Welcome to 

- Trước năm 2008, SSU có duy nhất 1 sinh viên Việt Nam tên Nguyễn Ngọc Quế, học khoa Hàn Quốc học. Và từ năm 2008 tới 2011 với sự hợp tác giữa SK-Telecom, SSU và Sở Bưu chính Viễn thông TP.HCM, 5 đợt sinh viên được cấp học bổng toàn phần và học bổng học phí sang học chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Soongsil. Từ năm 2011 đến nay, tiếp tục các chương trình học bổng hoặc học tự túc, sinh viên Việt Nam tại ĐH Soongsil ngày càng đông và Hội sinh viên tại đây càng lớn mạnh.

- Hiện tại có rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp Master, Ph.D và đang làm việc tại một số công ty ở Hàn Quốc, đồng thời cũng có 1 số sinh viên đang tiếp học theo đuổi chương trình Ph.D và ở lại làm Postdoc.

-  Tổng số sinh viên hiện tại đang học tập tại trường là 90 sinh viên.

- Địa chỉ wiki Hội: https://sites.google.com/site/vnssukr/
- Địa chỉ Facebook Hội: https://www.facebook.com/vnssu

         Thân ái,

                                                                            BCH Hội SVVN tại Soongsil (VN-SSU)
                                                                                              Chi Hội Trưởng

                                                                                            Phương Huy Tùng

SSUVN - Chào tân sinh viên kỳ mùa Xuân 2018.
SSUVN - Chào tân sinh viên kỳ mùa Xuân 2018
                           

VN-SSU Introduction