Handel 1878

free web stats

Inhoud:

- Middelen van bestaan S.W. omstreeks 1914
- Handel en Nijverheid Regerings Almanak 1878
- Aankomsten en vertrek schepen uit Prijscourant jan-jul 1877
- Medewerkers Gouvernement S.W. Regerings Almanak 1878
- Alphabetische Firma Namenlijst Sumatra 1930 ...........................................Update
- Lijst der in Ned. Indie te huis behoorende schepen en vaartuigen
  (S.W. en stoomschepen)
- Prijscourant juni 1877


 • This page is part of the Richard Davies HCCnet website and posted 1 september 2002
 • UPDATE 23 NOV 2002: Wessels, Bruns, Klitsch en ten Boom
 • UPDATE 20 OKT 2002: Alphabetische Firma Namenlijst 1930
 • UPDATE 20 OKT 2002: familie Diemont, Slaterus en Chatelin
 • UPDATE 30 SEP 2002: familie Boon, Van Houten en In'tveld


Middelen van bestaan Sumatra's Westkust omstreeks 1914
source: Encyclopedie vn Nederlandsch Oost Indie

Het voornaamste middel van bestaan is de rijstbouw, welke op hoogen trap van ontwikkeling is gekomen en vrij intensief wordt beoefend, waardoor het gewest voor menig deel van Java in belangrijkheid niet onderdoet. Zonder onze hulp geschiedde de aanleg van sawahs zoo vernuftig en werd van de terreinsgesteldheid op zulke juiste wijze gebruik gemaakt, dat deskundigen slechts weinig verbeteringen konden aanbrengen. De rijke velden van Padang Pandjang, Fort de Kock, Solok e.a. zin even zoovele bewijzen, dat de Maleier een even geschikte landbouwer is als de Javaan. Niet alleen kan aan de behoeften van de landsbevolking worden voldaan, maar er blijft nog rijst over voor export; anders een uitzondering op Sumatra. In 1914 werden ongeveer 100.000 pikoel uitgevoerd.
De belangrijkste cultuur, die het meest bijdraagt tot den handelsomzet, is die van de koffie, welke in 1908 als dwangcultuur is opgeheven. De belangstelling van de bevolking voor koffie schijnt te verminderen, waardoor ook de opbrengst achteruit gaat. Van de voornaamste haven Padang werden uitgevoerd: van 1905 tot 1909 15.808.000 K.G. koffie, van 1910 tot 1914 13.400.000 K.G. koffie. Ook uit kleinere havens heeft uitvoer plaats, in 1914 was de totale export ongeveer 3.381.000 K.G. Men moet hierbij in aanmerking nemen, dat een belangrijk deel van het sterk vooruitgaande koffieland Tapanoeli exporteert over de havens van de Westkust.
Vooral de laatste jaren is de klappercultuur steeds meer van beteekenis geworden en de residentie vormt thans een der belangrijkste produktgebieden van copra in Ned. Indie. In 1905 werden uitgevoerd 10.820 ton ter waarde van f. 1.632.000, in 1914 17.207 ton ter waarde van f. 4.400.000. Door de bevolking is reeds een cooperatieve oliefabriek opgericht.
De tabaksverbouw is vrij omvangrijk, vooral nabij Pajo Koemboeh, maar er wordt zoo weinig zorg aan besteed, dat de kwaliteit veel te wenschen overlaat en het product niet geschikt is voor de Europeesche markt. Export heeft uitsluitend plaats naar de Staits Settlements, Java en verschillende deelen van Sumatra. In 1914 bedroeg de totale uitvoer 1.560.000 K.G. waarvan ongeveer de helft naar de Straits ging.
Vermelding verdienen verder de productie van gambir (het gewest is het derde gambirland van Sumatra), grondnoten, kaneel, muskaatnoten en foelie. Op bescheiden schaal wordt in de hooger gelegen streken nog kina gecultiveerd, waarvan de uitvoer in 1914 ongeveer 86.000 K.G. beliep.
Deskundigen zijn van meening, dat Sumatra's Westkust voor den Europeeschen landbouw grootte betekenis kan verkrijgen als theeland. De proeven tot nog toe genomen hebben alleszins bevredigende resultaten opgeleverd, maar een groote moeilijkheid zal blijven het verkrijgen vn geschikte theepluksters, omdat de vrouwelijke arbeidskrachten uit het welvarende gewest niet geneigd zijn voor een betrekkelijk laag loon in de theetuinen te komen werken. Men gebruikt thans vrije koelies en Maleiers uit de Singkarah streek. In 1914 werd voor het eerst thee naar de Europeesche markt (Nederland) verscheept, in het geheel 2200 K.G., die gunstig beoordeeld werd.
De boschproducten zijn voor de bevolking niet van overwegend belang, hoewel vrij veel rotan, gom, benzoe en damar uitgevoerd kunnen worden. Op industrieel gebied valt melding te maken van de cementfabriek van Idaroeng. Veeteelt wordt allerwege bedreven; vooral de karbouwenstapel is zeer groot. Het Gouvernement heeft door de invoering van Sandelhout dekhengsten het bestaande paardenras aanmerkelijk verbeterd.

HANDEL uit de Regerings Almanak 1878,
Sumatra's Westkust (Padang)

Nijverheid

Kamers van koophandel en nijverheid te Padang

 • RANaamFunktie
  1878/547 F.D. Chandon Voorzitter
  1878/547 R. Steffan plv voorzitter en lid, 30-07-1876
  1878/547 A.D.J. Penn lid, 14-07-1877
  1878/547 A.H.G. Fokker jr. lid, 01-09-1877
  1878/547 F.J.D. Noordhoek Hegt lid
  1878/547 J.D. van Dorp sekretaris

 • Antonius Dominicus Johannes Penn (Naamlijst RA 1870/141 S.W.(Padang)
  • 1-Penn Family

 • A.H.G. Fokker jr. (Naamlijst RA ?/? S.W.(Padang)
  • 1-Fokker Family

 • F.J.D. Noordhoek Hegt (Naamlijst RA 1880/166 S.W.(Padang)
  • 1-Noordhoek Hegt Family

Handelshuizen

Boon, In 't Veld & Co., Agenten van:

 • RANaamPlaats
  1878/866 The Queen Insurance Company Liverpool

 • Jacobus Boon (Naamlijst RA 1880/164 S.W.(Padang)
  C.J. Boon (Naamlijst RA 1880/164 S.W.(Padang)
  • Boon Family met dank aan Olga Crijns-Boon, sept 2002
   1-Jacobus Boon b: 16 Feb 1827, Rotterdam, The Netherlands, d: 19 Mar 1890,
   Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Louise Henriette Paulina de Stürler de Frienisberg b: 12 Jun 1833, Fort van
   der Capellen (Pad. Bovenlanden), Sumatra, Indonesia, d: 14 Mar 1889, Sumatra'
   s Westkust (Padang), Indonesia, m: 30 Nov 1852, Batavia, Java, Indonesia
   |--2-Clemens Jacobus Boon b: 7 Nov 1853, Batavia, Java, Indonesia, d: 23 Oct
   | 1929, Malang, Java, Indonesia
   | +Hermina Johanna Henrietta Munnikhuizen b: 21 Nov 1852, Leiderdorp, The
   | Netherlands, d: 18 Jan 1943, Den Haag, The Netherlands, m: 31 May 1876,
   | Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   | |--3-Jacques Boon b: 15 Apr 1877, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | | d: 8 Apr 1965, Wassenaar, The Netherlands
   | |--3-Victor Clemens Boon b: 18 Feb 1881, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | | Indonesia
   | |--3-Hedwig Dora Boon b: 22 Jul 1885, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | | Indonesia, d: 4 Aug 1962, Den Haag, The Netherlands
   | |--3-Henri Alphons Boon b: 30 Mar 1888, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | | Indonesia, d: 27 Feb 1959, Den Haag, The Netherlands
   | +Theresia Maria van der Star b: 18 Feb 1888, Bangkalan, Indonesia, d: 13
   | Nov 1974, Den Haag, The Netherlands, m: 21 Nov 1912, Soerabaja, Java,
   | Indonesia
   | +Petronella Maria Philippa b: 17 Dec 1919, Rotterdam, The Netherlands, m:
   | 29 Jul 1942
   |--2-Johannes Gerardus Boon b: 15 Sep 1855, Batavia, Java, Indonesia
   |--2-Jacoba Louisa Boon b: 11 Dec 1856, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 15 Nov 1945, Baarn, The Netherlands
   | +Pieter Jacobus van Houten b: 16 Aug 1849, Rotterdam, The Netherlands, d: 21
   | Jun 1922, Voorburg, The Netherlands, m: 16 Aug 1873, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Johanna Maria Boon b: 10 Jun 1858, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   | +Mr. Christoffer Rasch b: 2 Jan 1848, Semarang, Java, Indonesia, d: 27 Sep
   | 1897, Rotterdam, The Netherlands, m: 20 May 1875, Padangsche
   | Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   | +Carel Otto van Kesteren b: 13 Sep 1837, Geertruidenberg, the Netherlands,
   | d: 20 Dec 1916, Rijswijk, The Netherlands, m: 13 Jul 1904, Den Haag, The
   | Netherlands
   |--2-Jasper Boon b: 27 Feb 1860, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   | +Depie Bongsoe , m: 8 Jul 1908, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   | |--3-Jacoba Paulina Boon b: 6 May 1897, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | | Indonesia
   | |--3-Josephine Albertina Boon b: 9 Jul 1908, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | | Indonesia
   |--2-Louisa Boon b: 25 Dec 1861, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 3
   | Apr 1941, Den Haag, The Netherlands
   | +Johan Pieter Linck , m: 9 Jun 1881, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   | +Joseph Bernhard Neumann b: 21 Jun 1853, Pekalongan, Java, Indonesia, m: 15
   | Jan 1889, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   | |--3-Maur Neumann b: 18 Apr 1894, Padang Pandjang, Sumatra, Indonesia
   | +Baron Lowé van Imstenraadt
   |--2-Bernhard Boon b: 28 Nov 1863, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Susanna Boon b: 2 Jun 1866, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Sally Boon b: 15 Jul 1868, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 27
   | Nov 1939, Bandoeng, Java, Indonesia
   +Mr. Campegius Hermannus Gockinga b: 9 Feb 1857, Winschoten, the
   Netherlands, d: 25 Jan 1916, Nijmegen, The Netherlands, m: 15 Feb 1893,
   Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Martinus Marius Craandijk b: 23 Feb 1861, Amsterdam, The Netherlands, d: 14
   Apr 1926, Davos, Zwitserland, m: 25 Feb 1868, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia


 • James Henry In'tveld (Naamlijst RA 1870/140 S.W.(Padang)
  Theunis Barthelemy In'tveld (Naamlijst RA 1870/140 S.W.(Padang)
  Henri Francois In'tveld (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  A.F. In'tveld (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  E. In'tveld (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  mej. E.J. In'tveld (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  H. Intveld (Naamlijst RA 1880/169 S.W.(Pad. Bovenlanden)
  • In 't Veld Family met dank aan Olga Crijns-Boon, sept 2002
   In 't Veld Family met dank aan Adriaan Intveld, okt 2002
   1-Theunis Bartelemy In'tveld b: 14 Dec 1822, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, d: 19 Okt 1901, Rotterdam, The Netherlands
   +Elisabeth Peile Tolson b: 8 Feb 1835, Batavia, Java, Indonesia, d: 2 Oct 1911,
   Rotterdam, The Netherlands, m: 4 Sep 1851, Batavia, Java, Indonesia
   |--2-Editha Josepha In 't Veld b: 20 Jul 1852, Batavia, Java, Indonesia, d: 3
   | Mar 1917, Rotterdam, The Netherlands
   +Jasper Boon b: 8 Jan 1850, Rotterdam, The Netherlands, d: 16 Feb 1929,
   Rotterdam, The Netherlands, m: 15 Jan 1874, Delft, The Netherlands
   |--3-Elisabeth Boon b: 14 Nov 1874, Rotterdam, The Netherlands, d: 16 Jul
   | 1969, Wieringerwaard, the Netherlands
   |--3-Jan Boon b: 7 Jul 1877, Rotterdam, The Netherlands, d: 16 Dec 1960,
   | Zeist, The Netherlands
   |--3-Mr. Jasper Boon b: 9 Mar 1881, Rotterdam, The Netherlands, d: 15 Jun
   | 1961, Brummen, the Netherlands

Handelshuizen

Diemont, A.H.J., Agent van:

 • RANaamPlaats
  1878/866 De Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade Zuthpen

 • Adolf Hugo Jan Diemont (Naamlijst RA 1870/139 S.W.(Padang)
  J.W.M. Diemont (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  • 1-Adolf Hugo Jan Diemont 
   +Ellena Allison Maidman b: 21 Jun 1838, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, m: 23 Sep 1860, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Maria Dina Johanna Diemont b: 6 Dec 1861, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Richard Robert Hugo Diemont b: 25 Jun 1864, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Anna Diemont b: 4 Jan 1865, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Latiena Eleonora Diemont b: 12 May 1866, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Abraham August Jan Adolf Diemont b: 23 Dec 1867, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia

Handelshuizen

Dummler & Co., Agenten van:

 • RANaamPlaats
  1878/866 The north British and Mercantile insurance Company London
  1878/866 De Bataviasche zee- en brand-assurantie-maatschappij Batavia
  1878/866 De Samarangsche zee- en brand-assurantie-maatschappij Samarang
  1878/866 De brand-versicherungs-gesellschaft Mercurius Batavia
  1878/867 Rheinish-westfalischen Lloyd, transp.-versicher.-actien M. Gladbach
  1878/867 The charted-mercantile bank of India, London and China London

 • Dummler (Naamlijst RA ?/? S.W.(Padang)
  • 1-Dummler Family

Handelshuizen

van Houten Steffan & Co., Agenten van:

 • RANaamPlaats
  1878/867 De Schweizerischen Lloyd Winterhur
  1878/867 De Nord-Deutsche Feurer Versicherungs Gesellschaft Hamburg
  1878/867 Transatlantische Feuer Versicherungs Actien Gesellschaft Hamburg

 • Pieter Jacobus van Houten (Naamlijst RA 1870/141 S.W.(Padang)
  • van Houten Family met dank aan Olga Crijns-Boon, sept 2002
   1-Pieter Jacobus van Houten b: 16 Aug 1849, Rotterdam, The Netherlands, d: 21
   Jun 1922, Voorburg, The Netherlands
   +Jacoba Louisa Boon b: 11 Dec 1856, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   15 Nov 1945, Baarn, The Netherlands, m: 16 Aug 1873, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia

 • Rudolp Steffan (Naamlijst RA 1880/167 S.W.(Padang)
  • 1-Steffan Family

Handelshuizen

J.F. van Leeuwen & Co., Agenten van:

 • RANaamPlaats
  1878/867 De Verzekerings-maatschappij Vesta ---
  1878/867 De brand-verzekering-maatschappij Insulinde ---
  1878/867 De koloniale zee- en brand-assurantie-mij ---
  1878/867 De tweede koloniale zee- en brand-assurantie-mij ---
  1878/867 De zee- en brand-assurantie mij de Oosterling ---
  1878/867 The Imperial fire insurance-company ---
  1878/867 De Indische waarborg-maatschappij ---
  1878/867 De vereniging van assuradeuren Amsterdam
  1878/867 Agentschap: De N.I. levensverz. en lijfrente mij agent F.L. Slaterus
  1878/867 Agentschap: De brandwaarborg-maatschappij N.I. agent F.L. Slaterus

 • Abraham van Leeuwen (Naamlijst RA 1870/140 S.W.(Padang)
 • Andries Pieter van Leeuwen (Naamlijst RA 1870/142 S.W.(Fort de Kock)
 • J. van Leeuwen (Naamlijst RA 1880/166 S.W.(Padang)
 • J.F. van Leeuwen
  • 1-van Leeuwen Family

 • Frederik Lodewijk Slaterus (Naamlijst RA 1880/167 S.W.(Padang)
  • 1-Frederik Lodewijk Slaterus 
   +Marij Anne Pike , m: 5 Oct 1863, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Marinus Ludovicus Slaterus b: 24 Jan 1885, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 22 Nov 1935, Sawah Loento, Sumatra, Indonesia
   +Oei Keng Hoa Nio b: 1891, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 17
   May 1923, Sawah Loento, Sumatra, Indonesia
   |--3-Frederik Lodewijk Slaterus b: 14 Nov 1925, Sawah Loento, Sumatra,
   | Indonesia
   |--3-Freddy Slaterus b: 14 May 1929, Sawah Loento, Sumatra, Indonesia
   |--3-Wim Slaterus b: 19 Mar 1931, Sawah Loento, Sumatra, Indonesia
   |--3-Magda Slaterus b: 1 Feb 1933, Sawah Loento, Sumatra, Indonesia

Tokohouders enz.

Uitgever(s):

 • RANaamRedaktie
  1878/867 Chatelin & Co., de Sumatra-courant Chatelin, Hirzel
  1878/867 Klitsch & Co., Padangsch-Handelsblad H.J. Klitsch
  1878/867 Krijgsman & Co. ---
  1878/867 A. Snackij., Weekblad Bentara Melaijoe ---
  1878/867 J.G. ten Boom ---

 • L.N.H.A. Chatelin (Naamlijst RA 1880/164 S.W.(Padang)
  • 1-Louis Numa Hipolite Arthur Chatelin 
   +Jeanne Christine Groot b: 2 Nov 1847, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   m: 18 Apr 1867, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Louis N.H.A.J.Ch.S. Chatelin b: 8 Dec 1867, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   | +Ida Cornelia de Jongh
   | |--3-Jeane Bartha Chatelin b: 15 May 1910, Sawah Loento, Sumatra, Indonesia,
   | | d: 28 Jun 1910, Sawah Loento, Sumatra, Indonesia
   |--2-Henrietta Anna Sibylla Petronella Christina Gerardina Chatelin b: 15 Dec
   | 1868, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

 • Hirzel (Naamlijst RA ?/? S.W.(Padang)
  • 1-Hirzel Family

 • Hendrik Johannes Klitsch (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  • 1-Hendrik Johannes KLITSCH 
   +Maria Francina DESSOUW b: 26 Aug 1848, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, m: 24 Dec 1870, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

 • Arnoldus Cornelis Snackeij (Naamlijst RA 1870/141 S.W.(Padang)
  Albert Alexander Snackeij (Naamlijst RA 1880/171 S.W.(Tapanolie)
  • 1-Snackij Family

 • J.G. Ten Boom (Naamlijst RA 1880/164 S.W.(Padang)
  • 1-Jan Gerardus TEN BOOM 
   +Jacoba Wilhelmina DE COCK
   |--2-Cornelia Ten TEN BOOM b: 12 Dec 1871, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Jacoba Wilhelmina Ten TEN BOOM b: 14 Mar 1873, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Catharina Alida Regnera Theodora Ten TEN BOOM b: 6 Nov 1875, Sumatra' s
   | Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Jan Gerardus Leonard Ten TEN BOOM b: 25 Nov 1876, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   +Christina Boen Nio YAP , m: 3 Jun 1896, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia
   |--2-Geertrui TEN BOOM b: 1884, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Hendrik Casper TEN BOOM b: 18 Sep 1886, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Gerrit Johan Christiaan TEN BOOM b: 18 Dec 1887, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   | +Emelie Louise BORDEAUX b: 1891, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m:
   | 1914, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   | |--3-Cornelia Jacoba TEN BOOM b: 19 Oct 1915, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | | Indonesia
   | | +Tjepke LEDEBOER b: 28 Nov 1908, Semarang, Java, Indonesia, m: 19 Nov
   | | 1952, Semarang, Java, Indonesia
   | |--3-Catharina Alida TEN BOOM b: 26 Apr 1919, Batavia, Java, Indonesia
   |--2-Aaltje TEN BOOM b: 1889, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Eli TEN BOOM b: 1890, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Frederik Cornelis TEN BOOM b: 17 Mar 1892, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Catharina Alida TEN BOOM b: 25 Dec 1894, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   | +Pieter Fredrik BODEMAN , m: 17 Apr 1919, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Paulina Antimonia TEN BOOM b: 10 Mar 1897, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   +Cornelis Eduard Alting SIBERG , m: 5 Dec 1928, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia

Logementen, Kommissionair, Modiste, Wagenverhuurders, Zadelmaker

 • RANaamEigenaar
  1878/867 logement: Hotel Sumatra H.P. Dil
  1878/867 logement: Hotel Atjeh H.P. Dil
  1878/867 Kommissionair W. Klein
  1878/867 Modiste wed. Kerkhoff
  1878/868 Wagenverhuurders J.C. Bruns
  1878/868 Wagenverhuurders J.F. Vahlkamnp
  1878/868 Wagenverhuurders H.P. Dil
  1878/868 Zadelmaker H. Wessels

Ijsfabrikanten, Horlogemaker

 • RANaamEigenaar
  1878/868 IJsfabrikant R. Goldie
  1878/868 Ijsfabrikant J. Johnstone
  1878/868 Horlogemaker L.O. Dubois
  1878/868 Horlogemaker te Fort de Kock Chatelin & Co.
  1878/868 logementhouder te Fort de Kock Chatelin & Co.
  1878/868 logementhouder te Fort de Kock wed. S. Wolff
  1878/868 logementhouder te Padang Pandjang Schultze
  1878/868 logementhouder te Solok O. Hoffmann
  1878/868 logementhouder te Solok P. van Gussen

 • H.P. Dil (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  • 1-Dil Family

 • W. Klein (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  • 1-Klein Family

 • wed. Kerkhoff (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  • 1-Kerkhoff Family

 • Jan Coenraad Bruns (Naamlijst RA 1880/164 S.W.(Padang)
  • 1-Jan Coenraad BRUNS 
   +Francina Theodora APON d: 31 Mar 1868, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, m: 6 Nov 1858, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Jacoba Cornelia VAN EGMOND , m: 20 Oct 1868, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia

 • J.F. Vahlkamp (Naamlijst RA ?/? S.W.(Padang)
  • 1-Vahlkamp Family

 • H. Wessels (Naamlijst RA 1880/167 S.W.(Padang)
  • 1-Hendrik WESSELS 
   +Catriena Johanna BELJAARS b: 14 Apr 1859, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   Indonesia, m: 2 May 1874, Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia

 • John James Goldie (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
 • Robert Goldie (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Painan)
  • 1-Goldie Family

 • J. Johnstone (Naamlijst RA ?/? S.W.(Padang)
  • 1-Johnstone Family

 • L.O. Dubois (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  • 1-Dubois Family

 • J.H.C. Schultze sr. (NL RA 1880/171 S.W.(Pad. Bovenl. Batipoe en X Kotta's)
  J.H.C. Schultze jr. (NL RA 1880/171 S.W.(Pad. Bovenl. Batipoe en X Kotta's)
  • 1-Schultze Family

 • O. Hoffmann (NL RA 1880/170 S.W.(Pad. Bovenl. XIII en IX Kotta's)
  • 1-Hoffman Family

 • Petrus van Gussem (NL RA 1880/171 S.W.(Pad. Bovenl. XIII en IX kotta's)
  • 1-van Gussem Family

Instelingen van Verschillenden Aard

Vrijmetselaarsloges Mata-hari te Padang

 • RANaamBeroep
  1878/871 F.D. Chandon Voorzitter
  1878/871 L.M.H.J. Barkeij secretaris

 • F.D. Chandon (Naamlijst RA 1880/164 S.W.(Padang)
  • 1-Chandon Family

 • L.M.H.J. Barkeij (Naamlijst RA 1880/164 S.W.(Padang)
  • 1-Barkeij Family

Instelingen van Verschillenden Aard

Schouwburgen, enz. Burgersocieteit te Padang,
Bij besluit van 13 februarij 1875 no. 26 (Staatsblad no 54) als regtspersoon erkend

Bestuur

 • RANaamBeroep
  1878/881 Mr. J. van Bosse President
  1878/881 F.F. Cretier vice-president
  1878/881 H. van der Valk Commissaris
  1878/881 E. Peltzer Commissaris
  1878/881 H.A. Eilbracht Commissaris
  1878/881 J.B. van Dorp Commissaris
  1878/881 K.W.A. Scholte secretaris, tevens thesaurier

 • Mr. Jan van Bosse (Naamlijst RA 1880/164 S.W.(Padang)
  • 1-van Bosse Family

 • Frans Ferdinand Cretier (Naamlijst RA 1870/139 S.W.(Padang)
  • 1-Cretier Family

 • Hemdrik van der Valk (Naamlijst RA 1870/144 S.W.(Tapanoli)
  • 1-van der Valk Family

 • Carl James Peltzer (Naamlijst RA 1870/140 S.W.(Padang)
  C.J. Pelzer (Naamlijst RA 1880/166 S.W.(Padang)
  Eduard Peltzer (Naamlijst RA 1880/166 S.W.(Padang)
  Leopold Peltzer (Naamlijst RA 1870/140 S.W.(Padang)
  Peltzer wed. C.J. geb. Jeffereijs (Naamlijst RA 1880/166 S.W.(Padang)
  • 1-Peltzer Family

 • Daniel Joan (Naamlijst RA 1870/139 S.W.(Padang)
  H.A. Eilbracht (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  J.Ph. Eilbracht (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  • 1-Eilbracht Family

 • J.B. van Dorp (Naamlijst RA 1880/165 S.W.(Padang)
  • 1-van Dorp Family

 • Antonie Wilhelm Aloisius Scholte(Naamlijst RA 1870/140 S.W.(Padang)
 • Louis Henri Antonie Scholte (Naamlijst RA 1870/140 S.W.(Padang)
 • Karel Willem Anton Scholte (Naamlijst RA 1880/167 S.W.(Padang)
  L.H.A. Scholte (Naamlijst RA 1880/167 S.W.(Padang)
  • 1-Scholte Family

Instelingen van Verschillenden Aard

Schouwburgen, enz. Belvedere te Fort de Kock,
Als regtspersoon erkend bij besluit van 26 april 1876 no. 7 (Staatsblad no 122)

Bestuur

 • RANaamBeroep
  1878/881 H.E. Prins President
  1878/881 J.L. van der Toon Commissaris
  1878/881 E. Peltzer Commissaris
  1878/881 Broese van Groenan Commissaris
  1878/881 Manger Commissaris
  1878/881 P.C. van Daalen secretaris

 • H.E. Prins (Naamlijst RA ?/? S.W.(Padang)
  • 1-Prins Family

 • J.L. van der Toon (Naamlijst RA ?/? S.W.(Padang)
  • 1-van der Toon Family

 • Broese van Groenan (Naamlijst RA ?/? S.W.(Padang)
  • 1-B. v. Groenan Family

 • Manger, Rudolph Heinrich Wilhelm Carl (Naamlijst RA 1880/169 S.W.(Padang)
  • 1-Manger Family

 • Willem James van Daalen (Naamlijst RA 1870/139 S.W.(Padang)
  Alfred van Daalen (Naamlijst RA 1870/139 S.W.(Padang)
  Paul Casper van Daalen (Naamlijst RA 1880/164 S.W.(Painan)
  Marinus van Dalen (Naamlijst RA 1880/171 S.W.(Tapanoli)
  • 1-van Daalen Family

Haven Inrichtingen van Sumatra's Westkust en Benkoelen

 • RANaamBeroep
  1878/761 P.H. van der Wedden, 2 mei 1868 Havenmeester te Padang
  1878/761 De assistent-resident Havenmeester te Priaman
  1878/761 De assisten-resident Havenmeester te Aijer-Bangis
  1878/761 Ontv. in- en uitvoerreghten en accijnsen Havenmeester te Siboga
  1878/761 Ontv. in- en uitvoerreghten en accijnsen Havenmeester te Baros
  1878/761 Ontv. in- en uitvoerreghten en accijnsen Havenmeester te Singkel
  1878/761 De kontroleur belast met het gezag Havenmeester te Natal
  1878/761 De assistent-resident Havenmeester te Painan
  1878/761 De pakhuismeester Havenmeester te Poeloe Tello
  1878/761 De kontroleur belast met het gezag Havenmeester te Goenoeng Sitoli
  1878/761 Ontv. in- en uitvoerreghten en accijnsen Havenmeester te Benkoelen
  1878/761 De kontroleur belast met het gezag Havenmeester te Moko Moko
  1878/761 De kontroleur belast met het gezag Havenmeester te Kroe
Top


Met dank aan Adriaan Intveld


Padang, 28 Januari 1877

Aangekomen Schepen

dat type naam schip kapt van
06 Dec Ned. Stbt. Koning der Nederlanden Bruijns Batavia
06 Dec N.I. Stbt. Prins Alexander Buijs Batavia
14 Dec N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt v. Emmerik Atjeh
02 Jan N.I. Stbt. Japara van Eck Atjeh
02 Jan N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Jansen Batavia
04 Jan N.I. Stbt. Vice-President Prins Swart de Noord
05 Jan Eng. Schr. Sea Bird D. O'Keef Singapore
06 Jan Ne. Stbt. Prins van Oranje Aukes Nederland
11 Jan N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt v. Emmerik Atjeh
15 Jan Ned. Stbt. Prinses Amalia Fabritius Batavia
15 Jan N.I. Stbt. William Mackinnon Lindeman Batavia
16 Jan N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Jansen Atjeh
21 Jan N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt van Emmerik Atjeh

Vertrokken Schepen


dat type naam schip kapt naar
27 Dec Ned. Stbt. Koning der Nederlanden Bruijns Nederland
30 Dec N.I. Stbt. Prins Alexander Buijs Batavia
04 Jan N.I. Stbt. Japara van Eck Batavia
04 Jan N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Jansen Atjeh
07 Jan Ned. Stbt. Prins van Oranje Aukes Batavia
11 Jan Eng. bark Kenilworth R. Popham Calcutta
14 Jan N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt v. Emmerik Atjeh
14 Jan Ned. bark Petronella de Jong Nederland
14 Jan Eng. Schr. Sea Bird D. O'Keef de Caroline Eilanden
16 Jan Ned. Stbt. Prinses Amalia Fabritius Nederland
17 Jan N.I. Stbt. William Mackinnon Lindeman Atjeh
18 Jan N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Jansen Batavia

Uitvoeren


dat naam schip naar uitvoer
27 Dec per Koning der Nederlanden Batavia 22852 kilo Koffi
30 Dec per Steamer Batavia 265 pik. Benzoen, 20 pik Was, 50 Huiden, 31 pik. Notenmuscaat,
-- --- --- ------- ------- 4 vaten Olie, 167 pik. Rotting, 17 pik. Damar, 5 pik. Gambier en
-- --- --- ------- ------- 433 Planken
04 Jan per Steamer Batavia 99 pik. Koffi en voor Benkoelen: 86 pik. Cassia en 876 Huiden
14 Jan per Petronella Batavia 2254 pik. Rotting en voor Nederland: 86 pik. Cassia en 876 Huiden
18 Jan per Steamer Batavia 170 pik. Benzoen, 2 pic. Tripang, 3 pik. Was, 22 pik. Cambier,
-- --- --- ------- ------- 4 vaten Olie, 11 pik. Notenmuscaat, 2 pik. Varkenspeezen,
-- --- --- ------- ------- 160 pik. Rotting, 260 Huiden en
-- --- --- ------- ------- 8 pik. Cassin; voor Benkoelen 60 pik. Rijst
Padang, 26 Februari 1877

Aangekomen Schepen

dat type naam schip kapt van
29 jan N.I. Stbt. Baron Mackey Beekhuis Batavia
31 Jan N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Jansen Batavia
31 Jan Eng. Stbt. Hampton Mc Moutery Nederland
22 jan N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt Van Emmerick Atjeh
01 Feb N.I. Stbt. Wn. Mackinnon Lindeman Atjeh
02 Feb Ned. Stbt. Holland Jaski Batavia
02 Feb Ned. Stbt. Voorwaarts Graadt v. Roggen Nederland
03 Feb N.I. Stbt. Vice Pres. Prins Swart de Noord
05 Feb N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
09 Feb N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Atjeh
10 Feb N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt Van Emmerick Atjeh
12 Feb N.I. Stbt. Atjeh Soeters Batavia
13 Feb N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
14 Feb Ne. Stbt. Prins van Oranje Aukes Batavia
15 Feb Nee bark Jan van Brakel De Roerer Amsterdam
19 Feb Z.M. Stbt. Hijdroograaf De Brauw Batavia
20 Feb N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt Van Emmerick Atjeh
21 Feb N.I. Stbt. Amboina Hoffman Batavia

Vertrokken Schepen


dat type naam schip kapt naar
24 jan N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt Van Emmerick Atjeh
25 jan N.I. Stbt. Baron Mackey Beekhuis Batavia
25 Jan N.I. Stbt. Vice Pres. Prins Swart de Noord
01 Feb Eng. Stbt. Hampton Mc Monterij Batavia
02 Feb Ned. Stbt. Holland Jaski Nederland
02 Feb N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt Van Emmerick Atjeh
03 Feb N.I. Stbt. Wm. Mackinnon Lindeman Batavia
06 Feb N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
11 Feb N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Batavia
12 Feb N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt Van Emmerick Atjeh
12 Feb N.I. Stbt. Atjeh Soeters Atjeh
14 Feb Ned. Stbt. Prins van Oranje Aukes Nederland
16 Feb N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh

Uitvoeren


dat naam schip naar uitvoer
25 Jan per Steamer Batavia 5 pik. Gom Beszoen, 2 pik. Was, 50 pik. Rotting, 289 Huiden, 389 pik. Koffi, en
-- --- --- ------- ------- 1 pik. Gutta Percha
03 Feb per Steamer Batavia 240 pik. koffi, 1027 pik. Rotting, 34 pik. Gom Beazoen, 465 Huiden, 58 pik. Gambier,
-- --- --- ------- ------- 2 pik. Was, 4 pik. agar agar en 15 vn Olie
11 Feb per Steamer Batavia 656 pik. Rotting, 92 pik. Gom Damar, 73 pik. Gom Beuzoe, 5 pik. Notenmuskaat,
-- --- --- ------- ------- 1 pik. Koffi, 7 pik. Was

Padang, 28 Maart 1877

Aangekomen Schepen

dat type naam schip kapt van
22 Feb N.I. Stbt. Atjeh Soeters Atjeh
23 Feb N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
23 Feb Ned. Stbt. Conrad de Ridder Nederland
25 Feb N.I. Stbt. Vice-President Prins Swart de Noord
26 Feb N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Batavia
4 Mrt N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
05 Mrt N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
09 Mrt N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Atjeh
09 Mrt Ned. Stbt. Voorwaarts Graadt v Roggen Atjeh
10 Mrt Z.M. Stbt. Hydrograaf de Brauw Sibiroet
11 Mrt N.I. bark Peter Landberg Stenzel Priaman
12 Mrt N.I. Stbt. Wm. Mackinnon Lindeman Batavia
15 Mrt N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
16 Mrt N.I. Stbt. Amboina Vermaas de Noord
17 Mrt Ned. Stbt. Celebes Bakker Nederland
18 Mrt Ned. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
18 Mrt Eng. Stbt. Imbros Bennington Djaddah
19 Mrt N.I. Stbt. Koningin Sophia Zuijderhoudt Batavia
21 Mrt N.I. bark Marie Kenk Singkel
22 Mrt N.I. Stbt. Wm. Mackinnon Lindeman Atjeh

Vertrokken Schepen


dat type naam schip kapt naar
23 Feb Ned. Stbt. Conrad de Ridder Batavia
24 Feb N.I. Stbt. Graaf van Bijland van Emmerick Atjeh
24 Feb N.I. Stbt. Atjeh Soeters Batavia
24 Feb N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
26 Feb Z.M. Stbt. Hydrograaf de Brauw Sibiroat
28 Feb N.I. Stbt. Vice-Pres. Prins Swart Batavia
28 Feb N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Atjeh
05 Mrt N.I. Stbt. Amboina Hoffman de Noord
07 Mrt N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
07 Mrt N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
10 Mrt Ned. Stbt. Voorwaarts Graad v. Roggen Nederland
11 Mrt N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Batavia
17 Mrt N.I. bark Peter Landberg Stenzel Batavia
18 Mrt Ned. Stbt. Celebes Bakker Batavia
20 Mrt N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
22 Mrt N.I. Stbt. Koningin Sophia Zuijderhoudt Batavia

Uitvoeren


dat naam schip naar uitvoer
24 Feb per Stoomer Batavia 579 pik. Rotting, 127 pik. Gom Benzoe, 2 pik. Was, 5 pik. Gambier,
-- --- --- ------- ------- 2 pik. Triepang,10 pik. Buffelhoorns, 95 pik Gom Damar, 278 pik. Koffi,
-- --- --- ------- ------- 10 pik. Cassia
28 Feb per Stoomer Batavia 92 pik. Rotting, 200 Planken, 36 pik. Indigo, 106 pik. Gom Benzoe,
-- --- --- ------- ------- 15 pik. Olie, 52 pik. Notoenmuscaat, 9 pik. Gambier, 6 pik. Vogelnestjes,
-- --- --- ------- ------- 1 pik. Koffi, 13 pik. Gambier en 14 pik. Foelie
10 Mrt per Voorwaarts Nederland 494 kilo Koffi
11 Mrt per Stoomer Batavia 70 planken, 133 pik. Benzoe, 55 vaten Olie, 25 pik. Notenmuscaat,
-- --- --- ------- ------- 23 pik. Gambier, 3 pik. Vogelnestjes, 1 pik. Was, 40 pik. Gom Dammar en
-- --- --- ------- ------- 10 pik. Sago; voor Benkoelen 2 vaten Olie en 75 pik. Rijst
17 Mrt per Peter Landberg Batavia 2685 pik. Rotting, 103 pik. Foelie en 188 pik. Cassia
22 Mrt per Stoomer Batavia 54 pik. Indigo, 318 pik. Gom Benzoe, 21 pik. Was, 24 pik. Notenmuscaat,
-- --- --- ------- ------- 25 pik. Gambier en 10 vaten Olie; voor Benkoelen 5 vaten Olie en
-- --- --- ------- ------- 25 pik. Rijst

Padang, 28 april 1877

Aangekomen Schepen

dat type naam schip kapt van
25 Mrt N.I. Stbt. Graaf v. Bijlandt van Emmerick Atjeh
27 Mrt N.I. Stbt. Atjeh Soeters Atjeh
27 Mrt N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
29 Mrt Ned. Stbt. Conrad de Ridder Batavia
30 Mrt Eng. Bark Emperor Johnson Tjilatjap
03 Apr Ned. Stbt. Prins Hendrik Braat Nederland
04 Apr N.I. Stbt. Graaf v Bijlandt van Emmerick Atjeh
06 Apr N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
07 Apr Z.M. Stbt. Hydrograaf de Brauw Sibiroet
07 Apr Zweed. Sch. Aurora Australia Sjorren Batavia
08 Apr N.I. Stbt. Atjeh Soeters Batavia
09 Apr N.I. Stbt. Wm. Mackinnon Lindeman Batavia
13 Apr Ned. Bark Vice-Admiral May Annokkee North Shields
13 Apr Eng. Bark Maiden Queen Loutted Sunderland
14 Apr Ned. Stbt. Friesland Bik Rotterdam
15 Apr N.I. Stbt. Graaf v. Bijlandt van Emmericke Atjeh
17 Apr N.I. Stbt. Amboina Vermaas de Noord
18 Apr N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
19 Apr N.I. Stbt. Wm. Mackinnon Lindeman Atjeh

Vertrokken Schepen


dat type naam schip kapt naar
24 Mrt N.I. Stbt. Wm. Mackinnon Lindeman Batavia
28 Mrt N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt Emmerick Atjeh
29 Mrt Ned. Stbt. Conrad de Ridder Nederland
29 Mrt N.I. Stbt. Atjeh Soeters Atjeh
30 Mrt N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
04 Apr Ned. Stbt. Prins Hendrik Braat Batavia
05 Apr N.I. Stbt. Amboina Vermaas de Noord
06 Apr N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
08 Apr N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
10 Apr N.I. Stbt. Atjeh Soeters Batavia
11 Apr N.I. Stbt. Wm. Mackinnon Lindeman Atjeh
15 Apr Ned. Stbt. Friesland Bik Batavia
16 Apr Zwd. Schr. Aurora Australia Sjogren Amerika
17 Apr N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
19 Apr N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
20 Apr Ned. Bark Jan van Brakel de Roever Amerika

Uitvoeren


dat naam schip naar uitvoer
25 Mrt per Stoomer Batavia 120 pic. Koffi, 8 pic Gom Damar en 8 pic. Gambier
29 Mrt per Conrad Nederland 32918 kilo Koffi
10 Apr per Stoomer Batavia 78 vaten Oli, 105 pic. Benzoin, 310 pic. Koffi, 885 pic. Rotting,
-- --- --- ------- ------- 61 pic. Gambier, 34 pic Indigo, 2 pic. Was, 1 pic. Vogelnestjes, 10 pic.
-- --- --- ------- ------- Notenmuskaat en 15 pic. Damar
16 Apr per Aurora Australia Amerika 145140 kilo Koffi
20 Apr per Jan van Brakel Amerika 5900 pic. Koffi, 80 pic. Notenmuskaat, 21 pic Gom Benzoe, 35 pic.
-- --- --- ------- ------- Cassia en 132 pic. Rotting

Padang, 28 mei 1877

Aangekomen Schepen

dat type naam schip kapt van
22 Apr N.I. Stbt. Gouv Gen. Loudon Veltman Batavia
25 Apr Ned. Stbt. Koning der Nederl. Bruijns Nederland
26 Apr N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
27 Apr Ned. Stbt. Madora Berkenbach Nederland
28 Apr N.I. Stbt. Vice-President Prins Swart Batavia
30 Apr Amerik. Bark Wakefield Carver Batavia
30 Apr N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Atjeh
03 Mei N.I. Stbt. William Mackinnon Lindeman Batavia
06 Mei N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
09 Mei Z.M. Stbt. Hydrograaf de Brauw Siberoet
11 Mei Eng. Stbt. Torrington Blacklin Nederland
13 Mei Ned. fregatschip Del?ane von L?udern Atjeh
13 Mei N.I. Stbt. William Mackinnon Lindeman Atjeh
15 Mei N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
15 Mei Ned. Stbt. Prinses Amalia Frabritius Holland
16 Mei N.I. Stbt. Amboina Vermaas de Noord
18 Mei N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt v. Emmerick Atjeh
18 Mei N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Batavia
19 Mei N.I. Bark Pieter Johannes Deigthon Sunanap
20 Mei N.I. Stbt. Vice-Presidennt Prins Swart Batavia
2 Mei N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
25 Mei N.I. Stbt. Baron Sloet v/d Beele Odem Batavia

Vertrokken Schepen


dat type naam schip kapt naar
21 Apr N.I. Stbt. Wm. Mackinnon Lindeman Batavia
22 Apr Eng. Bark Emperor Johnson Amerika
24 Apr N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Atjeh
25 Apr N.I. Stbt. Koning der Nederl. Bruijns Batavia
27 Apr N.I. Stbt. Madura Berkelbach Batavia
27 Apr N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
01 Mei N.I. Stbt. Vice-President Prins Swart Batavia
02 Mei N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Batavia
05 Mei N.I. Stbt. William Mackinnon Lindeman Atjeh
05 Mei N.I. Stbt. Amboina Vermaas de Noord
07 Mei N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
11 Mei Eng. Stbt. Torrington Blacklin Batavia
15 Mei N.I. Stbt. William Mackinnon Lindeman Batavia
15 Mei Ned. Stbt. Prinses Amalia Fabritius Batavia
16 Mei Ned. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
20 Mei Ned. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Atjeh
21 Mei Ned. Stbt. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
24 Mei Ned. Stbt. Vice-President Prins Swart Batavia

Uitvoeren


dat naam schip naar uitvoer
21 Apr per Stoomer Batavia 48 pic. Gambier, 8 pic. Buffelhoorns, 1 pic. Vogelnestjes,
-- --- --- ------- ------- 80 pic. Gom-Benzoe, 47 pic. Notenmuskaat, 127 pic. Koffi,
-- --- --- ------- ------- 11 pic. Damar, 46 pic. Peper, 102 pic. Cassia en 632 Huiden
22 Apr per Emperor Amerika 432320 kilos Koffi, 30879 kilos Notenmuskaat, 31778 kilos
-- --- --- ------- ------- Rotting, 8089 kilos Cassia
25 Apr per Koning der Nederland Nederland via Java 2804 kilos Koffi
1 Mei per Stoomer Batavia 56 vaten Olie, 5 pic. Tripang, 173 pic. Benzoe, 48 pic.
-- --- --- ------- ------- Gambier, 800 pic. Rotting, 39 pic. Notenmuskaat, 4 pic.
-- --- --- ------- ------- Foelie, 200 pic. Koffi en 15 pic. Sago
2 Mei per Stoomer Batavia 1 kist Schildpadschalen, 110 pic. Koffi
11 Mei per Torrington Nederland via Java 656 kilo Foelie
15 Mei per Stoomer Batavia 91 pic. Gambier, 101 pic. Benzoe, 8 pic. Was, 201
-- --- --- ------- ------- Huiden, 48 vaten Olie, 1 pic. Tripang, 4 pic. Agar Agar,
-- --- --- ------- ------- en 500 pic. Rotting
24 Mei per Stoomer Batavia 2 pic. Foelie, 749 pic. Koffi, 19 pic. Damar, 21 Peper,
-- --- --- ------- ------- 21 pic. Notenmuskaat, ?, 4 pic. Was, 20 pic. Gambier, 12
-- --- --- ------- ------- pic. Touw, 28 vaten Olie en 3 krdj. Varkenspeezen

Padang, 28 juni 1877

Aangekomen Schepen

dat type naam schip kapt van
26 Mei N.I. Stbt. Gouv Gen. Loudon Veltman van Atjeh
26 Mei N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt v. Emmerick van Atjeh
01 Jun N.I. Stbt. Japara Swart Batavia
01 Jun Ned. Stbt. Pr. van Oranje Aukes Nederland
04 Jun N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
07 Jun N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt v. Emmerick Atjeh
14 Jun N.I. Stbt. Japara Swart Atjeh
15 Jun Eng. Bark Queen R. Cowreij Singapore
15 Jun N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
15 Jun N.I. Stbt. Tambora Lindeman Batavia
16 Jun N.I. Stbt. Amboina Vermaas de Noord
17 Jun N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt v. Emmerick Atjeh
22 Jun N.I. Stbt. Baron Sloet vd Beels Odem Batavia
23 Jun N.I. Stbt. Hampton Mc. Moulrey Rotterdam

Vertrokken Schepen


dat type naam schip kapt naar
26 Mei Eng. Bark Maiden Queen Loutted Rangcoon
27 Mei N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
28 Mei N.I. Stbt. Baron Sloet vd Beels Odem Batavia
28 Mei N.I. Stbt. Gouv. Gen. Loudon Veltman Batavia
29 Mei Am. Bark Wakefield Carver New-York
31 Mei N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt v. Emmerick Atjeh
03 Jun N.I. Stbt. Japara Swart Atjeh
03 Jun Ned. Bark Vice-Adm. May Annokkee Batavia
05 Jun N.I. Stbt. Amboina Vermaas de Noord
05 Jun Ned. Stbt. Prins van Oranje Aukes Batavia
06 Jun N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Batavia
10 Jun N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt v. Emmerick Atjeh
16 Jun N.I. Stbt. Japara Swart Batavia
17 Jun N.I. Stbt. Sindoro Berghuis Atjeh
18 Jun N.I. Bark Pieter Johannes Deighton Batavia
21 Jun N.I. Stbt. Graaf van Bijlandt v. Emmerick Atjeh

Uitvoeren


dat naam schip naar uitvoer
28 Mei Baron S. vd Beele Batavia 32 vaten Olie, 200 pic. Koffi, 7 pic. Was, 1 pic. Schildpadschalen,
-- --- --- ------- ------- 4 pic. Kamfer en 33 Huiden; voor Benkoelen 9 vaten Olie, 8 pic.
-- --- --- ------- ------- Aardappelen en 40 pic. Rijst.
28 Mei per Gouv. Gen. Loudon Batavia 11 pic. Gambier
29 Mei per Wakefield New York 952826 kilos Koffi, 17541 kilos Cassia, 124 kilos Notenmuscaat,
-- --- --- ------- ------- 159 kilos Foelie, 309 kilos Dammar en 4759 kilos Roting.
03 Jun per Vice-Adm. May Batavia 2030 pic. Rotting, 82 pic. Koffi, 36 pic. Gutta Percha, 17 pic.
-- --- --- ------- ------- Buffelhoorns, 719 Huiden en 9 pic. Notenmuscaat
16 Jun per Japara Batavia 82 pic. Gambier, 21 pic. Notenmuscaat, 4 pic. Tripang, 418 pic.
-- --- --- ------- ------- Benzoe, 12 pic. Agar Agar, 53 pic. Casia, 9 pic. Was, 12 vaten Olie,
-- --- --- ------- ------- 184 pic. Koffi, 8 pic. Nagelen, 2 pic. Damar, 65 pic. Rotting,
-- --- --- ------- ------- en 1072 Huiden; voor Benkoelen 45 vaten Olie
18 Jun per Pieter Johannes Batavia 57875 kilo Rotting en 6875 kilo Casia

Padang, 24 juli 1877

Aangekomen Schepen

dat type naam schip kapt van
24 Jun N.I. ss. Sindoro Berghuis van Atjeh
24 Jun Ned. ss. Voorwaarts Gr. v. Roggen Nederland
25 Jun Ned. Bark Alemaria Victrix Molema Amst.
25 Jun Ned. ss. Tambora Lindeman Atjeh
27 Jun N.I. ss. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
29 Jun N.I. ss. Japara van Eck Batavia
05 Jul N.I. ss. Sindoro Berghuis Batavia
07 Jul N.I. ss. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
10 Jul N.I. ss. Japara van Eck Atjeh
13 Jul N.I. ss. Timbara Lindeman Batavia
15 Jul Ned. ss. Conrad Adriana Nederland
16 Jul N.I. ss. Sindoro Berghuis Atjeh
17 Jul N.I. ss. Amboina Vermaas de Noord
17 Jul Ned. Brik Abraham Ri?derikhoff Amsterd.
18 Jul N.I. ss. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
19 Jul N.I. Bark Agatha Cornelia van Galen Sumanap
19 Jul Eng. Bark Kentish Star Cu??rer Batavia
20 Jul Eng. ss. Baron Mackay Veltman Batavia

Vertrokken Schepen


dat type naam schip kapt naar
24 Jun Eng. ss. Hampton Mc. Moutrey Batavia
25 Jun N.I. ss. Br. Sl. v/d Beele Odem Batavia
25 Jun N.I. ss. Sindoro Berghuis Batavia
25 Jun N.I. ss. Voorwaarts Gr. v. Roggen Batavia
27 Jun N.I. ss. Tambora Lindeman Batavia
27 Jun Ned. fregat Deliane von Lindern Batavia
29 Jun N.I. ss. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
01 Jul Eng. Bark Queen Cowrey Amerika
01 Jul N.I. ss. Japara van Eck Atjeh
05 Jul N.I. ss. Amboina Vermaas de Noord
07 Jul N.I. ss. Sindoro Berghuis Atjeh
11 Jul N.I. ss. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh
12 Jul N.I. ss. Japara van Eck Batavia
15 Jul N.I. ss. Tambora Lindeman Atjeh
16 Jul Ned. ss. Conrad Adriani Batavia
16 Jul N.I. ss. Sindoro Berghuis Batavia
21 Jul N.I. ss. Graaf van Bijlandt van Emmerick Atjeh

Uitvoeren


dat naam schip naar uitvoer
25 Jun per Baron S. vd Beele Batavia 8 pic. Was, 542 pic. Koffi, 165 Huiden en 12 pic. Gambier
27 Jun per Tambora Batavia 1 pic. Olie, 26 pic. Gambier, 20 pic. Benzoe, 275 pic. Koffi, 10 pic.
-- --- --- ------- ------- Damar en 8 pic Peper
27 Jun per Deliane Batavia 1840 pic. Rotting, 97 pic. Casia, 9 pic. Gutta Percha en 15 pic.
-- --- --- ------- ------- Bufferhoorns
01 Jul per Queen Amerika 410760 kilo Koffi, 12869 kilos Rotting, 40900 kilos Cassia, 12352 kilos
-- --- --- ------- ------- Notenmuscaat, 5558 kilos Damar, 1246 kilos Foelie
12 Jul per Japara Batavia 105 pic. Benzoin, 40 pic. Olie, 3 pic. Was, 1 pic. Schildpadschalen,
-- --- --- ------- ------- 18 pic. Notenmuscaat, 7 pic. Gambier, 124 pic. Cassia, 385 Huiden
-- --- --- ------- ------- en 651 pic. Koffi.

Alphabetische Firma Namenlijst Sumatra

bron: Adresboek Nederlands Indie 1930

NaamOmschrijvingLocatie
Aer Waterleiding Mij. Medan
Algemeene Bedrijfs Compagnie - Palembang
Algemeen Delisch Emigratiekantoor - Medan
Amsterdam Handelsvereniging - Medan
Anglo Dutch Estates Agency Ltd. - Medan
Arnhem Levensverzekering Mij - Medan
Atjeh Drukkerij - Kota Radja
Atjeh Hotel Mij. - Kota Radja
Atjehsche Handel Mij. - Kota Radja
Au Bon Marche - Medan
Automobil & Aviatik N.V. Autohandel Padang
A.V.R.O.S., Algemene Vereeniging van van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra Medan
Bachhofen & CO, R. - Medan
Barmer Export-Gesellschaft Handel Mij. Medan
Bataafsche Petroleum Mij. Handelszaken Padang
Bataafsche Petroleum Mij. Handelszaken Palembang
Baumer, F.K. Cementfabriek Padang
Becker & Brand, N.V. Handel Mij. Import, Export Sibolga
Behn Meyer & Co., N.V. Handel Mij. Palembang
Bennink & Co. Bouwkundige Medan
Blaaderen & Michelsen, van Assurantiebezorgers Medan
Boer, N.V. Hotel Mij. de Koek en Banketbakker Medan
Boon, J. Jzn - Kota Radja
Borneo-Sumatra Handel Mij. Borsumij Benkoelen
Borneo-Sumatra Handel Mij. Borsumij Djambi
Borneo-Sumatra Handel Mij. Borsumij Medan
Borneo-Sumatra Handel Mij. Borsumij Palembang
Borneo-Sumatra Handel Mij. Borsumij Siboga
Breukelen, J.L.M.Th. van Paardenhandel Medan
Budjan, Carl. J. Export & Import Medan
Buitenlandsche Bank voor Sumatra, N.V. - Medan
Centraal, Hotel - Padang
Chartered Bank of India Australia and China - Medan
City Magazine Warenhuis Padang
Cornfield's Magazijn, N.V. - Medan
Deli, Cooperatieve Verbruiksvereeniging - Medan
Deli Atjeh, Handel Mij. - Medan
Deli Atjeh, Handel Mij. - Kota Radja
Deli Atjeh, Handel Mij. - Sibolga
Deli Courant, Drukkerij N.V. - Medan
Deli Estates Engeneering and General Union Ltd., The Machinehandel Medan
Deli Handel Mij. - Medan
Deli Havenbedrijf, N.V. Veem Medan
Deli Planters Vereeniging - Medan
Deli Slachterij, De - Medan
Deli Spoorweg Mij. - Medan
Dhers, firma E. Toko Medan
Dunlop & Co - Medan
Dunlop & Co - Padang
Duson, Maison Kleermakerij Medan
Eastern Extension Australasia and China Telegraph Coy - Medan
Ehrlich, S. - Medan
Emma Biljartfabriek Agentschap in: Medan
Epperlein, E. Broodbrakkerij Medan
Fermont-Cuypers Architecten & Ingenieursbureau Medan
Ford Centrale Automobielhandel Padang
Ford Centrale Autohandel Padang
Fraser & Neave Mineraalwaterfabriek Medan
Frese & Hoogeweg Accountantskantoor Medan
Fuchs & Renz N.V. Mij t.v.d.z. v/h - Medan
Gentlemen's Store Heeremodezaak, Kleermakerij Medan
Goldenberg & Co., M. Toko Medan
Grand Hotel Medan - Medan
Guthrie & Co., Ltd. - Medan
Gijselman & Steup Makelaars Medan
Haacke & Co. - Padang
Harrison and Crosfield Ltd. - Medan
Harrison and Crosfield Ltd. - Tebingtinggi Deli
Haye, Gebrs. Autohandel Medan
Hecla vh G.M. Boks & Co. N.V. Verf- en Vernisfabriek Medan
Heekeren & Co's Administratiekantoor, N.V. van - Benkoelen
Hellfach & Co., N.V. Mineraalwaterfabriek Padang
Holland-Indie, N.V. Assurantiekantoor - Medan
Hollandsche Beton Mij. - Palembang
Hollandsche Beton Mij. - Medan
Hoppenstedt, G. - Padang
Houten Steffen & Co., Mij. t.v.d.z. van - Padang
Hypotheek- en Grantbank - Medan
Indaroeng, Portland Cementfabriek - Padang
Indisch Blauwvrieseveem N.V. Stuwadoor en Veem Fort de Kock
Indisch Blauwvrieseveem Stuwadoor en Veem Padang
Insulinde Toko Padang
Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam - Padang
Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam - Medan
Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam - Palembang
Jacarta, Export Mij. - Benkoelen
Java, N.V. Handel en Industrie Mij. Mestfabriek Medan
Javasche Bank - Kota Radja
Javasche Bank - Medan
Javasche Bank - Padang
Javasche Bank - Palembang
John, K.J. Photograaf Medan
Joling, Hotel - Palembang
Jungslager, F. Chemicalienhandel Palembang
Kamerlingh Onnes, N.V. Administratiekantoor Medan
Kehding N.V. Handelsvereeniging v/h F. - Medan
Kehding N.V. Handelsvereeniging v/h F. - Tebingtinggi Deli
Kerkhoff, Handelsvereeniging B.H. - Medan-Kesawan
Kesawan Toko Medan
Koek & Co., Automobielhandel Medan
Koek & Co., Automobielhandel Kota Radja
Koek & Co., Automobielhandel Sibolga
Koek & Co., Automobielhandel Fort de Kock
Kohler en Co. Boekhandel & Drukkerij Medan
Koloniale Bank, De - Padang
Langereis & Co., firma G.D. - Medan
Langereis & Co., firma G.D. - Tebingtingi Deli
Langeveldt-Schoder, N.V. Assurantiekantoor, Assurandeurs Medan
Lautenbach & Co., Vendu-, Commissie en Handelskant. Medan
Lefebre, H.A. Assuradeur Medan
Liebenstein, C.W.L. von Commissionair Padang
Lind, Handelsvereniging J.A. - Medan
Lozanne, N.V. Vendu-, Commissie en Handelskant. v/h de - Kota Radja
Maal, jr. J.Th. Kleermakerij Medan
Mann Toko Medan
Marcusse Autohandel Medan
Marczak & Co., J. Toko Kota Radja
Marie en Co., Mineraalwaterfabr. en Rijwielhandel van - Medan
Medan's Warenhuis N.V. toko Medan
Medansche Drukkerij N.V. - Medan
Medansche Machinefabr. - Medan
Medansche Tegel- en Betonfabriek v/h Mulder & Co. Medan
Meerten & Co., N.V. Handel Mij. - Medan
Meulen & Co., NV. Handel Mij. E. ter - Medan
Meyster's Fotohandel - Medan
Minerva Mineraalfabriek Medan
Moluksche Handels Vennootschap - Djambi
Moluksche Handels Vennootschap - Palembang
Moluksche Handels Vennootschap - Benkoelen
Mulder, Ch. H. Commissionair Palembang
Naessens & Co., W. Muziekhandel Medan
Nederland Stoomvaart Maatschappij Medan (Belawan)
Nederland-Sumatra N.V. Handel Mij. Medan
Nederlandsch Indische Escompto Mij. - Benkoelen
Nederlandsch Indische Escompto Mij. - Medan
Nederlandsch Indische Escompto Mij. - Padang
Nederlandsch Indische Escompto Mij. - Palembang
Nederlandsch Indische Escompto Mij. - Sibolga
Nederlandsch Indische Gas Mij Gasfabrieken te: Medan
Nederlandsch Indische Gas Mij Electr. Centrale te: Medan
Nederlansch-Indische Handelsbank - Medan
Nederlansch-Indische Handelsbank - Palembang
Ned. Ind. Levensverzekering en Lijfrente Mij. Nillmij. Medan
Ned. Ind. IJs Mij. N.V. IJsfabrieken Padang
Ned. Ind. Zee en Brand Assurantie Mij. - Medan
Nederlandsche Handel Mij., De - Kota Radja
Nederlandsche Handel Mij., De - Medan
Nederlandsche Handel Mij., De - Padang
Nederlandsche Handel Mij., De - Palembang
Nederlandsche Handel Mij., De - Sibolga
Nederlandsche Koloniale Petroleum Mij. N.V. - Palembang
Nederlandsche Rubber Unie, N.V. - Palembang
Nederlandsche Rubber Unie, N.V. - Sibolga
Nie & Co., van - Medan
Noord-Sumatra Trading Cy. - Kota Radja
Ocean Accident & Guarantee Corporation Ltd. - Medan
Ombilin Hotel - Sawah Loento
Oranje Hotel - Padang
Oriental IJsfabriek - Kota Radja
Padangsche Apotheek - Padang
Padangsche Hulpbank - Padang
Padangsche Spaarbank - Padang
Paketvaart Maatschappij, Koninklijke - Benkoelen
Paketvaart Maatschappij, Koninklijke - Djambi
Paketvaart Maatschappij, Koninklijke - Medan
Paketvaart Maatschappij, Koninklijke - Padang
Paketvaart Maatschappij, Koninklijke - Palembang
Paketvaart Maatschappij, Koninklijke - Sibolga
Palembang Algemeene Bedrijfs Cle. Palembang
Palembang Industriele Mij. Palembang
Palembang Nieuwe IJsfabriek Palembang
Palembang N.V. Tichlwerken Palembang
Palembang Vendu- Commissie en Expeditiekantoor Palembang
Park Hotel - Fort de Kock
M. Passer & Zonen - Padang
Peek & Co. Ltd., Francis - Medan
Petodjo, N.V. IJs Mij. - Medan
Pol N.V. Tokohandel v.h. G.A. van de Toko Medan
Pupke, F. Horlogemaker Padang
Rathkamp & Co. Apotheek Medan
Rheinborn, A.-G. (Hennemann & Co.) - Goeng. Sitoli
Rheinborn, A.-G. (Hennemann & Co.) - Padang Sidempoean
Rheinborn, A.-G. (Hennemann & Co.) - Sibolga
Roo, de Kapper Medan
Schlieper Handel Mij., N.V., Carl - Palembang
Schlieper Handel Mij., N.V., Carl - Padang
Schlieper Handel Mij., N.V., Carl - Medan
Schnitzler & Co. - Medan
Semarangsche Aannemings Mij. - Medan
Semarangsche Stoomboot en Prauwenveer - Palembang
Senden, J.E. Groentenkweekerij Fort de Kock
Simon, S.E.S. Commissionair Fort de Kock
Societa Commissionaria di Esportazione e di Imprtazione - Padang
Societa Commissionaria di Esportazione e di Imprtazione - Palembang
Societa Commissionaria di Esportazione e di Imprtazione - Medan
Societe Financiere des Caoutchoucs - Medan
Societe Internationale de Plantation et de Finance S.I.P.E.F. Medan
Soenda Handel Mij., Mahakam, N.V. - Palembang
Soenda Handel Mij., Moesi, N.V. - Palembang
Spernoga Pension - Medan
Spijkerman, Autohandel - Medan
Stuip, C. Toko en Commissionair Fort de Kock
Sumatra Bode Drukkerij Boekhandelaar Padang
Sumatra Electriciteits Maatschappij - Fort de Kock
Sumatra Electriciteits Maatschappij - Sibolga
Sumatra Motor Coy., N.V. Autohandel Medan
Sumatra Motor Coy., N.V. - Padang
Sumatra Post Dagblad Medan
Sumatra Stores Ltd. Toko Medan
Sumatra Veem N.V. Expediteur, Prauwenveer Medan
Sypensteyn & Co. Chemiecalienhandel Medan
Sypensteyn & Co. Chemiecalienhandel Tebingtinggi Deli
Tebing Tinggi Hotel N.V. - Tebing Tinggi
Tebing Tinggi Hotel N.V. - Deli
Tels & Co's Handel Mij., N.V., L.E. - Padang
Tetly, Powell & Cramer Ltd., Trading Coy. Tebing Tinggi
Telly, Powell & Cramer Ltd., Trading Coy. Deli
Teves & Co. Administratiekantoor Medan
Tokra, N.V. Import & Exporthandel Padangsch Warenhuis Padang
Tokra, N.V. Import & Exporthandel Padangsch Warenhuis Fort de Kock
Tokra, N.V. Import & Exporthandel Padangsch Warenhuis Medan
Touber's Handel Mij., N.V. Toko Medan
Uhlenhuth, W.T. Fotograaf Medan
Uniekampong, Maatschap - Belawan Deli
Varenkamp & Co., Boekhandel en Drukkerij Medan
Velodrome N.V. Automobielhandel Medan
Velodrome N.V. Automobielhandel Padang
Verweij & Lugard's Automobiel Mij., N.V. t.v.v. - Medan
Veth's Handel Mij. N.V., Gebrs. - Padang
Volharding Snelpersdrukkerij Padang
Vooren, kantoor H.J. Belastingzaken Accountancy Medan
Vossen & Co., firma R.J. van der - Benkoelen
Vries, J.W.E. de Bouwkundige Padang
Waugh & Co. Ltd., Henry - Medan
Wehry & Co., Geo - Palembang
Wehry & Co., Geo - Padang
Wehry & Co., Geo - Medan
West Sumatra Apotheek - Padang
West Sumatra Vendu en Commissiekantoor - Padang
Wilhelmina Pension - Medan
Winkelman & Co - Padang
Wolf, Maurice Juwelier Medan
Mr. J.J. de Flines advocaat Padang
Mr. C.H. Pownall advocaat Medan
Mr. J.H.C.M. van Meerwijk advocaat Padang
Mr. H.M. van Haselen advocaat Padang
Mr. J.J. de Heer advocaat Medan
Mr. R. Slotema advocaat Medan
Mr. W.L.A de Neeff advocaat Medan
Mr. C. Suthoff advocaat Medan
Mr. A.A. Aberson advocaat Medan
Mr. R.F.E.M. Romme advocaat Medan
Mr. B. Barlagen Bussemaker advocaat Medan
Mr. P.B. Dijksterhuis advocaat Medan
Mr. J.W. Trouw advocaat Medan
Mr. J.F. Kayser advocaat Medan
Mr. S.C. Gooszen advocaat Medan
Mr. H. Kolkman advocaat Medan
Mr. H.J. Ferwerda advocaat Medan
Mr. E.B. van Delden advocaat Medan
Mr. J.P. Timmer advocaat Medan
Mr. N. Koers advocaat Medan
Mr. O.G. Veenstra advocaat Medan
Mr. Mas Soenarjo advocaat Medan
Mr. Jhr. L.H. Sandberg advocaat Medan
Mr. D. Franco advocaat Medan
Mr. H.G. Vrijburg advocaat Medan
P. van der Meer Notaris Padang
Raden Kadiman Notaris Padang
A. Ridder (v) - (t.v.) C. Maathuis Notaris Palembang
C.J.J. Gottgens Notaris Medan
Tj. Dijkstra (v) - (t.v.) W.L. Leclercq Notaris Medan
F.R. Swens Notaris MedanGouvernement van Sumatra's Westkust:
Pad. Beneden- en Bovenlanden, Tapanolie en Benkoelen
(Regerings Almanak 1878/205-213)


LokatieNaamFunktie
Padang E. Netscher Gouverneur
Padang G.H. Boelhouwer secretaris
Padang A.V. van Os 1ste kommies
Padang F. Helbos 1ste kommies
Padang H. van der Valk 1ste kommies
Padang K.L. Fisher 2de kommies
Padang Mr. Ch.A.O.vCattenburgh Ass. Resident Policie
Padang D. Mulder Kommies
Padang J. van Nieuwkuijk Kontroleur 1ste klasse
Padang C. Maagdenburg Schout
Padang W.H. Goudman Opziener der wegen
Padang C.J.J. van den Broeke Opziener te Loeboekilangan
Padang Toeankoe P. M. Oejoeb Regent
Padang L.M.H.J. Barkey Rooimeester en landmeter
Padang K.L. Fisher Adj. Rooim. en landm.
Padang Lie Saai Kapitein der Chinenzen
Padang Lim Thoe Luitenant der Chinenzen
Padang Lie Kong Teek Luitenant der Chinenzen
Padang Lie Goe Lt. titulair der Chinenzen
Padang Sech Joesri Satri Kap. der Overwalsche vreemdelingen
Padang Gadirsah Marekan Lt. der Overwalche vreemdelingen
Padang J.W.P. Kennis Alg. brandspuitmeester
Padang M.M.E.A. H. Pijpers Adj. Alg. brandspuitmeester
Padang F.D. Chandon brandspuitmeester
Padang J.L. Slaterus brandspuitmeester
Padang L.J. Pierard brandspuitmeester
Padang D. Krijgsman adj.brandspuitmeester
Padang J.G. ten Boom adj.brandspuitmeester
Padang D. Monje adj.brandspuitmeester
Padang J.P. van Roosmalen adj.brandspuitmeester
Padang H. Wessels adj.brandspuitmeester
Padang Mr. Ch.A.O.vCattenburgh Lid kommissie beheer begr. plaatsen
Padang J.W.P. Kennis Lid en fd. president komm. beh. begr. plaatsen
Padang W. R. Winter Lid kommissie beheer begr. plaatsen
Padang L.M.H.J. Barkeij Lid kommissie beheer begr. plaatsen
Padang L.J. Andree Wiltens Lid, fd. secr. en thesaurier komm. beh. begr. plaatsen
Ajer B en Rau C.A. Wilkens Ass. resident, fd. notaris en vendumeester
Ajer B en Rau H. de Bruine -
Ajer B en Rau A. Laarhuis buitengewoon ambtenaar B.S.
Ajer B en Rau M.A.F. Goosens Kontroleur 2de klasse
Ajer B en Rau C.J.F. Onbag Opziener der wegen Moeara Kinwe
Ajer B en Rau W.N.P.R. van Beusechem Kontroleur 2de klasse
Ajer B en Rau J. Gomis Opziener der wegen Panti
Ajer B en Rau L.G.J. Heller Kontroleur 2de klasse
Ajer B en Rau J.C. van den Brink buitengewoon ambtenaar B.S.
Priaman Jhr. J.C.W.D.A.vdWijck Ass. resident, fd. notaris en vendumeester
Priaman G. Ros Kommies, buitengew. ambt. B.S.
Priaman W.Th. van Horn Kontroleur 1ste kl te Kajoetanam
Priaman A. van der Ploeg Kontroleur 2de kl te Loeboe Basong
Priaman A.S. Samson Opziener wegen te Kajoetanam
Priaman W.F.A.J. Bellaart Opz. wegen te Loeboe Along
Priaman Tjia Biaauw Kapitein-titulair der Chinezen
Priaman R.S. Metselaar Algemeen Brandspuitmeester
Priaman J. B. Saint Pourcain Brandspuitmeester
Priaman R. Rieker Adjunkt brandspuitmeester
Painan J.P.G. Kruijt Ass. resident, fd. notaris en vendumeester
Painan J.J. Westerkamp Kommies, buitengew. ambt. B.S.
Painan Kando Maharadja distriktshoofd Painan
Painan Soetan Rachman Doeria distriktshoofd Batang Kapas
Painan Soetan Peerhimpoenan distriktshoofd Troesan
Painan Mara Oetan G. Bandaro distriktshoofd Bajang en Poeloet
Painan J. Versteegh Kontroleur 2de klasse
Painan Soetan Kadir distriktshoofd
Painan W.C. Hoogkamer Kontroleur 1ste klasse
Painan J.W.A. Alting Siber Buitengew. ambt. B.S.
Painan M.B.G.S.F. Sjah (Z.M.) Regent
Painan S.B.L.G.Depati Koening Hoofd der Korintjiers
F. de Kock H.D. Canne Resident
F. de Kock H.E. Prins Secr., fd. notaris en vendumeester
F. de Kock P.C. van Daalen Kommies
F. de Kock V.A. van Os Derde kommies
Oud-Agam W.R. de Greve Kontroleur 2de klasse
Manindjoe E.Th. van Delden Kontroleur 1ste klasse
Palembajan A.H. Westra Kontroleur 2de klasse
Bondjol V.L. de Lannoij Kontroleur 2de klasse
F. vd Capellen P.H. van Hengst Ass. resident, fd. notaris en vendumeester
Sinkarah E.A. Taylor Weber Kontroleur 2de klasse
Sinkarah K.F. van Swieten Kontroleur 2de klasse
Si-Djoendjoeng H.J.A. van Maarseveen Kontroleur 1ste klasse
L kota's C.F.A. Werner Ass. resident, fd. notaris en vendumeester
Poear Datar A.W. Deerns Kontroleur 1ste klasse
Solok D.F. van Braam Morris Ass. resident, fd. notaris en vendumeester
Solok J.P.C. Hartevelt aspirant kontroleur
Soepajang C.A. Kroesen Kontroleur 2de klasse
Lolo en S-Pagoe L.C. Welsink kontroleur 2de klasse
P-Pandjang C.F.E. Praetorius Ass. resident en vendumeester
P-Pandjang S.J.M. van Geuns Aspirant kontroleur
P-Pandjang J.W. Tromp Opziener wegen Batang Singalang
P-Pandjang F. Freeth Opziener wegen P-Pandjang
Tapanolie J.C. Boyle Resident
Tapanolie A.N. Geerts secr, fd notaris en vendumeester
Tapanolie G.W.W.C.vBrvHoeevell Kontroleur 1ste klasse
Tapanolie J.A. Gomis Kommies
Tapanolie B.F.R. Davies Derde kommies
Tapanolie C.V. Barthelemy Opziener der wegen
Tapanolie B.F.R. Davies Algemeen brandsp. meester
Tapanolie C.G.L. Meuning Brandspuitmeester
Batang Taro J.F.A. de Rooij Kontroleur 2de klasse
Batang Taro H.J. Rijken Opziener wegen Loemoet
Batang Taro P.F. Ros Opziener wegen Batang Taro
Baros G.J.J. Deutz Kontroleur 1ste klasse
Baros So Sam Djim Luitenant der Chinezen
Singkel H. Groeneveldt Kontroleur 2de klasse
Singkel Oei Liang Tjo Luitenant der Chinezen
Nias G-Sitoli F. Sieburgh Kontroleur 1ste klasse
Nias G-Sitoli So Ghie Luitenant der Chinezen
Ankola F.A. Nieuwenhuijzen Ass. resident, fd. notaris en vendumeester
Ankola J.W. Borst Kommies
Ankola C.W. Oord Aspirant kontroleur
Gr-Mandeling A.J. Pluijgers Kontroleur 1ste kl. te Penjaboengan
Kl Mandeling K.F.H. van Langen Kontroleur 1ste kl. te Kota Nopan
Si-Pirok G.A. Wilken Kontroleur 1ste klasse
Natal C.M.E. Merens Kontroleur 1ste klasse
Natal C.D.Th. Romijn Opziener wegen te Simpang-Gambier
Benkoelen A.G.G. Peltzer Ass. resident
Benkoelen W.F.K.J. Abke 1ste kommies, fd. notaris, vendum. en ambt. BS
Benkoelen W. Barrett 2de kommies, fd. notaris, vendum. en ambt. BS
Benkoelen H.Th. Ziesel Landmeter
Benkoelen W. Barrett Buitengewoon ambt. B.S.
Benkoelen P. Korenmann Instruk- en administrateur policie-oppassers
Benkoelen Oei Soei Hoewat Kapitein der Chinezen
Benkoelen H.Th. Ziesel Algemeen Brandspuitmeester
Benkoelen A.J. Verbeek Brandspuitmeester
Benkoelen J.H. de Sausin Adjunkt brandspuitmeester
Benkoelen P.D. Vreede Kontroleur 1ste kl. ommelanden Benk. en kashouder
Benkoelen W.G. Leembruggen Kontroleur 1ste kl. te Lais en kashouder
Benkoelen C. Muntendam Kontroleur 1ste kl. Mokko-mokko en kashouder
Benkoelen J.F. Kooman Kontroleur 2de kl. Seloema en kashouder
Benkoelen J.F.H. Schultz Kontroleur 1ste kl. te Mana en kashouder
Benkoelen H. van der Wolk Kontr. 2de kl. bel. m. gezag Pasoemah-Oeloe-Mana
Benkoelen F.A. Bol Kontroleur 2de kl. bel. m. gezag Kamer
Benkoelen G.A. Scherer Kontroleur 2de kl. bel. m. gezag Kroe
Benkoelen Soetan Sleman (wd) Distriktshfd v Soengei-Kroe en Lima-boeah-badah
Benkoelen Moehammad Tahir Distriktshoofd van Oeloe-Benkoelen
Benkoelen Raden Atmadja Wd posthouder te Kataoen
Benkoelen Moehammad Toelan Opziener wegen afd. Ommelanden van Benkoelen


Bijlage BB CLXXXIII uit de Regerings Almanak 1878,
Sumatra's Westkust (Padang)

Lijst der in Nederlandsch-Indie te huis behoorende schepen en vaartuigen die op zeebrieven varen (gedeeltelijk)

namen der Schepen soort van Schip grootte in tonnen waar te huis behoorende Paardenkracht der machine
Atjeh Stoomschip 60 Padang 15
Betje Schoene 44 Padang --
Eng Heng. Schoener 59 Padang --
Poeti Schoener 54 Padang --
Singkel Schoener 27 Padang --
---------- ---------- -- ----------- --
Kim Tjin Mo Schoener 40 Baros --
---------- ---------- -- ----------- --
Ambonia Stoomschip 785 Batavia 110
Amsterdam Stoomschip 98 Batavia 30
Atjeh Stoomschip 1756 Batavia 120
Banda Stoomschip 782 Batavia 110
Baron Bentinck Stoomschip 304 Batavia 115
Baron Mackaij Stoomschip 928 Batavia 180
Baron Sloet vd Beele Stoomschip 1039 Batavia 140
Batavia Stoomschip 107 Batavia 18
Billiton Stoomschip 244 Batavia 60
Generaal Pel Stoomschip 1457 Batavia 160
Generaal v. Schieten Stoomschip 1431 Batavia 200
Gouv.-Gen. Mijer Stoomschip 899 Batavia 135
Gouv.-Gen. Loudon Stoomschip 1436 Batavia 190
Karang Stoomschip 394 Batavia 60
Khiva Stoomschip 85 Batavia 45
Koning Willem III Stoomschip 997 Batavia 190
Koningin der Nederl. Stoomschip 515 Batavia 120
Koningin Sophia Stoomschip 802 Batavia 190
Merapi Stoomschip 606 Batavia 80
Midddelburg Stoomschip 61 Batavia 50
Min. Fr. van de Putte Stoomschip 883 Batavia 115
Prins Alexander Stoomschip 1140 Batavia 140
Sunda Stoomschip 220 Batavia 32
Vice-Admiraal Fabius Stoomschip 484 Batavia 50
Vice-President Prins Stoomschip 655 Batavia 130
William Mackinnon Stoomschip 1323 Batavia 112
---------- ---------- -- ----------- --
Sendoro Stoomschip 1223 Ternate 160
---------- ---------- -- ----------- --
Semiroe Stoomschip 122 Sampang 45
---------- ---------- -- ----------- --
Egeron Stoomschip 551 Banda 50
---------- ---------- -- ----------- --
Menado Stoomschip 759 Menado 90
Singapore Stoomschip 796 Menado 180
---------- ---------- -- ----------- --
Ardjoeno Stoomschip 178 Soerabaja 45
Bientang Soerabaja Stoomschip 42 Soerabaja 18
---------- ---------- -- ----------- --
Pr. Hendrik der Nederlanden Stoomschip 326 Biliton 50

Top

Prijs-courant van 24 juli 1877 met dank aan Adriaan Intveld • sources/bronnen
 • Koninklijke Bibiotheek Den Haag :Regerings Almanakken, website http://www.kb.nl/index.html
 • Bronnenpublikaties IGV (grafschriften), IGV-cdrom, website http://www.igv.nl/framened.html
 • familydossiers Sifa website http://www.xs4all.nl/~polleke/
 • Centraal Bureau voor Genealogie Afd N.I. website http://www.cbg.nl/hoofdpag.htm
 • IOC records(Library London); website http://www.a2a.pro.gov.uk/
 • LDS archives website http://www.familysearch.com (search IGI)
 • book Bencoolen by Alan Harfield
 • overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration
Comments