Astronomia Inkow

Świątynie Inków-3

Barbara Mikołajewska

III. Astronomia Inków

Na terenie ruin starożytnego miasta Machu Picchu w Peru znaleziono kilka tajemniczych starannie szlifowanych kamieni o dziwnym kształcie, które służyły do obserwacji nieba. Obserwacje zmian na nocnym niebie jak i zmian w nachyleniu promieni słonecznych były dla Inków istotne zarówno ze społeczno-religijnego punktu widzenia jak i dla rozwoju rolnictwa.

1. Krzyż Południa

Tajemniczy kamień znaleziony

na terenie Machu Picchu,

zwany „Krzyżem Południa”, gdyż

reprezentuje tę konstelację

wyznaczając oś południe-północ

Widoczna na zdjęciu dłoń wskazuje

kierunek północny

Gdy słońce jest w zenicie cień przybiera

kształt lamy której szyja rozciąga

się w kierunku południowym

Lama

2. Intiwatana

Inny tajemniczy starannie szlifowany kamień o nieregularnym kształcie znaleziony na terenie Machu Picchu jest nazywany Intiwatana. Termin pochodzi ze starych kronik hiszpańskich i jest tłumaczony jako „wiązanie słońca”. Przy jego pomocy mierzono zmiany w nachyleniu promienia słonecznego w czasie roku i określano pory roku. Np. podczas zimowego przesilenia dnia z nocą (21 czerwca) o świcie kamień ten zostaje oświetlony przez tworzące trójkąt promienie słoneczne. Zjawisko to trwa kilka minut i wydarza się tylko tego szczególnego dnia. Obserwowało się także cień rzucany przez kamień, który w określonym momencie przybiera kształt pumy (zwierzęcia symbolizującego w kulturze Inków ziemię).

1. Intiwatana-kamień służący do obserwacji słońca

2. Ten sam kamień Intiwatana z innej perspektywy

3. „Grupa Moździerzowa”

Na terenie Machu Picchu znajduje się również kompleks budynków zwany „Grupą Moździerzową” zbudowanych ze szlifowanych dokładnie dopasowanych głazów, co sugeruje, że grupa ta miała duże znaczenie. Tutaj znajdują się dwa tajemnicze okrągłe kamienie zwane moździerzem o prawie identycznej średnicy, które zostały wycięte w granitowej podłodze. Niektórzy twierdzą, że służyły one prawdopodobnie do obserwacji astronomicznych, pełniąc funkcję podobną do luster w teleskopie.

Szlifowane kamienie wycięte w granitowej podłodze nazywane „moździerzem”

web page hit counter

Odwiedź również naszą nową stronę świątynie-site

Copyright © 2007 by Barbara Mikolajewska, New Haven, CT USA

Last modified: March 04, 2010