Tabernacl Caerfyrddin

Cliciwch ar y digwyddiad i weld rhagor o fanylion


Trefn y Sul

10.0am Oedfa Foreol ac Ysgol Sul
(Oedfa Gymun ar Sul cyntaf y mis)

Oedfa Pnawn/Hwyr yn achlysurol 
Gweler y Calendr uchod ar gyfer gwybodaeth bellach.


Os am wybod rhagor ffoniwch;
Peter Cutts
ffon; 01267 236658
ebost; tabernaclcaerfyrddin@gmail.com

Teras Waterloo
CAERFYRDDIN
SA31 1DQ