Dyddiadur

Trefn y Sul

10.0am Oedfa Foreol (Oedfa Gymun ar Sul cyntaf y mis) Gweler y Calendr uchod ar gyfer gwybodaeth bellach.

Os am wybod rhagor ffoniwch;

Parchg. Peter Cutts

ffon; 01267 236658

ebost; tabernaclcaerfyrddin@gmail.com

Teras Waterloo

CAERFYRDDIN

SA31 1DQ