กิจกรรมของสาขาวิชา

ขอแสดงความยินดี

โพสต์25 มิ.ย. 2560 00:02โดยSUT Electrical Engineering

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ 2560 แผนพลังงานทดแทน
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทุนสนับสนุน 1 โครงการ
โครงการ เครื่องประทับลายสำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง
ผู้จัดทำโครงการ นายตรีเทพ ไค่นุ่นสิงห์ และนายนิเวศน์ ชาติวงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภายใต้การกำกับดูแลจาก ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์

รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ประเภท Hardware

โพสต์17 เม.ย. 2559 21:34โดยSUT Electrical Engineering   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2559 21:36 ]

รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ประเภท Hardware (รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี) 

จากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด

            ผู้ประดิษฐ์ :   1. นายธนาทิป หาปูทน

                          2. นางสาวสุทธิกานต์ รักษาภักดี

                          3. นายจักรกฤษณ์ จันทะเสน

          อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์

 


 

รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

โพสต์18 พ.ค. 2558 00:37โดยSUT Electrical Engineering

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำ นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2557 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย
ในโอกาสนี้ “นายกฤษดา มงคลดี” นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97

ศึกษาดูงาน ปี 58

โพสต์10 ก.พ. 2558 19:07โดยSUT Electrical Engineering   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2558 19:16 ]

ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2558 
ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ , เขื่อนภูมิพล , สถานีไฟฟ้าท่าตะโก ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 มกราคม 2558
ทั้งนี้ทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ที่ให้ความรู้ในการออกศึกษาดูงานในครั้งนี้
คลิ้กที่ภาพเลยครับ


EECON-37

โพสต์27 พ.ย. 2557 02:09โดยSUT Electrical Engineering   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2557 21:49 ]

ภาพบรรยากาศเข้าร่วมงานของกลุ่มวิจัย PEMC
ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 37
The 37th Electrical Engineering Conference (EECON-37)
19-21 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

https://picasaweb.google.com/108311460953146042050/EECON37BySUT

โดยทั้งนี้ทางกลุ่มวิจัย PEMC ยังได้รับบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ซึ่งเป็นผลงานของนายสราวุธ  จันทร์ผง นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กองพล  อารีรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว


กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับมาจาก CO-OP

โพสต์26 พ.ย. 2557 19:47โดยSUT Electrical Engineering

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับมาจาก CO-OP เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
โดยนักศึกษาทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถที่มีไปประกอบการฝึกงานได้เป็นอย่างดี 
งั้นมารับชมภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์จากคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ละท่านกันเลยครับ
                                      


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กองพัน

โพสต์1 ก.ย. 2557 20:31โดยSUT Electrical Engineering

จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำการประเมินพนักงานและบุคลากรภายในเพื่อรับรางรางวัลในแต่ละประเภท
ซึ่ง ณ โอกาสนี้ ผศ.ดร.กองพัน  อารีรักษ์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รับเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี 2556
สายวิชาการ ด้านการสอน และ สายวิชาการ ด้านการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
 

บรรยากาศงานเลี้ยงอำลา อ.ดร.นิมิต ชมนาวัง

โพสต์28 ส.ค. 2557 20:06โดยSUT Electrical Engineering

รวมภาพบรรยากาศงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ ดร.นิมิต ชมนาวัง
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องอาหารในเรือน โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 

อาจารย์ และ นศ. มทส. รับรางวัลบทความดีเด่น

โพสต์28 ส.ค. 2557 19:52โดยSUT Electrical Engineering

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง(ซ้ายมือ) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และนางสาวสุนทรี แสงศรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลบทความดีเด่น จากการนำเสนอและบรรยายบทความ
"Dominant Pole-Placement and Extra Conjugate-Pole Assignment with the PID Controller"
ในงานประชุมทางวิชาการ iEECON 2014(The 2014 International Electrical Engineering Congress)
เมื่อวันที่ 19-21มีนาคม 2557
ทั้งนี้ บทความดังกล่าวได้รับรางวัลบทความดีเด่นในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และควบคุม (ได้รับรางวัลในนามสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปละผู้ร่วมเสนอบทความอีก 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สุจิตจร(ขวามือ)
จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ นศ. วิศวฯไฟฟ้า รหัส 56

โพสต์30 พ.ค. 2557 00:18โดยSUT Electrical Engineering

หลังจากได้มีการประกาศผลการคัดเลือกเข้าสังกัดสาขา ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ก็มีน้องๆว่าที่วิศวกรไฟฟ้าหน้าใหม่ เข้าสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามากมายกันเลยทีเดียว
แต่อยากรู้จังว่าน้องๆที่เข้าสังกัดวิศวฯไฟฟ้าหน้าใหม่นอกจากจะเกรดสวยๆงามๆกันแล้ว
จะหน้าตาน่ารักน่าชังกันด้วยหรือป่าว 

เดี๋ยวเปิดเทอมจะอัพภาพน้องๆให้ชมกันนะครับ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์กองพลด้วยนะครับ

1-10 of 25