stafafdeling Onderzoek en Advies en was coördinator van het kenniscentrum leermiddelen (zie SLO Leermiddelenmonitor). 

In 2004 heb ik 2 jaar gewerkt aan de oprichting van het centrum voor afstandsonderwijs van de katholieke universiteit in Mozambique (UCM). Van 1998 tot 2004 werkte ik als docent en onderzoeker (Ph.D.) bij de faculteit onderwijskunde (later gedragswetenschappen) van de universiteit Twente.

Op deze website vind je informatie over wie ik ben en wat ik doe. 

Kijk ook eens op mijn linked-in pagina.