สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มุ่งมั่นพัฒนาวิศวกร นักวิจัยและนักวิชาการชั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

ประกาศจากสาขาวิชา

 • ประกาศรายชื่อวิชา 529299 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY 3/2557 ตารางเรียนกลุ่ม1ตารางเรียนกลุ่ม2รายชื่อกลุ่ม1PartAรายชื่อกลุ่ม1PartBรายชื่อกลุ่ม2PartAรายชื่อกลุ่ม2PartB
  ส่ง 18 มี.ค. 2558 21:48 โดย SUT Electrical Engineering
 • ประกาศรายชื่อรายวิชา 429314/529403 Control Systems Laboratory 3/2557 รายชื่อกลุ่มแลบคอนโทรล
  ส่ง 18 มี.ค. 2558 21:41 โดย SUT Electrical Engineering
 • รายชื่อหมดสิทธิ์สอบ 529302&529207_2_57 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านรายชื่อ 529207รายชื่อ 529302
  ส่ง 27 ม.ค. 2558 17:50 โดย SUT Electrical Engineering
 • ประกาศ คะแนน Midterm 2/2557 429310/529412 ELECTRICAL ENGINEERING MATERIALS529306  ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS529441 การขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY429214 ELECTROMAGNETIC FIELDS529206 ELECTROMAGNETIC ...
  ส่ง 12 ก.พ. 2558 02:36 โดย SUT Electrical Engineering
 • ประกาศคะแนน Quiz ครั้งที่ 1 วิชา 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม Quiz#1***  หมายเหตุ :  คะแนนที่เว้นว่างไว้ = ไม่มีคะแนน หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อขอดูคะแนนที่ห้อง TA เท่านั้น คะ
  ส่ง 4 ม.ค. 2558 19:28 โดย SUT Electrical Engineering
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
กิจกรรมสาขาวิชา

 • ศึกษาดูงาน ปี 58 ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2558 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ , เขื่อนภูมิพล , สถานีไฟฟ้าท่าตะโก ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 มกราคม 2558 ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2558 19:16 โดย SUT Electrical Engineering
 • EECON-37 ภาพบรรยากาศเข้าร่วมงานของกลุ่มวิจัย PEMCในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 37The 37th Electrical Engineering Conference (EECON-37)19-21 พฤศจิกายน 2557ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2557 21:49 โดย SUT Electrical Engineering
 • กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับมาจาก CO-OP ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับมาจาก CO-OP เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557โดยนักศึกษาทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถที่มีไปประกอบการฝึกงานได้เป ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2557 19:47 โดย SUT Electrical Engineering
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กองพัน จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำการประเมินพนักงานและบุคลากรภายในเพื่อรับรางรางวัลในแต่ละประเภท ซึ่ง ณ โอกาสนี้ ผศ.ดร.กองพัน  อารีรักษ์ สังกัด สาขาวิชาว ...
  ส่ง 1 ก.ย. 2557 20:31 โดย SUT Electrical Engineering
 • บรรยากาศงานเลี้ยงอำลา อ.ดร.นิมิต ชมนาวัง รวมภาพบรรยากาศงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ ดร.นิมิต ชมนาวัง วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องอาหารในเรือน โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 28 ส.ค. 2557 20:06 โดย SUT Electrical Engineering
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมัครงาน

 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
  ส่ง 17 มิ.ย. 2557 18:43 โดย SUT Electrical Engineering
 • รับรองหลักสูตร สภาวิศวกร รับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับวิชาที่ขอเทียบตามข้อบังคับสภาวิศวกร นักศึกษาดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2557 00:02 โดย SUT Electrical Engineering
 • สกว. จัดอันดับให้ วิศวกรรมไฟฟ้า มทส. ได้ " ระดับคุณภาพดีมาก" สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการจัดอันดับผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับคุณภาพดีมาก จากผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจ ...
  ส่ง 18 มี.ค. 2556 21:47 โดย SUT Electrical Engineering
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ สืบเนื่องจากทางวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย แจ้งผลการพิจารณาตำราดีเด่นได้พิจารณาให้ผลงานตำราเรื่อง การหาค่าความเหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากำลัง ของ รศ.ดร.ธนัดชัย ก ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2555 18:43 โดย SUT Electrical Engineering
 • 50 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้อันดับ 3 ของประเทศไทย ในการเป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่นมด้านการวิจัย และ ได้อันดับ 7 สำหร ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2554 01:02 โดย SUT Electrical Engineering
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »