Cymdeithas y Cymod/Amnest

Bydd grwp Cymdeithas y Cymod a grwp Amnest Rhyngwladol yn cyfarfod unwaith y mis yn Festri Tabernacl. Gwelwch y dyddiadur ar dudalen flaen y wefan am fanylion pellach.

Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen isod