Wiara

„Bóg obdarza mnie siłą dzięki modlitwie.
Bez modlitwy, tego pokarmu dla duszy,
nie potrafiłabym pracować nawet przez pół godziny” -

- Matka Teresa z Kalkuty.
Comments