รับรองหลักสูตร

โพสต์30 พ.ค. 2557 00:02โดยSUT Electrical Engineering
สภาวิศวกร รับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สำหรับวิชาที่ขอเทียบตามข้อบังคับสภาวิศวกร นักศึกษาดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Comments