Handel 1878

Handel 1878

 Inhoud:

- Middelen van bestaan S.W. omstreeks 1914
- Handel en Nijverheid Regerings Almanak 1878
- Aankomsten en vertrek schepen uit Prijscourant jan-jul 1877
- Medewerkers Gouvernement S.W. Regerings Almanak 1878
- Alphabetische Firma Namenlijst Sumatra 1930 ...........................................Update
- Lijst der in Ned. Indie te huis behoorende schepen en vaartuigen
  (S.W. en stoomschepen)
- Prijscourant juni 1877


  • This page is part of the Richard Davies HCCnet website and posted 1 september 2002
  • UPDATE 23 NOV 2002: Wessels, Bruns, Klitsch en ten Boom
  • UPDATE 20 OKT 2002: Alphabetische Firma Namenlijst 1930
  • UPDATE 20 OKT 2002: familie Diemont, Slaterus en Chatelin
  • UPDATE 30 SEP 2002: familie Boon, Van Houten en In'tveld
  • upd. layout 21 dec 2016

ZIE HOME PAGINA VOOR VERWIJZING NAAR PDF 

Comments