สกว. จัดอันดับให้ วิศวกรรมไฟฟ้า มทส. ได้ " ระดับคุณภาพดีมาก"

โพสต์18 มี.ค. 2556 20:57โดยSUT Electrical Engineering   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2556 21:47 ]
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการจัดอันดับผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับคุณภาพดีมาก จากผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2554 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Comments