Dathlu trigain

Oedfa Flynyddol, Bethania, Talog

Pregethwyd gan y Parchg. Wynn Vittle drigain mlynedd wedi i'w ordeinio a'i sefydlu yn yr eglwys honno a Noddfa, Foelcwan. Tri a fu'n weinidog ar y ddwy eglwys oedd yn bresennol. Gwelir Diaconiaid y ddwy eglwys yn y llun.

Dychwelyd i Oriel