WELCOME TO CATHOLIC COMMISSION FOR LITURGY

Facebook
Twitter
Youtube

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 10/8/2020

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ปัจจุบันนี้พระศาสนจักรรื้อฟื้นพิธีการประกาศการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้า ที่เรียกว่า Kalenda ซึ่งสามารถที่จะใช้เวลาเริ่มพิธีมิสซา หลังจากบทเพลงเริ่มพิธี และเริ่มมิสซาตามปกติ แทนบทสารภาพบาป จะกล่าวบท Kalenda นี้ แล้วจึงตามด้วยบทพระสิริรุ่งโรจน์ แล้วมิสซาดำเนินต่อไป

Post : 17-12-2021

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระศาสนจักรตั้งแต่โบราณมาแล้วว่า ในวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ หลังอ่าน
พระวรสารแล้ว สังฆานุกรหรือนักขับร้องคนหนึ่ง หรือพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีจะประกาศจากบรรณฐานถึงวันฉลองซึ่งไม่มีวันที่กำหนดตายตัวของปีนั้นตามสูตรกำหนด เพื่อให้ประชากรของพระเจ้าจะทราบถึงวันสำคัญต่างๆ ในปฏิทินพิธีกรรมของพระศาสนจักรของปีนั้นๆ

ดังนั้น คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม จึงได้แปลบทสูตรการประกาศนี้จากภาษาละติน พร้อมทั้งใส่วันที่
ซึ่งระบุถึงวันสำคัญต่างๆ ทางปีพิธีกรรมของปี ค.ศ. 2022 นี้ลงไป ถึงแม้ว่าในประเทศไทยยังไม่เคยมีธรรมเนียมการปฏิบัติเช่นนี้ แต่ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเริ่มสิ่งที่พระศาสนจักรได้รื้อฟื้นเพื่อให้ทั่วทั้งพระศาสนจักรได้ปฏิบัติด้วย

Post : 17-12-2021

หนังสือแนวทางภาคปฏิบัติ สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีพระสังฆราช
เป็นประธาน และพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม มีจุดมุ่งหมายสำหรับเป็นคู่มือภาคปฏิบัติสำหรับบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมประจำวัด ได้แก่ พระสังฆราชหรือพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมสหบูชามิสซา สังฆานุกร ผู้ช่วยพิธีกรรม นายจารีต พิธีกร ผู้อ่านบทอ่าน คณะนักขับร้อง นักดนตรี ผู้จัดวัด ปฏิคม ผู้เก็บถุงทาน และผู้ควบคุมการใช้เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์และการถ่ายทอดเมื่อมีพิธีกรรม

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมพิธีกรรมควรมีคนละเล่มเพื่อเป็นคู่มือสำหรับใช้ในการทำหน้าที่ของตน ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

Post : 31-05-2021

หนังสือพิธีศีลล้างบาปเด็ก

หนังสือพิธีศีลล้างบาปเด็ก ทางแผนกพิธีกรรมได้จัดพิมพ์ มีพร้อมจำหน่ายแล้ว ในราคาเล่มละ 110 บาท ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม หรือผู้แทนพิธีกรรมในสังฆมณฑลต่างๆ

Post : 14-01-2021

หนังสือมิสซานักบุญ ซึ่งทางแผนกพิธีกรรมได้จัดพิมพ์ มีพร้อมจำหน่ายแล้ว ในราคาเล่มละ 1,700 บาท โดยมีการปรับปรุงคำแปลของบทภาวนาต่างๆ ที่มีอยู่ในหนังสือ และเพิ่มการระลึกถึงใหม่ๆ หลายโอกาสที่พระศาสนจักรได้ใส่เพิ่มเข้ามา ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม หรือผู้แทนพิธีกรรมในสังฆมณฑลต่างๆ

Post : 14-01-2021

สืบเนื่องจากที่สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้ออกจดหมายเวียนมายังสภาพระสังฆราชคาทอลิก
บทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต ระศาสนจักร เรื่องการเพิ่มเติมคำวอนขอ ในบทร่ำวิงวอนแม่พระที่เรียกว่า
"บทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต
"

Post : 14-01-2021

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ.2019 สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ให้การรับรองคำแปลหนังสือ พิธีขับไล่ปีศาจ
ฉบับภาษาไทย

Post : 11-09-2020

ตามที่สภาพระสังฆราชฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับพิธีสมรสของคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่น บัดนี้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้จัดทำและพิมพ์หนังสือพิธีสมรส สำหรับการแต่งงานของคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่น ออกมาให้บริการแก่ทุกท่านแล้ว โดยสามารถติดต่อขอซื้อหนังสือนี้ได้โดยตรงที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม โทร. 084-141-5844

Post : 11-09-2020

อัลบั้มรูปภาพ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พบเจ้ากระทรวงพิธีกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพประกอบหนังสือพิธีกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เกาะสมุย