Calendr

Trefn y Sul

10.0am Oedfa Foreol (Oedfa Gymun ar Sul cyntaf y mis) Gweler y Calendr uchod ar gyfer gwybodaeth bellach.

Os am wybod rhagor cysylltwch;

Mr Emyr James (Ysgrifennydd)

ebost; tabernaclcaerfyrddin@gmail.com

Teras Waterloo

CAERFYRDDIN

SA31 1DQ