Grondsels Leven

Sinds januari 2014 leven bij ons drie wolvarkens of wel Mangalitza's. Ze nemen het er goed van. Ze zijn nu wat groter, rond de 150kg per stuk. Dit ras staat nog het dichtst bij het wilde zwijn en het is van oorsprong een Hongaars ras. Het vlees is bijzonder, mede door een hoog percentage Omega-3-vetten.

Later is er in 2015 een vierde bijgekomen, Ivana. Zij is ondertussen moeder geworden. Drie van haar biggen zijn er nog bij; ondertussen ook alweer een paar jaar oud.

Als je hier klikt, zie je hoe het leven van onze 'knorries' zich ontwikkelt (zo klein als op de eerste foto's zijn ze al lang niet meer).

Dankzij één van onze camperaars is de verhuizing in 2020 van winterhok naar zomerverblijf mooi in beeld gebracht. Hopelijk vind je het ook leuk om te zien.

De verhuizing is in beeld gebracht door Piet Boonstra. Muzikaal wordt het ondersteund door Lee Ann Vermeulen en Lydia Zimmer.


Aan de Grondsels is ook heel veel vogelleven. Telling door een expert vogelaar leverde een lijst met 46 soorten vogels op, waaronder:

 • Buizerd
 • Kieviet
 • Scholekster
 • Houtduif
 • Koekoek
 • Gierzwaluw
 • Grote bonte specht
 • Veldleeuwerik
 • Boompieper
 • Witte kwikstaart
 • Winterkoninkje
 • Roodborst
 • Zwartkop
 • Tuinfluiter
 • Fitis
 • Tjiftjaf
 • Roek
 • Groenling
 • Putter
 • Geelgors
 • Spotvogel
 • Koolmees en pimpelmees
 • Zwarte roodstaart

En gelijk ook de vlinders meegenomen, daarvan zijn er 17 soorten geteld:

 • Landkaartje
 • Boomblauwtje
 • Koevinkje
 • Hooibeestje
 • Citroenvlinder
 • Bont zandoogje
 • Groot dikkopje
 • Eikepage
 • Gehakkelde aurelia
 • Atalanta
 • Gamma uiltje
 • Sint-Jansvlinder
 • Klein koolwitje
 • Groot koolwitje
 • Geaderd witje
 • Dagpauwoog
 • Kleinvuurvlindertje