Střechy

Tesař - pokrývač - klempíř

Udělat dobrou střechu není jednoduché. Už jen tím , že se na ní podílí tři různá řemesla vznikají nároky na vzájemnou koordinaci a komunikaci a optimální je pak, když střechu jako kompletní dílo dělá jeden sehraný tým lidí.

Tesař dělá základ a od jeho práce je odvislá statika a životnost střechy. Důležitý je výběr řeziva,  precizní provedení spojů , neošizený nátěr impregnací  a  dokonalé ukotvení ke zdem. U rekonstrukcí je pak důležité odstranit všechny napadené části krovu a ty, které již nesplňují nároky na statickou únosnost, citlivě vyměnit. Důležité  je vědět že impregnace se dělí na preventivní a likvidační. V neposlední řadě je také důležité zvážit ,zda nebude nutné při výměně laťování starý krov vyrovnat, což je sice o něco dražší ale střecha pak několik dalších desítek let může vypadat jako nová.

Pokrývačův díl práce je stejně důležitý. Už jen tím, že se nedomyslí některé detaily, může přijít vniveč práce ostatních. Pokrývač zaručuje vodotěsnost a celkový vzhled střechy a od toho se musí odvíjet jeho práce . Každý nedodělek nebo ošizená práce se dřiv nebo později negativně projeví. Důležité jsou některé prvky, které zaručí vodotěsnost (například těsnění v úžlabích a u lemování , okapničky na ukončení folie, dokonalé odvětrání střechy a řešení pro zachytávání sněhu. Důležitá je také volba nové krytiny.

Klempířův díl práce je pak těsně propojen s tím pokrývačovým a jeden může spolehlivě znehodnotit práci toho druhého. Jde sice o detaily ale ty se sčítají a násobí s časem, než se na závadu příjde. 

Když bych to měl shrnout, střecha se dělá na dlouhé desítky let a precizní provedení detailů a výběr materiálů její životnost může i několikanásobně prodloužit.

     Rekonstrukce střechy  v Ostružnu 

Stanová střecha -  lípnutí nároží a středových šiftů