Yr Ofalaeth

Cylch Caerfyrddin

Bethania, Talog
Ysgrifennyddes; Mrs Olive Thompson

Noddfa, Foelcwan
Ysgrifennyddes; Mrs E.Myfanwy John

Ein nod ni yw cynnal a hyrwyddo tystiolaeth Gristnogol yn ardal Talog a Foelcwan a'r cyffiniau.

Ceisiwn wneud hyn trwy gyfrwng

·       Oedfaon wythnosol
·       Addoliad deallus a pherthnasol
·       Bod yn gynnes ein croeso i ymwelwyr
·       Gweithgareddau cymdeithasol i ddwyn pawb ynghyd
·       Rhoi'r adeilad at wasanaeth mudiadau a chymdeithasau y cylch


Comments