CATIFES

Gaudir d’una bona catifa, no sempre vol dir invertir-hi molts diners.

Tenim la catifa adequada per a cada lloc, segons l’ús

que se n’hagi de fer.

Voleu que us aconsellem?

90 ANYS

D’EXPERIÈNCIA

MOLT IMPORTANT

Francesc Ventura i Khan Saadat, comprant catifes a Peshawar (Pakistan)

Parham i Abbas Sayahi, de Shiraz (Iran). Uns dels nostres proveïdors.