สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มุ่งมั่นพัฒนาวิศวกร นักวิจัยและนักวิชาการชั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน


ประกาศจากสาขาวิชา

 • ประกาศจากผู้ช่วยสอน(TA) คะแนน ภาคการศึกษาที่ 3/2559529202 Circuit II529292 Electrical Engineering429305 Power Electronics529208 Power Electronics529317 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN529318 INDUSTRIAL SAFETY529309  ELECTRICAL SYSTEM DESIGN529312 INDUSTRIAL ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2560 02:03 โดย SUT Electrical Engineering
 • ประกาศคะแนนกลางภาค 2/2559 529307 HIGH VOLTAGE ENGINEERING529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY529441 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES529422 ILLUMINATION ENGINEERING529206  ELECTROMAGNETIC FIELDS 529316  METROLOGY 529301 CONTROL SYSTEM429298/529294 Electrical Engineering Laboratory529200 ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2560 20:59 โดย SUT Electrical Engineering
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
กิจกรรมสาขาวิชา

 • ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2560 แผนพลังงานทดแทนซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 00:02 โดย SUT Electrical Engineering
 • รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ประเภท Hardware รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ประเภท Hardware (รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี) จากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชส ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2559 21:36 โดย SUT Electrical Engineering
 • รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำ นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 00:37 โดย SUT Electrical Engineering
 • ศึกษาดูงาน ปี 58 ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2558 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ , เขื่อนภูมิพล , สถานีไฟฟ้าท่าตะโก ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 มกราคม 2558 ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2558 19:16 โดย SUT Electrical Engineering
 • EECON-37 ภาพบรรยากาศเข้าร่วมงานของกลุ่มวิจัย PEMCในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 37The 37th Electrical Engineering Conference (EECON-37)19-21 พฤศจิกายน 2557ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2557 21:49 โดย SUT Electrical Engineering
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมัครงาน

 • สัมมนาประจำปีของกลุ่มวิจัย PEMC การจัดสัมมนาประจำปีของกลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พลังงาน เครื่องจักรกล และการควบคุม ครั้งที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค. 60 ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2560 18:58 โดย SUT Electrical Engineering
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนยานยนต์ไฟฟ้าสุรนารี ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนยานยนต์ไฟฟ้าสุรนารี ครั้งที่ 1” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 19-21 กุมภาพันธ ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2559 23:39 โดย SUT Electrical Engineering
 • ค่ายเยาวชนยานยนต์ไฟฟ้าสุรนารี ครั้งที่ 1 ใบสมัคร-EVcampBrochure-SUT EV Camp 2016
  ส่ง 27 ธ.ค. 2558 20:26 โดย SUT Electrical Engineering
 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
  ส่ง 1 ธ.ค. 2558 19:33 โดย SUT Electrical Engineering
 • รับรองหลักสูตร สภาวิศวกร รับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับวิชาที่ขอเทียบตามข้อบังคับสภาวิศวกร นักศึกษาดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2557 00:02 โดย SUT Electrical Engineering
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »