Tarzan könyvek        TARZAN KÖNYVEK 1912-1917


TARZAN A MAJOMEMBER

Tarzan of the apes 1912 Written: Dec 1911 to May 1912

Tarzan a majomember könyv
1888-ban John Clayton, Greystoke lordja, a brit Gyarmatügyi hivatal megbízásából Nyugat-Afrikába indul fiatal feleségével Alice Rutherforddal. A hajón, amelyen utaznak, zendülés tör ki, a kapitányt és tisztjeit megölik, őket pedig kiteszik az afrikai parton.
Clayton egy kis faházat épít maguknak, de a közeli dzsungel miatt sosincsenek biztonságban. Egy esemény hatására, amelynek során Alice lelövi a férjére támadó hatalmas emberszabású majmot, a fiatalasszony sokkot kap, és tudata elhomályosul. Megszületik kisfiúk, majd egy évre rá Alice meghal.
Egy napon a nagy emberszabású majmok rátörnek Claytonra, és végeznek vele. Velük van Kala is, a nősténymajom, aki éppen elvesztette kölykét.Kala belehelyezi a bölcsőbe halott kölykét és a kis csecsemőt
magával viszi. A kis emberpalántát a majmok fehér majomnak azaz Tar-zan –nak keresztelik. A kis ember nagyon lassan növekszik a majmokhoz képest, de Kala kitartóan ragaszkodik hozzá és mindentől védelmezi. A kis Tarzan ahogy nő, rábukkan a tengerparti kunyhóra, ahol gyermekkönyveket talál és a képek alapján megtanulja a betűket értelmezni. Amikor nagyobb
lesz, elpusztítja a nevelőapjának számító Tublatot, aki örökös veszélyt jelentett rá.
Később négerek bukkannak fel a vidéken, akik még az emberevés szokásának is hódolnak. A főnök fia egy erdei útja során megöli Kalát. Tarzan számára ez fiatal élete legsúlyosabb csapása. Megöli a feketét, és onnantól fogva amikor csak tudja, zaklatja a törzsét. Erős férfivá
cseperedik és egy küzdelemben megöli a majmok királyát, Kercsakot, és ő lép a helyébe.
Egy napon fehér emberek kerülnek a partra.Porter professzor a lányával, Jane-vel, munkatársával és Cecil Claytonnal. Hajójuk zendülők kezére kerül és őket kirakják. Tarzan több alkalommal megmenti őket a dzsungel veszedelmei közül. Egy alkalommal Jane-t elragadja egy nagy majom és sikerül megmentenie. Néhány napot együtt tölt a beszélni még nem tudó majomemberrel, aki lenyűgözi. Hamarosan egy cirkáló ér partot és expedíciót indítanak Jane nyomában. Ennek során az egyik tisztet, D’Arnot hadnagyot a kannibálok
elfogják. Közben Tarzan visszaviszi Janet, majd megmenti a hadnagyot, mielőtt a feketék felfalnák. A sérültet ápolnia kell, nem hagyhatja magára, de a fehérek hosszú várakozás után végül eltávoznak.Tarzan számára súlyos veszteség a fehér lány eltávozása.
D’Arnot hadnagy megtanítja beszélni, előbb franciául. Elindulnak a szárazföldön a part mentén északnak a civilizációba.Tarzan megtanulja a fehér emberek szokásait és végül Amerikába indul Jane-hez.
A könyv ajánlója, értékelése: Tarzan a majomember könyvajánló


TARZAN VISSZATÉR

The return of Tarzan 1913 Written: Dec 1912 to Jan 1913

 Tarzan visszatér könyv
Tarzan visszatérőben Amerikából, az óceánjárón megismerkedik Olga de Coude-val és férjével a gróffal. A grófnak két elvetemült gazfickó próbál mindenáron keresztbetenni, de Tarzan megakadályozza azt. Ekkor még nem tudja, mennyi bajt hoznak az ő fejére is. Franciaországban barátjánál, D’Arnotnál lakik és éjszakánként beleveti magát Párizs rejtelmeibe. Az óceánon megismert gaztevő, Rokov, valamint társa, Paulvics csapdába csalja, de nem sikerül elintézniük.Később úgy intézik, hogy bejáratos legyen a grófnőhöz, aki szenvedélyre lobban iránta. Elérik, hogy a legrosszabb időpontban érjen haza a gróf, aki párbajra hívja.Tarzan sérülten ugyan, de túléli a párbajt,miközben nem
bántja a grófot.
El akarja foglalni magát, és küldetést bíznak rá, melynek során Észak-Afrikába, a Szaharába utazik. Útja során
Szidi Aiszában kiszabadít egy táncosnőt, aki valójában egy sejk lánya.Különböző sivatagi kalandok után, melyeket sikeresen túlél, annak ellenére, hogy Rokov a nyomában van, végül távozik, és hajóra száll egy újabb küldetéssel, álnéven. Az óceánon megismerkedik egy hölggyel, Miss Stronggal és édesanyjával, a fiatal nő valójában Jane barátnője. Álnéven és álruhában a hajón utazik Rokov is, és és társának segítségével egy napon, egy óvatlan pillanatban Tarzant a tengerbe dobják.
A majomember régi szeretett dzsungelénél ér partot.Hamarosan fekete emberekkel találkozik, akik mások, mint az addig megismertek. Erős és nemes nép, vaziriknek nevezik magukat és barátságot kötnek vele. Egy ideig közöttük él, majd egy csapattal ősrégi romváros felé indulnak. Közben Jane, apja, és Clayton aki a vőlegénye Fokvárosban találkozik Miss Stronggal, valamint az álnéven utazó Rokovval és közösen folytatják útjukat Afrika nyugati partvonala mentén a tengerben. Azonban hajótörést szenvednek, és az egyik csónakban, ahova Jane, Clayton, Rokov és egy matróz szállt nem került élelem, így az éhhalállal küzködve sodródnak a vízen.
Tarzan és a vazirik elérik a romvárost, Opart, ahol aranykincsek vannak.Tarzant az ott élő elállatiasodott férfiak, és embernek maradt nők – akik Atlantisz utódainak vallják magukat – elfogják és fel akarják áldozni. Főpapnőjük La azonban szerelemre lobban Tarzan iránt és részben az ő segítségével sikerül megmenekülnie. Jane-ék partot érnek rettenetes állapotban, és megpróbálják a túlélést a viszontagságos körülmények között a dzsungelben. A majomember
után küldött majomszerű papok csapata egy napon rábukkan Jane-re és elviszik Oparra. Tarzanra vár a feladat, hogy kiszabadítsa.
Lásd a könyvről szóló cikket: Tarzan visszatér könyvértékelésTARZAN A FENAVADAK ÉLÉN

The beasts of Tarzan 1914 Written: Jan to Feb 1914

 Tarzan a fenevadak élén könyv
Tarzan és Jane kisdedjét, Jacket elrabolják Londonban, miközben ő Párizsban tartózkodik.A háttérben Rokov és társa áll. Olyan jól mesterkedik, hogy a hazatérő Tarzant és feleségét is csapdába csalja egy hajón, miközben ők nem találkoznak.
Tarzant kiteszi egy szigeten, Afrika közelében.
A dzsungel fia elismerést vív ki magának az ott élő emberszabású majmok között, és kitartó munkával megszelídít egy
párducot.Egy napon feketén érkeznek a szigetre kenukkal és harcra kerül sor.A feketék egyikét, aki kitűnt tartásával és erejével társai közül, életben hagyják.Mugambinak hívják és Tarzannal, a párduccal, a majmok vezetőjével Akuttal, s néhány további emberszabásúval csónakba szállnak és a kontinens felé veszik az irányt. Közben Jane-t megszökteti a svéd szakács.Rokov a pár gyermekét egy kannibál faluba akarja vinni, hogy ott neveljék fel.
A rettegett csapat Tarzannal az élen az Ugambi folyón halad felfelé a nyomukban.A közeli falvakban menekülnek előlük, de van ahol tőrbe csalják, amikor egyedül előremegy. Különböző viszontagságok után sikerül újra Rokov nyomába erednie, közben Jane megmentőjét megölik.Amikor már sikerülne elkapni a gaztevőt, egy krokodil kapja el Tarzant.Később a hajón találkoznak újra, ahol már nincs menekvés, a párduc ugrik Rokovnak.De társa, Paulvics még életben van és eléri, hogy a hajón robbanás legyen, aminek következtében mindannyian a dzsungelszigetre kerülnek. A sziget másik oldalán felbukkannak más gazemberek is...
A könyvajánlót és értékelést lásd itt: Tarzan a fenevadak élén könyvajánlóTARZAN FIA

The son of Tarzan 1915, 1916 Written Jan to May 1915

 Tarzan fia könyv
Egy hajó bukkan Paulvicsra sokkal idősebben Afrika partjainál. A dzsungelszigeten is megállnak, ahol egy idősebb majom tüzetesen szemügyre veszi mindőjüket, mert valakit keres. A majom Akut és Paulvics eléri, hogy engedjék magukkal vinni.
Elviszik Angliába, ahol bárokban lép fel vele és ezzel tartja fenn magát. Tarzan fia, Jack felserdült és amikor hall az emberszabásúról mindenképpen látni akarja. Anyja viszont nem engedi, mert fél, hogy a vadonba vog vágyni, mint az apja. Jack mégis megszökik, és elmegy. Akut amint meglátja a fiút, nagyon megnézi és ragaszkodik hozzá. Tarzan is megjelenik és elképed.Utána a majomember elmeséli élete történetét a fiúnak.Jack titokban többször találkozik a majommal, majd amikor a távoli iskolába kellene utaznia, szökést tervez a majommal. Idős hölgynek álcázva egy hajón távoznak Afrikába. Ott egy szállodában balszerencsés gyilkosságba keverednek és Jack az őserdőbe távozik a majommal.
Akut lassanként megtanítja a dzsungelbeli túlélés fortélyaira és a fiú gyorsan tanul. Még évekkel ezelőtt egy francia kapitány kislányát a sivatagban egy arab sejk elrabolja, és az őserdőbe hurcolja.Itt kegyetlenül bánik vele, s a kislány lassan elfelejti régebbi életét. A svéd Malhbin és társa, akik elefáncsontrablással és hasonlókkal foglalkoznak, megpróbálják megszöktetni sikertelenül. Később ők hajtják el Jack-et, aki miután a feketékkel is kudarcot vallott, megorrol az emberekre.Jack-ot Akut Koraknak nevezi, és megkeresik a nagy majmokat, de ők sem fogadják be. A csalódott ifjú ekkor bukkan rá a lányra a sejknél, és látja, az hogyan bánik vele.Korak elszökteti a lányt, Meriemet és magával viszi a dzsungelbe.
Így élnek egy ideig hármasban és a lány lassanként megtanulja hogyan kell meglenni a dzsungelben. Egy napon a majmok királya elrabolja Meriemet és Korak megküzd érte. De jönnek a feketék és újra elrabolják. Tőlük a svéd Malbihn és társa szerzi meg, de később összekapnak, megöli társát és akkor rájuk lel a Nagy Bwana. Ő elviszi magával Meriemet nyári lakába, ahol a felesége gondozásába veszi. Korak nem találja a lányt, és azt hiszi elpusztították, így a dzsungelbe vonul letörten.
A nyári lakba vendégek jönnek és közülük Baynes úrfinak megtetszik a lány. Felbukkan Malhbin is, megváltoztatott külsővel, hogy ne ismerjék fel.Egyszer Baynes megszökteti a lányt a svéd javaslatára, aki elszökik előle a lánnyal. Baynes utánuk megy egy feketével és nagy
próbatételeken megy keresztül, fogságba is kerül. Meriem megszökik, majd újra a sejk fogságába kerül. Korak időközben tudomást szerzett arról, hogy a lány életben van és segíteni akar. Tantor az elefánt segítségével kutat. Később ő is fogságba esik és csak az elefánt segíthet.A Nagy Bwana már nyomon van...
A könyv értékelése: Tarzan fia bemutatás, ajánló


TARZAN ÉS A GYÉMÁNTOK

Tarzan and the jewels of Opar 1916 Written: Sep to Oct 1915

 Tarzan és a gyémántok könyv
Werper, a belga megöli felettesét és elmenekül a dzsungelbe. A törvényenkívüli Ahmed Zek arab csapatához kerül. Tarzan újra expedíciót vezet Oparba.Amikor az aranyrudakat elhozzák Opar lakói által elfeledett kincseskamráiból, egy kisebb földrengés miatt Tarzan bentreked, és egy lezuhanó sziklakő fejen találja. Emlékezetkiesése lesz és
csak a fiatalkorára és a dzsungelre emlékszik.Miközben távol van, az arabok lerohanják a nyári lakot. Óriási küzdelemben végül az izmos Mugambi védelmezi már csak Jane-t, végül ő is kidől.De életben marad és a nyomukba indul.
Tarzan Oparon keresztül jut ki a vadonba némi csetepaté után, de La a papokkal követi.Később találkozik Werperrel, aki közrejátszott a nyári lak megtámadásában, mert a bizalmukba férkőzött. Werper ellopja a gyémántos zacskót tőle, és eltűnik.La és csapata utolérik Tarzant és majdnem feláldozzák, de Tantor az elefánt párzási őrjöngése közbejön és Tarzannak kell megmentenie a főpapnőt. Utána visszaküldi őket Oparba és megígérteti velük, hogy nem bántják Lá-t amiért nem bántotta őt.
Felbukkannak az emberszabású majmok, Jane az arabok fogságában van, Werper felbukkan és megszökteti. Mugambi a nyomukban. Tarzan a majmokkal cselekszik. A szálak egymásba keverednek, mindenki külön egymástól, a történet egyre izgalmasabb, és Tarzan elfelejtette hogy ki ő...


TARZAN DZSUNGELTÖRTÉNETEI

Jungle tales of Tarzan 1916, 1917 Written: Mar 1916 to Mar 1917

 Tarzan dzsungeltörténetei könyv
A cselekmények Tarzan fiatalkorában játszódnak, akkor, amikor a majmok között élt és szívesen bosszantotta a közelben élő feketéket, de még nem ő volt a majmok királya.
Tarzan először érez vonzalmat egy majomlány, Tika iránt, de lassan ráébred, hogy Taug, aki az egyetlen a majmok között aki valamiképp barátságos vele, sokkal közelebb áll hozzá. A dzsungel fia szívesen időzik Tantorral, az elefánttal, egy alkalommal, amikor a feketék elkapják, barátja segítségére van szüksége.
Tarzant zavarja, hogy a majmoknak és a dzsungel más vadjainak is vannak kicsinyeik, neki viszont nincs, ezért elrabol egy fekete kisfiút a faluból.Hosszú ideig tanítgatja és foglalkozik vele, de az mindentől fél. A fiú anyja a dzsungelben élő Bukawai varázslóhoz fordul segítségért, de Tarzan végül hazaengedi a fiút. Bukawai azt állítja, hogy ez miatta történt és jutalmat akar, de a fiú elmondja, hogy a majomember engedte el. Ezért bosszút forral és ő rabolja el. Tarzan megtudja, és szembeszáll vele.Egy alkalommal, amikor nem szerencsés a vadászatban, ráfanyalodik a feketék által fogyasztott húsra, ami elefánthús, és ettől tarzannak lidérces álmai lesznek. Egy idegen törzs majmai elrabolják Tikát, és Tarzan Tauggal a nyomukba ered.
A négerek elfognak egy oroszlánt, de Tarzan félelmetes tréfával gúnyt űz belőlük. Úgy tűnik elveszik a hold, és a majmok Tarzantól kérnek segítséget. A könyvről írt cikkemet itt olvashatod: Tarzan dzsungeltörténetei
        TARZAN KÖNYVEK 1919-1930


TARZAN A VADEMBER

Tarzan the untamed 1919, 1920 Written Aug 1918 to Sep 1919

 Tarzan a vadember könyv
Amikor Afrikába is begyűrűzik az első világháború, Tarzan éppen Nairobiban tartózkodik. Távollétében a németek
megtámadják farmját és lemészárolják az embereket. Amikor odaér, csak a pusztulást látja és az egyik
elszenesedett holttesten – aki valaha Jane lehetett- megtalálja felesége gyűrűit. A bosszúvágytól hajtva indul
keletnek, ahol a Kilimandzsáró közelében többször behatol a németek és az angolok táborába is. Szörnyű halál
vár egy oroszlán barlangjánál a feltételezett gyilkosra. Tarzan vasfegyelemmel az addig kiéheztetett oroszlánt
megzabolázza és felhasználja a németek ellen. Többször felbukkan egy női kém a német és az angol táborban.
Utána úgy határoz, hogy visszatér szülőföldjére .Kietlen, sziklás, sivatagos helyen halad át, ahol majdnem
otthagyja a fogát.
Újabb dzsungelbe ér, ahol német vezetőiktől elszakadt fekete katonák haladnak foglyukkal a kémnővel. A közelben
van egy bennszülött falu is, ahol megállapodnak. Tarzan ahol csak tud, kereszbetesz nekik.Smith Oldvick hadnagy
gépével a közelben ér földet, és a feketék elfogják, miközben a kémnő kiszabadul.
Egy balszerencsés esemény folytán a majomembert is elfogják, és a nő az emberszabású majmok segítségével szabadítja ki őket. Amíg a dzsungel fia távol van, a két fehér elindul, de a fekete katonák elkapják őket és vezetőjük arra kényszeríti az angol pilótát, hogy megtanítsa repülni. Némi perpatvar után és tarzan segítségével sikerül megszabadulniuk és visszaindulni a repülővel, de a kietlen részen egy szurdoknál kényszerleszállást kell végezniük.
Tarzan megment egy erős, fekete sörényű oroszlánt a bennszülöttek verméből, amely később többször szolgálatot tesz neki. Rájön, hogy fehér ismerősei ismét bajban vannak és segítségükre siet. A kanyon alsó részében egy különös városra bukkannak, ahol eszelős emberek laknak, akik oroszlánokat tartanak, de mélyen tisztelik a papagájokat. Elfogják őket, és menekülésük reménytelennek tűnik...


TARZAN A RETTENETES

Tarzan the terrible 1921 Written: Aug to Dec 1920

 Tarzan a rettenetes könyv
Tarzan miután megtudja hogy felesége életben van, és egy német hurcolta el dél felé, a nyomukba ered. Tövisbozótos
sztyeppén, majd egy, szinte áthatothatatlan mocsárvidéken halad át. Itt különös előemberszerű valakivel találkozik, majd egy másikkal, amelyik teljesen szőrös és mindegyiknek farka van. Az itt élő oroszlánok csíkosak, és van egy hatalmas, masztodonszerű lény is, amelyet csak egy nagy, majomszerű lény képes irányítani.
A fekete, szőrös emberek barlangjai után Tarzan tovahalad a másik fajta fővárosába. Itt az ő babonás képzeletükre
alapozva, mint az istenség fia mutatkozik be. Ezt rossz szemmel nézi az ottani főpap, aki gonosz ármányokat sző
ellene. Különböző események folytán csapdába csalja és csak nehezen sikerül megmenekülnie.
A királlyal végeznek és a főpap és emberei uralják a fővárost. Jane aki addig ott raboskodott, és egy másik városba szöktetik, kiszabadul elrablóitól és a dzsungelben keres menedéket. Sajnos régi elrablója, a gaz náci férfi is abban a dzsungelben tanyázik.
Időközben az ellenerők szervezkednek a főváros ellen. Tarzannak rá kell lelnie párjára, és segítséget nyújthat az ottaniaknak a főpap és csapata ellen. Közben egy Tarzanra nagyon hasonlító ifjú is átverekszi magát a mocsáron és Tarzan nyomába indul...


TARZAN ÉS AZ ARANYSZŐRŰ OROSZLÁN

Tarzan and the golden lion 1922, 1923 Written Feb to May 1922

 Tarzan és az aranyszőrű oroszlán könyv
Tarzan, Jane és fiúk Korak hazatérőben vannak a messzi délről. Találnak egy elárvul kisoroszlánt, amelyet a
majomember magához vesz és felneveli. Gondosan tanítgatja, mígnem hatalmas, aranyszín bundájú oroszlánná
növekszik.
Közben angliában Flóra Hawkes, aki valaha náluk szolgált, gengszterekből egy csapatot verbuvál, hogy eljussanak az általa hallott Opar kincseskamráihoz. Ehhez egy spanyol színészt is talál, Esteban Mirandát, aki tökéletesen hasonlít Tarzanhoz.
Tarzan is útnak indul feketével Opar felé, és miközben keresztezik egymás útját, egyedül kerül Oparba, ahol
csaknem feláldozzák. La-val együtt kijut a völgyből délkeletre, ahol egy különös völgybe ér. Az itt élő bennszülöttek, akiknek kunyhói a fákra vannak erősítve, a rettegett bolganik, vagyis gorillák uralma alatt állnak. Ezek a lényeknek városuk és palotájuk van és nagyon kegyetlenek a feketékkel.
Tarzan közbelépésére változások indulnak el, és lázadás tör ki. Közben Esteban, aki teljesen beleélte magát Tarzan szerepébe, sokakat megtéveszt, és az aranyrudak amelyeket elrabolnak, ide-oda vándorolnak. Végül saját társaival is elhiteti, hogy Tarzannál vannak az aranyrudak, miközben elrejti őket. Azok a feketékkel egy arab falu ellen szövetkeznek.
Az aranyszőrű oroszlán, Jad-bal-ja megszökik és Tarzan nyomába ered. Időközben Jane Tarzan keresésére indul, de Esteban megtéveszti. A szálak egyre jobban összekuszálódnak és lassan már senki sem tudja kivel mi történt...
A könyv értékelését, elemzését lásd itt: Tarzan és az aranyszőrű oroszlán könyvajánló


TARZAN ÉS A HANGYAEMBEREK

Tarzan and the ant men 1924 Written: Jun to Nov 1923

Tarzan és a hangyaemberek könyv
Esteban Miranda egy bennszülött kunyhóban raboskodik, mínem csellel ráveszi a varázsló lányát hogy segítsen
kiszabadulásában.magával ragadja őt is és elmenekülnek a dzsungelbe. Miközben Jane Angliába utazik, Tarzan
egyedül indul repülni, miután fia megtanította. Meriem és a fiúk Dickie is kikíséri távozásakor.
Egy bozóterdő túloldalán Tarzan egy kis baleset folytán az erdő fái közt köt ki. A közelben élő különös ősemberképű nőstény hurcolja el a falujába, ahol női uralom van, a férfiak csak az erdőben élnek. Tarzannak sikerül megszöknie egy ottani fiú társaságában, akit elkezd oktatni a vadászatra és hogy védje meg magát.
Egy napon különös lényekre bukkan, akik negyedakkorák mint ő és egy már említett nősténynyel harcolnak.
Megmenti a hercegüket és elmegy velük városukba.
Valamennyi idő elteltével egy másik nép, amellyel harcban állnak, megtámadja őket és ő is részt vesz a csatában.
Elfogják, és mire magához tér, már azt veszi észre, hogy mérete akkora mint az ottaniaké. Ebben a másik városban
mindenki ajnározza a királyt, aki valójában ostoba. Tarzannak az ottani kőfejtőben kell dolgoznia rabszolgaként és rendkívül csekély esélye marad a menekülésre. A herceg, akit megmentett szintén ott raboskodik és egy rabszolgalány is, akit megmentenek, és megpróbálnak kiszabadulni a városból...


TARZAN AND THE TARZAN TWINS 1927

 Tarzan es a Tarzan ikrek könyv
Ezt a könyvet Burroughs kifejezetten a fiatalabb olvasóknak szánta.
Eredetileg két részben adták ki, 1927-ben The Tarzan Twins és 1936-ban Tarzan and the Tarzan Twins, with Jad-Bal-Ja, the Golden Lion címmel.
Két fiú Dick és Doc egy kiváló angol iskolába jár, Dick apja távoli rokonságban áll Lord Greystoke-kal, vagyis Tarzannal. A két fiú nagyon hasonlít egymásra, eltekintve attól, hogy Dick angliában született és fekete hajú, míg Doc amerikában született és világos a haja. Anyjaik ikertestvérek voltak, és amikor megtudták a távoli rokonságot Greystoke-kal, akkor kezdték Tarzan ikreknek nevezni őket.
Tarzan meghívja őket afrikai birtokára. A vasútnál várja őket ötven vaziri harcosával, de az ikrek elkeverednek.


TARZAN A DZSUNGEL URA

Tarzan, lord of the jungle 1928 Written: May to Jul 1927

Tarzan, a dzsungel ura könyv
Tarzan Tantoron, az elefánton elnyúlva élvezi a dzsungel szépségeit, miközben csaknem rabszolgakereskedők
fogságába kerül. Az arabok elkapják és Tantorra vár a feladat, hogy megmentse.
A dzsungelben utazik James Blake, aki fotózni jött, valamint társa, aki gátlástalanul vadászik. Útjaik szétválnak, és Blake egy villámcsapás után eltávolodik kísérőitől, majd egy fura helyre lel, ahol keresztes lovagokkal találkozik, akik középkori várban élnek, és az ottaniak még Jeruzsálem kiszabadítását tartják szem előtt. Azt hiszik, hogy körülöttük mindenhol szaracénok vannak.
Itt megismeri a szépséges Guinalda hercegnőt, miközben az arabok közelednek a titokzatos városhoz, de a
közelben élő galla négerek figyelik őket. A gallák csak úgy hajlandóak megmutatni a bejáratot, ha az arabok
elengedik összes galla rabszolgáikat.
Közben megjelenik újra a dzsungel ura és kiutasítja őket az országából, de ők titokban merényletet terveznek ellene. Blake részt vesz a lovagi tornán, közben a dzsungel ura közeledik...
A könyv jellemzése: Tarzan, a dzsungel ura bemutatás


TARZAN ÉS AZ ELVESZETT BIRODALOM

Tarzan and the lost empire 1928, 1929 Written: Mar to May 1928

Tarzan és az elveszett birodalom könyv
Ebben a könyvben bukkan fel előszor Nkima a kis majom, aki gyermekien ragaszkodik Tarzanhoz. Tarzan egy elveszett tudós után kutat a Wiramwazi hegységben aki régi barátjának fia. Hű vazirijeit otthagyva, csupán
Nkimával indul útnak.
Eric von Harben babonás kísérőitől elhagyatva egyedül mászik fel a hegység magaslataira, ahonnét egy óriási, kanyonszerű völgyet pillant meg folyókkal, tóval és a civilizáció jeleivel. Egy olyan helyre csöppen, ahol a Római Birodalom leszármazottai élnek. Hamarosan a dzsungel ura is rálel a különös helyre, de egy másik, hasonló városba csöppen.
A könyv értékelése: Tarzan és az elveszett birodalom


TARZAN A FÖLD MÉLYÉN

Tarzan and the Earth’s core 1929, 1930 Written: Jun to Nov 1923

 Tarzan a Föld mélyén könyv
A könyv az író másik sorozatával, a Pellucidar sorozattal kapcsolódik. David Innes a föld kérge alatti másik világban fogságba került és Jason Gridley megkéri Tarzant hogy segítsen megkeresni.
Építenek egy új léghajót, majd német legénységgel,és vazirikkel útnak indulnak.
Ebben a világban még kardfogú tigrisek és más őslények élnek és sokkal nehezebb szembeszállni velük.
Itt az idő a hagyományos szerepet nem játssza, irányok sincsenek, és a dzsungel fia életében először eltéved. A megkeresésére indult csapat szintén eltéved.
Tarzan találkozik az itteni emberszabású majmokkal, majd később emberekkel. Jason Gridley egyedül vág a keresésre egy repülővel, de a gépnek támad egy repülő őshüllő, ezért ki kell ugrania.Megvéd egy itteni lányt a rátámadóktól és vele folytatja útját.
Tarzan egy emberszabásúval és egy emberrel köt barátságot és együtt haladnak, de elragadja egy repülő őshüllő. Közben Gridley és a lány is távol kerül egymástól, és az eredetileg keresésükre indult csoport a vazirikkel eltéved.A léghajó végül kénytelen utánuk útnak indulni.


TARZAN A LEGYŐZHETETLEN

Tarzan the invicible 1930, 1931 Written: Mar to Jun 1930

 Tarzan a legyőzhetetlen könyv
Igazi csavaros és szórakoztató dzsungeltörténet, felbukkannak a régi ismerősök, Tantor, Nkima az Opari La, és a nagy majmok.
Egy csoport nemzetközileg összeverbuválódott kommunista érzelmű ember Opar kifosztására készül. Tarzan őket figyelve Oparba jut, ahol elfogják, és kiderül, hogy La is fogoly.
A Peter Zveri vezette kommunista csapat
nem mer betörni Oparba, a Kitembo vezette néger társaik, és az arabok félnek a szellemektől.
Közben Colt az amerikai csatlakozik hozzájuk és így újra próbálkoznak, de közben az alaptáborban maradt
arabok elmennek és magukkal viszik fogolyként Zorát, az egyetlen nőt a társaságból.
Tarzan és La valahogy kiszabadul Oparból, de később a vadonban elszakadnak egymástól, és La is az arabok fogságába kerül. Az említett társaság újabb Opari bejutási kísérleténél Colt-ot elfogják.
La idővel összeakad Tarzan oroszlánjával, Jad-bal-jával, és együtt folytatják útjukat.
Lásd a könyv jellemzését itt: Tarzan a legyőzhetetlen könyvajánló


        TARZAN KÖNYVEK 1931-1947


          TARZAN A DIADALMAS


Tarzan triumphant 1931, 1932 Written: Feb to May 1931

 Tarzan a diadalmas könyv
Tarzan földjén sokan megfordulnak, és ez munkát ad a dzsungel urának. Lady Barbara Collins Afrika elhagyatott hegycsúcsai felett repül, amikor kifogyóban az üzemanyag, s
ő kénytelen ejtőernyővel kiugrani. Egy kráterben landol, ahol a múltból ittmaradt vallási fanatikus fehérek élnek.
Lafayette Smith a fiatal geológiaprofesszor Afrikába utazik,vele tart Danny Patrick, aki a Chicagói bűnözés következményei elől menekül. Leon Sztabucs a kommunista Afrikába érkezik hogy megölje Tarzant, de elfogják a shifták.
A bangalo nép segítséget kér Tarzantól, mert a shifták embereiket elviszik rabszolgának északra. A közelben vadászik Lord Passmore. Midian földjén, egy kialudt vulkán kráterében vallási fanatikusok, Pál követőinek torz utódai közt Barbara megismeri Jezabelt a szép, fiatal lányt aki különbözik társaitól.A fanatikus népség hamarosan el akarja pusztítani őket.
Leon Sztabucs megismeri Capietrot a shifták olasz vezetőjét, akivel szövetkezik. Danny Patrick az utcai beszédhez szokott fiatalember, találkozik Jezabellel, s különböző angoljuk rendkívül humoros párbeszédeket eredményez.
Könyvértékelést lásd: Tarzan a diadalmas könyvajánló


TARZAN ÉS AZ ARANYVÁROS

Tarzan and the city of gold 1932 Written: Nov 1931 to Jan 1932

 Tarzan és az aranyváros könyv
Ennél a könyvnél már úgy tűnt, Burroughs természetesnek veszi, hogy Afrika tele van ősi európai civilizációk
maradványaival.
Tarzan az abesszín vidék irányába kalandozik, kiszabadít egy fehér embert a shifták fogságából, Valthort, aki
egy idegen országból származik. Összebarátkoznak és megtudja hogy új ismerőse Athneból az elefánt-
csontvárosból származik.Elkíséri hazafelé ám útközben egy viharos folyón való átkeléskor a dzsungel ura Cathne, az aranyváros partjárasodródik, ahol elfogják.
Egy ideig a börtön foglya, majd meg kell küzdenie a város legerősebb foglyával. Az aranyváros királynője a szép Nemone, aki kegyetlen, de nagy hatással van rá a majomember rendíthetetlensége, ezért többször is
megkísérli meghódítani a majomembert.Egy szimpatikus fiatalember, Gemnon feladata hogy vigyázzon rá,
miközben sötét alakok szervezkednek ellene. Nemone végül megunja a dzsungel urának ellenállását és az arénába küldi harcolni.
Lásd itt a regény jellemzését: Tarzan és az aranyváros


TARZAN ÉS A PÁRDUCEMBEREK

Tarzan and the leopard men 1932, 1933 Written: Jul to Sep 1931

 Tarzan és a párducemberek könyv
Először sorozatként jelent meg egy magazinban. Előbb keletkezett, mint az ezt követő Tarzan és az
oroszlánember, mégis ezt a regényt sorolják utána.
Egy lány Afrikában keresi elveszett testvérét. Egy titokzatos kultusz követői áldozatokat szednek és Orando
az egyetlen aki szembe akar szállni velük, de árulók is vannak közöttük. Nyamwegit a bennszülöttet megölik a párducemberek.
Tarzan ebben a történetben egy ütéstől ismét elveszti emlékezőképességét, és Orando, aki segít neki, Muzimonak a védőszellemnek hiszi, Nkimát pedig Nyamwegi szellemének. Miután a dzsungel ura
nem emlékszik, elfogadja ezt.
A párducemberek szektája a dzsungel mélyén a folyó szigetén tartja szertartásait és tivornyázásait.
 A történetben felbukkan „Öreg Csont” a fehér férfi, akinek elege van a nőkből, fiatal társával elefántcsont után kutatnak eredménytelenül.
A fiatal lányt akit a bennszülöttek "Kali Bwanának" neveznek elhagyják kísérői és Öreg Csont talál rá, aki nem
valami kedves hozzá.Majd elrabolják a párducemberek a lányt és utánaered. A történetben felbukkannak a
"kis emberek", a pigmeusok is.
A könyv értékelését lásd: Tarzan és a párducemberek könyvajánlóTARZAN ÉS AZ OROSZLÁNEMBER

Tarzan and the lion man 1933, 1934 Written: Feb to May 1933

Tarzan és az oroszlánember könyv
A regény némileg a filmgyártás kigúnyolása, célzottan a MGM-ra, mivel a filmbeli Tarzan eléggé eltért az általa
megalkotott, művelt, a civilizációban is otthonosan mozgó Nagy Bwanától.
Szafari érkezik Afrikába, hogy csináljon egy újabb Tarzan filmet. Főszereplőjük, Stanley Obroski külsőben hasonlít
a dzsungel fiára, másban már nem. A társaság áthalad a bansutók országán akik folyamatosan támadják őket.
A legsúlyosabb támadás során többen életüket vesztik és a főszereplőt elfogják a bennszülöttek. A főszereplőlányt Naomit és a dublőrét Rhondát pedig a karavánt eddig kísérő arabok rabolják el.
Az arabok egy kellékként használt térkép alapján gyémántokat keresnek. A rendező és az operatőr utánuk indul. Obroskit a bennszülöttek meg akarják kínozni, majd megenni, de Tarzan kiszabadítja, majd míg a férfit otthagyja egy barátságos törzsnél, mert megbetegszik, a fehérek keresésére indul.
A két lány megszökik az araboktól, majd Rhondát elfogják genetikailag "átnemesített" emberként gondolkodó
gorillák. Nekik tizenhatodik századi angol nemesi neveik vannak, s egy istenük aki egy fehér ember.
A beszélő gorillák egy régi genetikai kísérlet eredményei. Az arabokat akik a területükre törnek, elintézik. Tarzan
miután megtudja hogy a lányok eltűntek, a keresésükre indul és a furcsahelyre ér. A fehérek mindvégig abban a hiszemben vannak, hogy ő Obroski.TARZAN ÉS AZ ÖRÖK ÉLET

Tarzan'quest 1935. 1936 Written: May 1934 to Jan 1935

 Tarzan és az örök élet könyv
Újra felbukkan Tarzan párja, Jane és barátnője, hazel strong. Tarzan füléhez jutnak a furcsa, fehér emberekről
szóló elbeszélések, amikor Muviro lányát elrabolják.
Jane társaival egy vihar következtében a dzsungelben köt ki, és a túlélésért küzdenek. Jane a dzsungel urának feleségéhez méltóan viseli a megpróbáltatásokat, és
leleményesen feltalálja magát a vadonban.
A majomember vazirijeivel elindul a fehér vademberekhez, a kavurukhoz, akik már régóta nőket rabolnak rejtélyes okból. A kavuruk egy szérum segítségével hosszabbítják meg életüket. 

Ennek a történetnek az eredeti munkacíme Tarzan és Jane volt, a regényben folyamatosan váltogatják egymást
az egyik és a másik főszereplővel történő események.
A regény megírásakor Burroughs válás után új kapcsolatba
kezdett és ez is befolyásolhatta abban, hogy Jane visszatért a történetbe.
TARZAN A NAGYSZERŰ  (Tarzan a csodálatos címmel is megjelent nálunk.)

Tarzan the magnificent 1935, 1936 Written: Sep 1935 to May 1937

Tarzan a nagyszerű könyv
Két női törzs, a kajik és a zulik Afrikában él, és egy-egy hatalmas drágakő varázslatos ereje adja hatalmukat.
A kajik gyémántja és a zulik smaragdja. Lord Mountford és felesége húsz évvel ezelőtt eltűntek Afrikában. Stanley
Wood és Rob Van Eyk a nyomukba erednek két fehér vadásszal, Spike-kal és Trol-lal. A történetben később Tarzan
eljut a régi arany és elefántcsontvároshoz. Lásd a könyv jellemzését itt:


TARZAN ÉS A TILTOTT VÁROS

Tarzan and the forbidden city  1938  Written: Oct 1937 to Nov 1938

Tarzan és a tiltott város könyv
Egy fehér lány, Helen, apjával a dzsungelbe jön, hogy megkeresse eltűnt bátyját, Brian Gregory-t. velük van Tarzan régi barátja, D'Arnot, aki a majomembert javasolja segítségnek. De a képbe lép még egy indiai, egy másik lány, Magra és egy megbízhatatlan vadász.
Brian a legendás Ashair városánál tűnt el, ahol a világ legnagyobb gyémántját akarta megtalálni. Különböző események után, amikor is adzsungelben kénytelenek kényszerleszállást végrehajtani, eljutnak a rejtélyes város közelébe. A titokzatos hely egy vulkáni krátertónál van, ahol a két oldalon két város áll. Tarzan megbarátkozik egy férfival, aki az egyik városból való és behatol a kráterba.
Elemző cikk a könyvről: Tarzan és a tiltott város kritika
                                                                           

TARZAN ÉS AZ ŐRÜLT

Tarzan and the madman 1940 Written: Jan to Feb 1940

A történet 1940-ben született meg, de csak 1964-ben adták ki könyv formájában.
Tarzan és az őrült könyv
Egy ál-Tarzan elrabolja a törzsekből a nőket. Köztük van Sandra Pickerall a Thos örökösnője,akinek apja királyi jutalmat ígér visszaszerzéséért. Néhány fehér ember is jár a dzsungelben, köztük elvetemült gazfickók, akik többször is gondot okoznak a dzsungel urának, aki megpróbálja kideríteni az ál-Tarzan kilétét.
Mindeközben egy érdekes helyre keverednek, ahonnét nehéz lesz kijutniuk.


TARZAN ÉS A HAJÓTÖRÖTTEK

Tarzan and the castaways 1964 Written: Jan 1939 to Dec 1941

 Tarzan és a hajótöröttek könyv
Murder in the Jungle 1939
Tarzan and the Champion 1940
The Quest of Tarzan 1941

A Tarzan és a dzsungelgyilkosságok - egy rejtélyes gyilkosság utáni nyomozást mutat be.
A Tarzan és a bajnokban - egy megátalkodott bokszbajnok kerül a dzsungelbe és gátlástalanul irtja az állatokat.
A Tarzan és a hajótöröttek - c. történetben az Indiai-Óceánon ketrecben szállítják Tarzant más
vadállatokkal együtt, mígnem bajba keverednek.


TARZAN ÉS AZ IDEGENLÉGIÓ

Tarzan and the foreign legion 1947 Written: Jun to Sep 1944

Tarzan és az idegenlégió könyv
A második világháború folyamán Tarzan Délkelet-Ázsiában, Szumátra szigetén landol, ahol bajtársaival egyetemben fel kell vennie a küzdelmet az ellenséges és kegyetlen japánokkal.
Az itteni dzsungelben tigrisek, ázsiai elefántok, és más majomfajták várnak rá.
Egy holland lány, Corrie miután hozzátartozóit megölik, a japánok fogságába kerül.
A majomember új barátokkal és ellenségekkel kerül szembe, miközben a dzsungel megpróbáltatásaival is meg kell küzdeniük és az erőszakos japán katonákkal.
A teljes ismertetést és elemzést lásd itt: Tarzan és az idegenlégió könyvTARZAN: AZ UTOLSÓ KALAND

Tarzan: The lost adventure 1995 Written: Commenced 7 Sep 1946, only 83 typewritten

Tarzan az utolsó kaland könyv

Ezt a történetet Edgar Rice Burroughs kezdte el és 83 oldalt írt, fiai csak 1963-ban találták meg.
A művet Joe R Lansdale fejezte be és 1995 áprilisában jelent meg.
Tarzan egy nőnek segít felkutatni Ur elfeledett városát, Jad-bal-ja segítségével.