Het Koor Vivace is een enthousiast koor met zo'n 50 leden van 40+, onder leiding van dirigente Emily Diepeveen-Zwart. Rients Schuddebeurs is onze vaste pianist.

We repeteren gemiddeld 3 keer per maand op de woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur in De Oerdracht. Het repertoire omvat vele Engels- en Nederlandstalige (kerk)liederen, klassiek en licht-klassiek, maar ook enkele anderstalige liederen.

Zie voor ons huidige repertoire op onze pagina Repertoire.

Nieuwe leden

Er is plaats voor nieuwe leden:

* mits deze nog niet de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt

Je kunt, als bovenstaande van toepassing is, 3 keer komen proefzingen. Daarna wordt er bepaald of je kunt worden toegelaten Over uitzonderingen qua leeftijd (voor stemsoorten die versterking dringend nodig hebben) beslist het bestuur.

Het koor werd opgericht op 5 maart 1997 als voortzetting van een projectkoor rond de musical Saul. 2017 was dus een jubileumjaar ! Op de de algemene ledenvergadering (10 mei 2017) voor alle koorleden een feestelijk versierd stukje oranjekoek!

Vivace werkt over het algemeen projectgericht. Dit betekent dat er naar een bepaald (thema) concert wordt toegewerkt. Hiervoor proberen we altijd "passende" locaties te zoeken.

Verder verleent Vivace zo nu en dan medewerking aan een kerkdienst. Zie ons concertenoverzicht voor de recente historie.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie over komende concerten/optredens en/of

vind ons leuk op Facebook.

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van onze concertdata, stuur ons een mailtje. Het mailadres kunt u vinden links onderaan deze pagina.

Vivace is aangesloten bij de KCZB

Vivace in de tuin van De Oerdracht, mei 2015

Gratis domein? jouwdomein.tk. Klik hier!

Add Headings and they will appear in your table of contents.