Huurvoorwaarden

En dan nu de kleine lettertjes:

Artikel 1

Het gehuurde betreft:

Vakantiewoning De Grondsels

Grondselweg 7

9418 TP Wijster

En daarbinnen: Het Voorhuis en de Hilde van de boerderij met woonvertrekken, open keukens, 7 slaapvertrekken, badkamers, deel en pompstraat (bijkeuken). De huurperiode gaat in op vrijdag of maandag om 15:00 uur en eindigt op maandag of vrijdag om 11:00 uur. In overleg zijn soms andere begin- en eindtijden af te spreken.

Artikel 2

Huurprijs: Zie overzicht Prijzen, inclusief BTW, beddengoed en energiekosten.

Het voorschot, de helft van de totale huursom, dient binnen 7 dagen na reservering te worden overgemaakt onder vermelding van het reserveringsnummer. Betaling van het voorschot is tevens bevestiging van de overeenkomst. De rest van de huursom en de borg (€ 70,= of € 140,=) dienen één maand voor de aankomstdatum te zijn overgemaakt op onze girorekening.

De borg wordt binnen vier weken na de huurperiode aan u teruggestort met inhouding van eventuele (overlast)schade, porto voor na te zenden goederen, telefoon- en/of schoonmaakkosten.

Indien bepaalde voorzieningen gedurende uw verblijf niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie) of problemen mee ontstaan, dan heeft u geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom.

Artikel 3

Beschadigingen of vermissingen aan de vakantiewoning en verder enig goed van de verhuurder door de huurder/groepsleden, komen voor rekening van de huurder. De huurder verplicht zich het gehuurde in dezelfde staat achter te laten als waarin het werd aanvaard. De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van enig goed van de huurder of van derden. De huurder verplicht zichzelf en de bijbehorende groep aan de huisregels (zie hieronder) te houden of te laten houden. Indien dit niet gebeurt kan de verhuurder de huurder met bijbehorende groep de toegang tot de accommodatie ontzeggen zonder restitutie van huur en borgsom.

Bij betaling van de huursom gaat de verhuurder akkoord met de huurvoorwaarden.

Artikel 4

In geval van annulering van deze overeenkomst door de huurder, langer dan vier weken voor de aankomstdatum, vindt restitutie van het bedrag plaats met inhouding van 20 euro administratiekosten.

Artikel 5

De accommodatie wordt niet verhuurd aan groepen jongeren/studenten. Als bij aankomst van de groep blijkt dat de beschrijving van de groep gedaan door huurder via mail of mondeling niet overeenkomt met de werkelijkheid mag de verhuurder de groep weigeren zonder terugbetaling van de huursom en met inhouding van administratiekosten (25,- euro) op de borg.

Huisregels:

Hierboven worden de huisregels genoemd. Deze zijn als volgt:

 1. Het is verboden binnen te roken. En dit geldt voor alle ruimtes, er mag ook niet in de schuur/deel of in een deuropening gerookt worden.
 2. Voor het in gebruik nemen van de gehuurde accommodatie meldt de huurder zich bij de verhuurder.
 3. De huurder controleert bij aankomst de accommodatie en de inventaris. Gebreken of vermissingen dienen direct te worden gemeld bij de verhuurder. De huurder is gedurende de looptijd van de overeenkomst verantwoordelijk voor de gehuurde accommodatie en het gedrag van de overige leden van de groep.
 4. Dekbedden en kussens zijn aanwezig. Huurder staat er voor in dat ieder onder zijn verantwoording staande persoon een hoeslaken, dekbedovertrek en kussensloop gebruikt. Deze zijn aanwezig.
 5. Handdoeken en theedoeken dient de huurder zelf te verzorgen.
 6. Zelf meegebrachte elektrische apparaten die veel vermogen trekken mogen alleen na overleg met verhuurder worden gebruikt. Dit geldt niet voor kleine apparaten zoals bijvoorbeeld een föhn of scheerapparaat. De aanwezige gourmetstellen mogen bijvoorbeeld niet aangesloten worden op één groep.
 7. Praten, muziek, zang of spel mogen tussen 22.00 en 07.00 (zondag 09.00) uur buiten de accommodatie niet hoorbaar zijn en moet binnen de accommodatie op een zodanig normaal niveau blijven dat er geen waarschuwing van de verhuurder komt. Buiten en binnen de accommodatie dient men zich zodanig te gedragen dat er geen klachten van omwonenden of verhuurder komen. Het is een stille omgeving, houdt daar rekening mee.
 8. Het is niet toegestaan drumstellen of elektrisch versterkte muziekinstrumenten in of buiten de accommodatie te gebruiken.
 9. Overmatig drankgebruik is niet toegestaan. Verhuurder kan bepalen wat overmatig drankgebruik is en huurder vragen te vertrekken omwille van de veiligheid van huurder van verhuurder en omgeving.
 10. Accommodatie en de directe omgeving daarvan dienen bij het einde van de huurovereenkomst opgeruimd (bezemschoon) aan de verhuurder te worden overgedragen. Dit ter beoordeling van de verhuurder. Voor extra uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden brengen wij de gemaakte kosten in rekening.
 11. Huurder is verantwoordelijk voor gedragingen van de personen die tijdens de looptijd van de huurovereenkomst van de accommodatie gebruik maken.
 12. De huurder is aansprakelijk voor het gedrag van de overige leden van de groep. Huurder draagt er persoonlijk zorg voor dat alle leden van de groep bekend zijn de huisregels. Mondeling, uit deze voorwaarden en vooraf meegedeeld via de mail.
 13. Huisdieren zijn in overleg met de verhuurder toegestaan.
 14. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel welke opgelopen wordt door gebruik van de vakantiewoning en de voorzieningen. Bij het opnieuw overschrijden van de huisregels na een waarschuwing kan de verhuurder per direct de huurder opdragen het pand te verlaten zonder restitutie van huursom of borg.

Wij gaan er van uit dat u bovenstaande regels in acht zult nemen, zodat u een gezellig en fijn verblijf op De Grondsels zult hebben.

O ja, overal waar hij of huurder staat kan natuurlijk ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.