Amdanon ni

Mae'r Tabernacl yn eglwys hanesyddol sydd â'i gwreiddiau’n ymestyn yn ôl mor bell â’r ddeunawfed ganrif, ac sydd â’i golwg heddiw ar fod yn eglwys:

gynnes a chroesawgar

agored a diragfarn

eciwmenaidd ei nod

drwyadl Gymraeg ei chyfrwng iaith

Mae’n eglwys sy’n ceisio perthnasu’r Ffydd Gristnogol ar gyfer her, anghenion a sefyllfaoedd yr unfed ganrif ar hugain. Mae’n ymarfer:

aelodaeth agored – i bawb, o ba enwad bynnag, sy’n dymuno ymaelodi ynddi.

cymun agored – i bawb sydd yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist

meddwl agored, gonest

Oedfaon y Sul

10.0am Oedfa Foreol. Oedfa Gymun ar Sul cyntaf y mis

Gweinidog:

Parchg. Peter Cutts

tabernaclcaerfyrddin@gmail.com