Ledenpagina

Lid worden


Er is plaats voor nieuwe leden:
* mits deze nog niet de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt
* mits de dirigente vindt dat er in een bepaalde stemsoort nog iemand bij kan.

Voor de mannenstemmen kan van deze regeling worden afgeweken.
Je kunt, als bovenstaande van toepassing is, 3 keer komen proefzingen. Daarna wordt er bepaald of je kunt worden toegelaten


Contributie

De contributie wordt achteraf per kwartaal betaald door middel van een periodieke

overboeking per 1ste van de laatste maand van het kwartaal. Het kwartaalbedrag is €35.

De betalingen vinden dan plaats per 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.


Afmelden

Als je niet kunt komen repeteren, laat het ons dan even weten via Contact.

Opzeggen

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dan kan dat schriftelijk, via email of bij vertrouwelijkheid via een van de Bestuursleden. Zie ook het huishoudelijk reglement.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Sippy Huisman  - Voorzitter
Bertha Mink - Secretaris
Wiebe Boersma - Penningmeester
Jettie ten Hoeve - Algemeen lid
vacature - Algemeen lid

            

Ledenlijst
 
De ledenlijst is -alleen voor leden- hier te vinden.
 
 
Gratis domein? jouwdomein.tk. Klik hier!