O nás

Naše firma vznikla v roce 1995, kdy jsme se osamostatnili a začali brát první zakázky.Na začátku ještě nebyla k dispozici truhlárna a tak se dělaly převážně krovy a střechy. Postupem času jsme koupili první truhlářské stroje a začali jsme vyrábět okna, dveře, schody a zakázkový nábytek. V roce 1997 jsme postavili první dřevodům, včetně vnějšího obložení a interiérů. Zároveň jsme jako jedna z prvních firem v regionu začali používat na vyřezání krovu výpočet. Od začátku klademe velký důraz na kvalitu a férové jednání a tak nejsou vyjímkou zákazníci, kteří se i po letech na nás obrací s novými zakázkami. V posledních dvaceti letech jsme také začali restaurovat různé památkově chráněné objekty a truhlářské výrobky. V roce 2006 jsme postavili první roubený dům a od té doby se věnujeme i této namáhavé a tvůrčí práci, která klade velké nároky na kreativitu, zkušenosti a manuální zručnost. Od začátků děláme také profesionální povrchovou úpravu našich výrobků. Díky našim dlouholetým zkušenostem z rekonstrukcí památek, jsme v posledních letech začali provádět i historicko - stavební průzkumy krovů a střech s následným vyhotovením zprávy pro památkovou péči, včetně návrhů rekonstrukce. Za dobu od vzniku firmy jsme postavili bezpočet střech, stovky truhlářských výrobků a několik dřevěných domů. Vždy nás potěší, když jedeme okolo a vidíme svou práci, která už desetiletí bez problémů slouží našim zákazníkům.

Naše (má) filozofie

Smyslem naší každodenní práce je vytvářet trvalé hodnoty. Baví mně to, jak pod mýma rukama vyrůstají některé věci, které mně i vás přežijí. Baví mně vymýšlet, počítat a navrhovat projekty, na kterých naší prací zanecháváme svůj podpis. Baví mě pracovat se dřevem, které je mi bližší než kterýkoliv jiný materiál. Baví mně dávat nový život výrobkům, které už mnoho let přede mnou vyrobil někdo jiný. Ten, kdo mně zná, ví že tato slova myslím vážně. Na každý náš výrobek nehledím jen jako na prostředek k získání peněz , ale v prvé řadě jako na hodnotu, která má bezchybně sloužit těm, pro které ji děláme. Naše životní filozofie vychází především z poctivého přístupu k zákazníkovi a k vytvářenému dílu. Těší mně , když se po čase setkám se svými zákazníky a oni jsou spokojeni. Vždy se zajímám jestli vše funguje tak jak má a jestli se něco nedalo udělat ještě lépe. Učím se celý život a je pro mně důležité udržovat krok s moderní dobou a moderními materiály i když mám o hodně blíž k historii. Mám rád když i dnes vznikají díla, která lidem budou sloužit celé generace a která ty pozdější generace budou obdivovat. Nezavrhuji ale ani staré postupy, když vím, že jsou lepší než ty, které sebou nese dnešní uspěchaná doba. Tak taky snadno poznáte naše dílo, když například na pozednici moderního domu uvidíte šikmočelný plát jako vystřižený z doby před dvěma sty lety, který svou pevností o hodně překonává ty dnešní jednoduché. Mohl bych ještě dlouho mluvit o naší práci, protože se stala mým koníčkem, ale k tomu tyto stránky nemají sloužit. Těmito stránkami jsem vám chtěl představit naši firmu a náš vztah k práci. K práci, která nám nejen přináší obživu ale hlavně radost.