Group leaderProf. Valerio SCARANI
PostdocsDrĀ CAI Yu
Dr Stefan NIMMRICHTER
Dr HAN Yunguang
Graduate studentsAlexandre ROULET
GOH Koon Tong
Angeline SHU
Stella SEAH
LIU Zheng
Li Xinhui
Undergraduate studentsLEE Zhi Xian
Joshua LEONG
TEO Wei Xin