Talog a Foelcwan

Bethania, Talog

Ysgrifennyddes; Mrs Olive Thompson

Noddfa, Foelcwan

Ysgrifennyddes; Mrs E.Myfanwy John

Oedfaon y Sul; 2.0pm Talog a Foelcwan bob yn ail Sul

Ein nod ni yw cynnal a hyrwyddo tystiolaeth Gristnogol yn ardal Talog a Foelcwan a'r cyffiniau.

Ceisiwn wneud hyn trwy gyfrwng

· Oedfaon wythnosol

· Addoliad deallus a pherthnasol

· Bod yn gynnes ein croeso i ymwelwyr

· Gweithgareddau cymdeithasol i ddwyn pawb ynghyd

· Rhoi'r adeilad at wasanaeth mudiadau a chymdeithasau y cylch