Garnizoen Padang

Garnizoen Padang 1780-1845 (Oost Indisch Leger)
Sumatra's Westkust, posted 23 dec 2002, upd 10 mei 2004, upd layout 21 dec 2016


Geschiedenis KNIL:
"http://members.home.nl/hupkens/index.htm">Genealogische site van Ed Hupkens

............................Het grote percentage buitenlanders in het KNIL (soms tot 60 %) was overigens niet de wens van de regering, maar was wel onvermijdelijk, omdat Nederland te klein was om voldoende mankracht te kunnen leveren voor én de landmacht én de marine én het koloniale leger. De grondwet verbood immers (tot na de Tweede Wereldoorlog) de uitzending van dienstplichtigen naar de koloniën. Waren de vrijwilligers voor het Oost-Indische leger in die onstuimige beginjaren dus vooral avonturiers en ex-soldaten uit allerlei delen van Europa, sindsdien nam het aandeel van vrijwilligers vanuit de burgermaatschappij gestaag toe. Voor hen was armoede de belangrijkste drijfveer. Van 1880-1890 speelde zich in Nederland een landbouwcrisis af, die grote armoede en verpaupering bracht; niet alleen op het platteland, maar ook in grote delen van de steden.................................
 • 1.Oost Indisch Leger 1819-1833 door H.M. Lange New per mei 2004
 • Manschappen, Vaartuigen en Inrichting Krijgsmacht op Sumatra's Westkust
 • 2.Deutsche aus Luxemburg bei O.I.L.
 • 3.Militairen in het Plaatselijke Bestuur (update per mei 2004)
 • Deleau, van der Hart, von Schmidt auf Altenstadt, Stuers, Wille
 • 4.Landmagt Batavia 1830 (update per mei 2004 compleet)
  • Groote Staf, Algemeene Staf, Korps Ingenieurs, Materieel der Artillerie, Plaatselijke Staven
  • Militaire Administratie en Militaire Geneeskundige Dienst
  • 1ste, 2de en 3de Gr. Mil. Afd. alsmede Buiten Etablissementen
  • Algemeen Depot en Algemeen Werf-Depot
  • 18de tm 20ste Afdeeling Nationale Infanterie
  • Regiment Huzaren No. 7, Korps Djaijang Sekars
 • 5.Korps der Koninklijke Marine 1830
 • 6.Ridder-Orden, gedecoreerden in Nederlandsch Indie 1830
 • This page is part of the Richard Davies HCCnet website
ZIE HOME PAGINA VOOR VERWIJZING NAAR PDF 


Comments