สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มุ่งมั่นพัฒนาวิศวกร นักวิจัยและนักวิชาการชั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

ประกาศจากสาขาวิชา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »
กิจกรรมสาขาวิชา

 • รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำ นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 00:37 โดย SUT Electrical Engineering
 • ศึกษาดูงาน ปี 58 ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2558 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ , เขื่อนภูมิพล , สถานีไฟฟ้าท่าตะโก ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 มกราคม 2558 ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2558 19:16 โดย SUT Electrical Engineering
 • EECON-37 ภาพบรรยากาศเข้าร่วมงานของกลุ่มวิจัย PEMCในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 37The 37th Electrical Engineering Conference (EECON-37)19-21 พฤศจิกายน 2557ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2557 21:49 โดย SUT Electrical Engineering
 • กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับมาจาก CO-OP ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับมาจาก CO-OP เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557โดยนักศึกษาทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถที่มีไปประกอบการฝึกงานได้เป ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2557 19:47 โดย SUT Electrical Engineering
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กองพัน จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำการประเมินพนักงานและบุคลากรภายในเพื่อรับรางรางวัลในแต่ละประเภท ซึ่ง ณ โอกาสนี้ ผศ.ดร.กองพัน  อารีรักษ์ สังกัด สาขาวิชาว ...
  ส่ง 1 ก.ย. 2557 20:31 โดย SUT Electrical Engineering
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมัครงาน

 • รับรองหลักสูตร สภาวิศวกร รับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับวิชาที่ขอเทียบตามข้อบังคับสภาวิศวกร นักศึกษาดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2557 00:02 โดย SUT Electrical Engineering
 • สกว. จัดอันดับให้ วิศวกรรมไฟฟ้า มทส. ได้ " ระดับคุณภาพดีมาก" สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการจัดอันดับผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับคุณภาพดีมาก จากผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจ ...
  ส่ง 18 มี.ค. 2556 21:47 โดย SUT Electrical Engineering
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ สืบเนื่องจากทางวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย แจ้งผลการพิจารณาตำราดีเด่นได้พิจารณาให้ผลงานตำราเรื่อง การหาค่าความเหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากำลัง ของ รศ.ดร.ธนัดชัย ก ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2555 18:43 โดย SUT Electrical Engineering
 • 50 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้อันดับ 3 ของประเทศไทย ในการเป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่นมด้านการวิจัย และ ได้อันดับ 7 สำหร ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2554 01:02 โดย SUT Electrical Engineering
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »