Overheid 1854


Gouvernement van Sumatra's Westkust  en Onderhoorigheden 1854

source: Encyclopedie van Nederlandsch Oost Indie

PADANG 1795-1824

Zoo was de toestand toen bericht kwam, dat de Nederlanden in handen der Franschen waren gevallen en de Stadhouder de kolonien gesteld had onder bescherming van de Britsche kroon; 30 november 1795 had de overgave der Comp. 's bezittingen plaats. De stad bleef door de Engelschen bezet tot 1819, toen zij aan Nederland werd teruggegeven; de zoogenaamd Europeesche bevolking bestond toen uit 150 zielen, en voorts ware er 6 a 7000 Maleiers, 200 Chinezen, 1500 Niassers en 200 Bengaleezen. Padang, steeds als een buitenpost en als een lastpost beschouwd, was ook steeds als zodanig behandeld; wat zij kreeg was haar met karige hand toegemeten. In 1781 bestond zij uit eene paar rijen Europeesche woningen, een fort, een kerk, een pasar met de woningen der inlandsche handelaars, een hospitaal en enige pakhuizen. Vlak achter de huizen en woningen begon de wildernis; in 1824 wordt de plaats nog als onaanzienlijk en ongeregeld beschreven, met weinig goede huizen en slechte wegen; groote verbeteringen blijkt zij onder het Engelsch bestuur niet te hebben ondergaan. Het plaatselijk bestuur bleef, na de teruggave, voorloopig op denzelfden voet en werd door dezelfde ambtenaren waargenomen; de bezetting was 238 man sterk.


overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

15-17 december 2002  update
Boijle, Botellho, Brans, de Bruin, Chevalier, Dibbits, Freeth, Hamers, de Haze Winkelman,
Hissink, Hoijer, Jacobs, Kerkhoff, Kluijver, von Kotzau, de Lanoij, Logeman, van der Loo,
Mess, Micola, van Polanen Petel, O'Brien, van Ommen, van Os, Saint-Pourcain, Scholte,
Severijn, Sluijter van Staring, Sneep, Tieben, Voigt, Waersegers, Weijler, Wiltens.
 • This page is part of the Richard Davies HCCnet website and posted july 2002
1. Residentie Padang  
Ambtenaren ter beschikking, Raad van Justitie, Wees- en Boedelkamer
Personeel ter Hoofdplaats, Verder Plaatselijk Personeel, Brandspuitwezen

2. Zuidelijke Afdeeling  
Priaman Personeel ter Hoofdplaats, Verder Plaatselijk Personeel, Personeel in de Binnenlanden

3. Aijer Bangies en Rau en Onderhoorige Eilanden  
Personeel ter Hoofdplaats, Verder Plaatselijk Personeel, Personeel in de Binnenlanden

4. Residentie Padangsche Bovenlanden  
Personeel ter Hoofdplaats, Verder Plaatselijk Personeel, Personeel in de Binnenlanden

5. Residentie Tappanolie  
Personeel ter Hoofdplaats, Verder Plaatselijk Personeel, Personeel in de Binnenlanden

6. Benkoelen  
Personeel ter Hoofdplaats, Verder Plaatselijk Personeel, Ommelanden en Buitenposten

7. Schoolwezen: Sumatra's Westkust (Padang) en Benkoelen  
Subkommissien van Onderwijs
Lager Onderwijs Gouvernements Scholen

8. Eredienst: Sumatra's Westkust (Padang) en Benkoelen  
Kerkeraad der Protestantsche Gemeente


Residentie Padang

Residentie Padang

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/79 J. van Swieten kolonel, civiel en militair gouverneur 1857/455 (Jan)
  1854/79 J. van der Linden secretaris 1857/455 (Jacobus)
  1854/79 F.W.K. Slobberingh eerste kommies 1857/459 (F.W.K.)
  1854/79 W.A. van der Linden tweede kommies 1857/455 (Willem Arent)
 • Jan van Swieten
  • ----------------
   1-Jan Van Swieten
   +Wilhelmina Margaretha Johanna Steinmetz , m: 9 Sep 1846, Padangsche
   Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   |--2-Constance Wilhelmina Van Swieten b: 6 May 1850, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Karel Frederik Van Swieten b: 17 Jun 1851, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 24 Oct 1927, Batavia (Weltevreden), Java, Indonesia
   |--2-Henri Eduard Van Swieten b: 31 Mar 1853, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Jan Maurits Van Swieten b: 27 Dec 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Jacqueline Wilhelmine Van Swieten b: 31 Jul 1856, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Eduard Christiaan Van Swieten b: 19 Aug 1858, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Jan Van Swieten b: 31 Dec 1861, Batavia, Java, Indonesia, c: 20 Feb 1862,
   | Batavia, Java, Indonesia
   ----------------

   Evert Bastiaan Richardson DAVIES married Henriette Johanna Van Swieten


 • J. van der Linden
  • -----------------
   1-Jacobus Van Der Linden b: 1826, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Maria Elisabeth Rekkie , m: 31 May 1851, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia

 • F.W.K. Stobberingh
  • ------------------
   1-Frans Willem Karel Stobberingh d: 31 May 1858, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   +Christina Helena Maijer , m: 31 Aug 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia
   |--2-Henriëtte Elizabeth Stobberingh b: 13 Jan 1850, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Gertruida Elisabeth Stobberingh b: 19 Nov 1851, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia, d: 13 Oct 1855, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Josina Anna Stobberingh b: 17 Aug 1853, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Augusta Hermina Christina Stobberingh b: 17 May 1855, Benkoelen, Sumatra,
   | Indonesia

 • W.A. van der Linden
  • -------------------
   1-Willem Arent Van Der Linden b: 23 Oct 1829
   +Louise Carolina King b: 18 Oct 1827, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   d: 12 Oct 1852, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 20 Jun 1851,
   Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Maria Louisa Catharina Van Der Linden b: 20 Sep 1852, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   +Louisa Christina In'tveld b: 1836, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m:
   17 Sep 1857, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Eliza Christian Van Der Linden b: 20 Sep 1858, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Jacobus George Arent Van Der Linden b: 1859, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Adriana Maria Louisa Van Der Linden b: 17 May 1861, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Jacoba Maria Francina Van Der Linden b: 3 Aug 1862, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Louisa Wilhelmina Van Der Linden b: 20 Jun 1864, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Carolina Louisa Van Der Linden b: 16 Feb 1866, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Willem Lodewijk Arent Van Der Linden b: 16 Feb 1869, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padang, Ambtenaren ter beschikking

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/79 A.S. Warmolts controleur der eerste klasse 1850/348 (Andel Sijnco)
  1854/79 F. Schenk controleur der tweede klasse 1857/458 (Schenck, Fredrik)
  1854/79 T.C.L.C.J. van Spangenberg ambtenaar der tweede klasse 1855/415 (Ferdinand C.L.Ch.J.)
  1854/79 J.J. de Graaf ten einde bij het binnenl. bestuur te worden geplaatst ----/---
 • A.S. Warmolts
  • -------------
   1-Andel Synco Warmolts
   +Eliza Frances In'tveld b: 1818, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 23
   May 1846, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

 • F. Schenck
  • ----------
   1-Frederik Schenck b: 12 Sep 1820, Doornik, The Netherlands, d: 13 Mar 1895,
   Den Haag, The Netherlands
   +Juliet Elizabeth In'tveld b: 8 Feb 1826, Benkoelen, Sumatra, Indonesia, d: 16
   Mar 1895, Den Haag, The Netherlands, m: 1 Aug 1846, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   |--2-Maria Elizabeth Schenck b: 18 May 1847, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Frederika Christina Schenck b: 29 Jul 1848, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Suzanna Julie Schenck b: 29 May 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 6 Dec 1917, Den Haag, The Netherlands
   |--2-Jules Constant Schenck b: 11 Mar 1856, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia

 • T.C.L.C.J. van Spangenberg (NL:Ferdinand Carolus Leonard Christiaan Johannes)
  • ------------------

 • J.J. de Graaf
  • -------------------

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padang, Raad van Justitie

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/79 Mr. W. Rappard president 1857/455 (Willem)
  1854/79 W. Kreling lid ----/---
  1854/79 J.L. van Gennep lid 1857/454 (Jan Louis)
  1854/79 J.C.R. Steinmetz lid 1847/304 (C.P.C.)
  1854/79 G.L. Brocx lid 1853/389 (G.L.)
  1854/79 Mr. Jhr. C.J. van Beresteijn officier van justitie 1855/411 (Jhr. Mr. C.J.)
  1854/79 Mr. Jhr. E.A.J.D. Dibbetz griffier ----/---
  1854/79 J.D. van der Heijde buitengewoon substituur griffier 1857/454 (Jan Dirk)
  1854/79 C.A. Ploger procureur 1855/411 (C.A.)
  1854/79 C.L. Arnold procureur 1855/411 (C.L.)
  1854/79 J.H. Cornelis deurwaarder 1857/454 (Johannes Hermanus)
 • W. Rappard
  • -------------

 • W. Kreling
  • ----------
   1-Wilke Kreling
   +Anna Maria Ricketts , m: 17 Jan 1843, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

 • J.L. van Gennep
  • ---------------
   1-Jan Louis Van Gennep b: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Unknown
   |--2-Anna Paulina Van Gennep b: 9 Mar 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Maria Justina Van Gennep b: 29 Apr 1853, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Jean Louis Van Gennep b: 30 Jul 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Willem Karel Van Gennep b: 22 Sep 1850, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Marie Justine Van Gennep b: 27 Jan 1858, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia

 • J.C.R. Steinmetz
  • -------------------

 • G.L. Brocx
  • ----------
   1-G.L. Brocx
   +Unknown
   |--2-Paulina Brocx b: 9 Jul 1852, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Karel Brocx b: 8 Jan 1854, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia


 • C.J. van Beresteijn
  • -------------------

 • E.A.J.D Dibbets update 15 dec 2002
  • 1-Jhr. Edouard Auguste Jean Didier DIBBETS 
   +Gijsbera Jacoba STEINMETZ b: 9 Apr 1836, Den Briel, the Netherlands, d: 1 Aug
   1911, Soekaboemi, Indonesia, m: 20 Jan 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, par: Carl Philip Conrad (C.P.C.) STEINMETZ and Unknown
   |--2-Baron Emile Auguste DIBBETS b: 21 Jan 1862, Soerabaja, Java, Indonesia, d:
   | 23 Jan 1925, Batavia (Buitenzorg), Java, Indonesia

 • J.D. van der Heijde
  • -------------------
   1-Jan Dirk Van Der Heijde
   +Anna Borst , m: 14 Oct 1854, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

 • C.A. Ploger
  • -----------
   1-Christiaan Adolph Plöger d: 19 Oct 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia
   +Unknown
   |--2-C. Plöger b: 1828, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Wilhelm Adolph Plöger b: 1832, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   | 5 Jul 1850, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

 • C.L. Arnold
  • -----------
   1-Christiaan Louis Arnold
   +Adele Bernardine Constance Davies b: 10 Oct 1887, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia, m: 23 Feb 1910, Batavia, Java, Indonesia

   Adele Bernardine Constance DAVIES married Christiaan Louis Arnold


 • J.H. Cornelis
  • -------------
   1-Johannes Hendrikus Cornelis
   +Louisa Evroeina Desterk , m: 6 Dec 1849, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padang, Wees- en Boedelkamer

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/80 J.C. van Schuijlenburch vice-president 1857/455 (Johannes Cornelis)
  1854/80 W. Townsend lid 1857/456 (William)
  1854/80 F. Schenk lid 1857/458 (Schenck, Fredrik)
  1854/80 C.A. van Dinter lid 1857/454 (Christianus Antonius)
 • J.C. van Schuijlenburch
  • -----------------------
   1-Johannes Cornelis Van Schuijlenburch
   +Unknown
   |--2-Mathilde Albertine Adele Van Schuijlenburch
   |--2-Agnes Maria Louis Van Schuijlenburch b: 27 Jun 1844, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Jean Joseph François Adriën Van Schuijlenburch b: 30 Apr 1846, Sumatra' s
   | Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Johanna Cornelia Van Schuijlenburch b: 19 Dec 1847, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Mathilde Albertine Adèle Van Schuijlenburch b: 28 Apr 1849, Sumatra' s
   | Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Gustaaf Eduard Van Schuijlenburch b: 11 Aug 1850, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Joseph Marie Van Schuijlenburch b: 18 Dec 1851, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Hortensia Cornelia Theresia Van Schuijlenburch

 • Family Group Record for William Townsend
  • ================================================================================
   Husband: William Townsend
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 6 Jun 1810 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Aug 1893 - Brisbane, Australia
   Father: Edward James Townsend
   Mother: Cornelia Johanna Dederingh
   Married: 4 Mar 1832 Place: Calcutta, West Bengal,
   India
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Elisabeth Salmon Thomas Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Adelina Jessey Maidman
   Date: 18 Jun 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1835, 1840, 1850

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Naamlijst der oprichters van de
   loge "Mata Hari" te Padang, 1995INN8/36 tm 40.

   ================================================================================
   Wife: Clementine Cecilia Sophia Chew
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 18 Feb 1812 - Calcutta, West Bengal, India
   Died: 17 Jun 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: John Stewart Dr.
   Mother: Isabella Rachel Stewart
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Isabella Cornelia Townsend
   Born: 15 Feb 1833 - Calcutta, West Bengal, India
   Died: 22 Jan 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Eduard Townsend
   Born: 21 Jun 1834 - Soerabaja, Java, Indonesia
   Died: 29 Jan 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Euphemia Clementina Townsend
   Born: 13 May 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Jan 1913 - Den Haag, The Netherlands
   Spouse: Henri Maximiliaan Andree Wiltens
   Marr. Date: 27 May 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M William Roger Townsend
   Born: 17 Sep 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Apr 1863 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Louisa Cecilia Townsend
   Born: 25 Jul 1840
   Died: 8 Jun 1929 - Batavia (Buitenzorg), Java, Indonesia
   Spouse: Friedrich Ludwig Wilhelm Vogler
   Marr. Date: 18 Apr 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Isabella Sophia Townsend
   Born: 19 Sep 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 6 Dec 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Maria Augusta Townsend
   Born: 3 Oct 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 Jun 1926 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Theodorus Elink Schuurman
   Marr. Date: 4 Jan 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 M Austin Edward Townsend
   Born: 17 May 1844 - Calcutta, West Bengal, India
   Died: 15 Mar 1895 - Batavia (Buitenzorg), Java, Indonesia
   Spouse: Suzanna Sara van der Vlist
   Marr. Date: 2 Oct 1869 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Clementine Rosalie Townsend
   Born: 7 Jun 1845 - Calcutta, West Bengal, India
   Died: 1888 - Prince Of Wales Island
   Spouse: George Batten
   Marr. Date:
   Spouse: Adrianus Johannes van Ginkel
   Marr. Date: 8 Aug 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M Henry John Townsend
   Born: 14 Apr 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   11 M Edwin James Townsend
   Born: 24 Oct 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1895
   --------------------------------------------------------------------------------
   12 M George Robert Townsend
   Born: 8 Jun 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   13 F Isabella Rachel Townsend
   Born: 19 Feb 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Donald G. Maclean
   Marr. Date: 4 Apr 1874 - Brisbane, Australia
   Spouse: Robert Raff
   Marr. Date: 21 Jul 1880 - Sydney, Australia
   --------------------------------------------------------------------------------
   14 F Mary Catharine Townsend
   Born: 6 Dec 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Robert R. Davidson
   Marr. Date: 1874 - Brisbane, Australia
   --------------------------------------------------------------------------------
   15 F Cecilia Jemenria Townsend
   Born: 2 Oct 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Edouard August Kluijver
   Marr. Date: 5 Apr 1879 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   16 M Victor Louis Townsend
   Born: 8 Jan 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1863/101 Death, v.


   Last Modified: 9 Jan 2004

 • F. Schenk (see Ambtenaren ter beschikking)
  • -------------

 • C.A. van Dinter
  • -------------

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padang, Afd. Padang, Personeel ter Hoofdplaats

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/80 H.M. Andree Wiltens adsistent resident en magistraat 1857/459 (H.M.)
  1854/80 J.C. van Schuijlenburg eerste kommies 1857/455 (Johannes Cornelis)
  1854/80 J.B. Sluiter van Staring tweede kommies 1857/455 (Jan Barend)
  1854/80 --- surnumerair ambtenaar -
  1854/80 Soetan Islander Toeankoe Panglima hoofd regent -
  1854/80 Soetan Saliem hoofd djaksa -
  1854/80 Abdoel Ghanie hoofd priester -
  1854/80 J.H.C. Scholte schout ----/---
  1854/80 H.C. van Kleeft cipier ----/---
  1854/80 T.R. DAVIES onderkommies bij de recherche 1857/454 (Thomas Richardson)
  1854/80 C. de Haze Winkelman algemeen ontvanger 1857/456 (Christiaan)
  1854/80 J.A. Koopmans provisie pakhuismeester 1855/412 (J.A.)
  1854/80 T.P. Freeth zoutverkoop pakhuismeester 1857/454 (Thomas Peter)
  1854/80 C.A. van Dinter postkommies 1857/454 (Christiaanus Antonius)
  1854/80 W. Townsend haven- en bootmeester 1857/456 (William)
  1854/80 G.C. Thimoleon opziener te Doekoe 1853/390 (G.C.)
  1854/80 C.H.T. Kruse opziener bij de houtstapelplaats 1855/412 (C.H.T.)
 • H.M. Andree Wiltens
  • 1-Johan Frederik Hubert Andree WILTENS 
   +Adriana Elisabeth SCHOTT
   |2-Henri Maximiliaan Andree WILTENS b: 7 Feb 1823, Nijmegen, The Netherlands
   +Euphemia Clementina TOWNSEND b: 13 May 1835, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, d: 11 Jan 1913, Den Haag, The Netherlands, m: 27 May 1850,
   Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par: William TOWNSEND and
   Clementine Cecilia Sophia CHEW
   |3-Henri Wiliam Andreé WILTENS b: 16 Sep 1851, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |3-Albert John Andree WILTENS b: 6 Aug 1853, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |3-Maximiliaan Leonard Andreé WILTENS b: 23 Jul 1856, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia

 • J.C. van Schuijlenburgh
  • see Wees- en Boedelwezen

 • J.B. Sluiter update 17 dec 2002
  • 1-Jan Barend SLUIJTER VAN STARING 
   +Magdalena DAVID , m: 28 Jul 1864, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   |2-Amilia Dianna SLUIJTER VAN STARING b: 17 Mar 1860, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |2-Sophia Johanna Louisa SLUIJTER VAN STARING b: 6 Aug 1863, Sumatra' s
   | Westkust (Padang), Indonesia


 • J.H.C. Scholte update 15 dec 2002
  • 1-Henricus Joannes Antonius SCHOLTE d: 1 Sep 1855, Tapanolie, Sumatra, 
   Indonesia
   +Henriette Ursulla VAN HORN d: 12 Aug 1857, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, m: 11 Sep 1850, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par:
   Willem Theodor VAN HORN and Lambardina Jacoba W.F. VAN DEN HOFF

 • H.C. van Kleeft


 • Family Group Record for Thomas Richardson Davies Jr
  • ================================================================================
   Husband: Thomas Richardson Davies Jr
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 19 Apr 1908 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Thomas Richardson Davies Sr
   Mother: Adriana Petronella Londt
   Married: 16 Sep 1848 Place: Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Constantia Carolina Fisscher
   Date: 4 Oct 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1908, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife: Martha Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 7 Oct 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 20 Sep 1861 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Cornelis Krijgsman
   Mother: Maria Rosendaal
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1861, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.


   2. Davies: Thomas Richardson Davies Jr

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 U Dead Child Davies
   Born: 14 May 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 14 May 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M William Richardson Davies
   Born: 24 Aug 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 9 Nov 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Willem Robert Richardson Davies
   Born: 19 Sep 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 20 Nov 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1855, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Charles Richardson Davies
   Born: 8 Oct 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 17 Jan 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M John Richardson Davies
   Born: 3 Mar 1858 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Jan 1944 - Bangkinang, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Metje Catharina Simon
   Marr. Date: 27 Mar 1880 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Maria Philippina Lawa
   Marr. Date: 2 Feb 1895 - Solok (Pad. Bovenlanden), Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1858, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Charles Richardson Davies
   Born: 25 Jun 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 23 May 1927
   Spouse: Jeanne Josephine Pierard
   Marr. Date: 8 Jan 1881 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. (Divorce on
   16 Jan 1892)
   Spouse: Albertine Victoria Saint-Pourcain
   Marr. Date: 9 Apr 1892 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Magdalena Francina Davies
   Born: 20 Sep 1861 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Joseph Botellho
   Marr. Date: 5 Feb 1896 - Malang, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 17 Jan 2004

 • C. de Haze Winkelman update 17 dec 2002
  • 1-Christiaan DE HAZE WINKELMAN d: 1 Sep 1861, Sumatra' s Westkust (Padang), 
   Indonesia
   +Mrs. Chr. DE HAZE WINKELMAN b: 1836, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   m: 1857, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Willem DE HAZE WINKELMAN b: 6 Nov 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |+Christina Wilhelmina LOTH , m: 29 Nov 1876, Padangsche Benedenlanden,
   | Sumatra, Indonesia, par: Family LOTH and Unknown
   |2-Albert DE HAZE WINKELMAN b: 13 Apr 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-Dorothea DE HAZE WINKELMAN b: 7 Apr 1856, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 3 Jan 1857, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Helena DE HAZE WINKELMAN b: 28 Sep 1857, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 11 Jan 1931, Tasikmalaja
   |+Samuel Frederik Jozef DE SCHEEMAKER b: 30 Jun 1848, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia, par: Family DE SCHEEMAKER and Unknown
   |+Eugène Victor DE SCHEEMAKER b: 21 Nov 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, m: 3 Jan 1881, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par:
   | Family DE SCHEEMAKER and Unknown
   |2-Dorothea DE HAZE WINKELMAN b: 13 Dec 1859, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |+Josef Frederik DE LIZER b: 3 Sep 1848, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, m: 9 Oct 1880, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par:
   | Josef Marie DE LIZER and Johanna Hendrika KOKS
   |2-C.W. DE HAZE WINKELMAN b: 12 Apr 1860, Loth, d: 13 Aug 1913

 • J.A. Koopmans
  • J.A. Koopmans update 29 dec 2002
   -------------
   1-Josef Adam KOOPMANS b: 5 Dec 1809, Bolsward, The Netherlands
   +Emily Catherine MAIDMAN b: 23 Sep 1826, Tapanolie, Sumatra, Indonesia, m: 15
   Jan 1848, Tapanolie, Sumatra, Indonesia, par: Richard Robert MAIDMAN and
   Agatha LETITIA

 • Family Group Record for Thomas Peter Freeth
  • ================================================================================
   Husband: Thomas Peter Freeth
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1815 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Father: Joseph Freeth
   Mother: Intje Satie
   Married: 4 May 1842 Place:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Aliana Magdalena
   Date: 6 Jun 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ================================================================================
   Wife: Louisa Paulina Snackey
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1826 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Died: 8 Dec 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: C. Snackeij
   Mother:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Georgiana Freeth
   Born: 23 Jan 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Sep 1908 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Joseph Botellho
   Marr. Date: 27 Dec 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. (Divorce
   on 6 Sep 1881)
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M George Freeth
   Born: 7 Feb 1845 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
   Died: 17 Dec 1907 - Sawah Loento, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Ragoe
   Marr. Date:
   Spouse: Catharina Josephina Hartman
   Marr. Date: 13 Aug 1866 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Residentie Aijer Bangies 1843 Marriage

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   FamilySearch™ International Genealogical Index v4.02
   Film Number 1985658 Birth
   Film Number 2034432 Marriage

   Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1854/495 Death


   Last Modified: 13 Jun 2002

 • C.A. van Dinter
  • see Wees- en Boedelkamer

 • W. Townsend
  • see Wees- en Boedelkamer

 • G.C. Thimleon


 • C.H.T. KruseTop* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padang, Afd. Padang, Verder Plaatselijk Personeel

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/80 J.C. van Schuijlenburg wd. notaris, translateur 1857/455
  1854/79 G.L. Brocx wd. landmeter en rooimeester 1853/389
  1854/80 J.B. Sluiter van Staring collecteur van het klein-zegel 1857/455
  1854/80 H.M. Andree Wiltens superintendent vh vendukantoor 1857/459
  1854/80 C. de Haze Winkelman vendumeester 1857/456
  1854/80 --- kaptein der maleijers -
  1854/80 Radja Dhi Padang luitenants der maleijers -
  1854/80 --- luitenants der maleijers -
  1854/80 Lie Piet kapitein der chinezen -
  1854/80 Lie Lee wd. luitenant der chinezen -
  1854/80 Pakir Malim kaptein der overwalsche vreemdelingen -
  1854/80 Naija Marikaijer luitenant der overwalsche vreemdelingen -
  1854/80 Tjina Tanbie Marikaijer luitennant der overwalsche vreemdelingen -
 • J.C. van Schuijlenburgh, G.L. Brocx, J.B. Sluiter v. Staring, H.M. Andree Wiltens, C. de Haze Winkelman
  • J.C. van Schuijlenburgh: see Wees- en Boedelkamer
   G.L. Brocx: see Raad van Justitie
   J.B. Sluiter van Staring: see Personeel ter Hoofdplaats
   H.M. Andree Wiltens: see Personeel ter Hoofdplaats
   C. de Haze Winkelman: see Personeel ter Hoofdplaats

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padang, Afd. Padang, Brandspuitwezen

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/81 G.L. Brocx algemeene brandspuitmeester 1853/389
  1854/81 J.A. Koopmans algemeene brandspuitmeester 1855/412
  1854/81 G.C. Int'veld algemeene brandspuitmeester 1857/454 (George Charles)
  1854/81 J. van Stolk algemeene brandspuitmeester 1857/456 (Jan)
  1854/81 E.V.J. Waersegers adjunct-brandspuitmeester 1855/413 (E.V.J.)
  1854/81 W.R. DAVIES adjunct-brandspuitmeester 1857/454 (William Richardson)
  1854/81 H.T. Binneman adjunct-brandspuitmeester 1857/454 (Hermanus Theodorus)
  1854/81 A. Krijgsman adjunct-brandspuitmeester 1857/455 (Alfred)
  1854/81 J.C. Boijle adjunct-brandspuitmeester 1857/457 (J.C.)
  1854/81 J.E. Goldie adjunct-brandspuitmeester 1857/454 (John Eaton)
 • G.L. Brocx
  • see Raad van Justitie
 • J.A. Koopmans
  • see Personeel ter Hoofdplaats
 • G.C. Int'veld
  • --------------
   1-George Charles In'tveld b: 1818, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   1 Jan 1860, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Unknown
   |--2-Louisa Christina In'tveld b: 1836, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Charlotte Eliza Van Weemen , m: 14 Oct 1841, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia
 • J. van Stolk

 • E.V.J. Waersegers / J. Davis update 17 dec 2002
  • 1-Emile Victor Joseph WAERSEGERS b: 8 Feb 1814, Brussel, Belgium, d: 31 Mar 
   1885, Soerabaja, Java, Indonesia
   +Catrina Paulina Josephina TIEBEN d: 28 Dec 1914, m: 22 Feb 1843, Sumatra' s
   Westkust (Padang), Indonesia, par: TIEBEN and Unknown
   |2-Edouard Jean Joseph WAERSEGERS b: 8 Feb 1843, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-Henriette Emilie Anna WAERSEGERS b: 9 Sep 1844, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia, d: 11 Nov 1914, Soekaboemi
   |+Hendrik Johannes JULLIEN
   ||3-Louis Charles JULLIEN b: 15 Apr 1869, Kendal (Semarang), Java, Indonesia,
   || d: 1 Nov 1944, Tjimahi (Preanger Reg.), Indonesia
   |+Theodoor Jean Marie François MOLLINGER , m: 25 Feb 1876, Banjoewangi, Java,
   | Indonesia
   |2-Emilia Josephina WAERSEGERS b: 20 Feb 1846, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: Menado, Celebes, Indonesia
   |+William George DAVIS b: 22 Apr 1840, Menado, Celebes, Indonesia, d: 13 Oct
   | 1874, Kema, Menado, Indonesia, m: 18 Mar 1865, Menado, Celebes, Indonesia,
   | par: John DAVIS and Francina LAURENS
   ||3-George Victor DAVIS b: 27 Mar 1866, Menado, Celebes, Indonesia, d: 16 Feb
   || 1919, Madioen, Java, Indonesia
   ||3-Emiel Francis DAVIS b: 28 Aug 1868, Kema, Menado, Indonesia, d: 18 Sep
   || 1868, Kema, Menado, Indonesia
   ||3-William Charles DAVIS b: 2 Dec 1869, Kema, Menado, Indonesia
   ||3-John Alfred DAVIS b: 3 Dec 1869, Kema, Menado, Indonesia
   ||3-Josephina Elizabeth DAVIS b: 11 Apr 1870, Kema, Menado, Indonesia, d: 23
   || Dec 1935, Menado, Celebes, Indonesia
   ||3-Walter Reynard DAVIS b: 11 Apr 1872, Kema, Menado, Indonesia, d: 2 Jun
   || 1944, Soerabaja, Java, Indonesia
   ||3-Emelie Carolina DAVIS b: 6 Feb 1875, Kema, Menado, Indonesia, d: 12 Mar
   || 1914, Menado, Celebes, Indonesia
   ||3-Hendrik WAERSEGERS b: Kema, Menado, Indonesia, d: Den Haag, The Netherlands
   |2-Emile Victor Joseph WAERSEGERS b: 2 Feb 1848, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 23 Dec 1870, Batavia, Java, Indonesia
   |2-Charles Henri Jules WAERSEGERS b: 25 Nov 1849, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-Lucie Justine Josephine WAERSEGERS b: 24 Jan 1852, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |2-Jean Joseph Cesar WAERSEGERS b: 10 Feb 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-Louis Albert Ernest WAERSEGERS b: 25 Apr 1859, Amboina, Molukku, Indonesia,
   | d: 5 Oct 1862, Menado, Celebes, Indonesia
   |2-Louisa Albertina WAERSEGERS b: 9 Aug 1865, Menado, Celebes, Indonesia
   |
   |
   |
   -------------
   1-John Davis d: 30 Dec 1847, Menado, Celebes, Indonesia
   +Francina Laurens d: 10 Apr 1841, Menado, Celebes, Indonesia, m: 22 Oct 1838,
   Menado, Celebes, Indonesia
   |--2-William George Davis b: 22 Apr 1840, Menado, Celebes, Indonesia, d: 13 Oct
   | 1874, Kema, Menado, Indonesia
   +Emilia Josephina Waersegers b: 20 Feb 1846, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, d: Menado, Celebes, Indonesia, m: 18 Mar 1865, Menado, Celebes,
   Indonesia
 • Family Group Record for William Richardson Davies
  • ================================================================================
   Husband: William Richardson Davies
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 24 May 1819 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 17 Feb 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Thomas Richardson Davies Sr
   Mother: Adriana Petronella Londt
   Married: 2 Sep 1840 Place: Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Maria Louisa Peron
   Date: 8 Dec 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1867 nr 4, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife: Elizabeth Annette Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 23 May 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 29 Apr 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Cornelis Krijgsman
   Mother: Maria Rosendaal
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1855, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.


   2. Davies: William Richardson Davies

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M James Richardson Davies
   Born: 26 Jun 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 Feb 1887 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sophia Fransina Krijgsman
   Marr. Date: 9 Jul 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Bastiaan Franciscus Richardson Davies
   Born: 30 Jan 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Dec 1899 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sie-Djaninap
   Marr. Date: 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Maria Magdalena de Bruin
   Marr. Date: 7 Aug 1869 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1721261:
   Perkawinan (Huwelijksafkondigingen), 1869 nr 51, Sumatra Barat, Padang
   (Kota) - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Frederica Richardson Davies
   Born: 22 Nov 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Nov 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1844, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M George Louis Henry Richardson Davies
   Born: 22 Nov 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Dec 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1844, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Huibert Richardson Davies
   Born: 23 Jul 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 May 1921 - Fort de Kock, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Henriette Wilhelmina Jeannette de Vogel
   Marr. Date: 8 May 1873 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. P Bovenlanden: naamlijst, 1885, Agam (Fort de Kock). Sumatra,
   Indonesia.

   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M George Frederik Richardson Davies
   Born: 25 Jan 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 12 Jan 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1849, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Adriana Magdalena Davies
   Born: 13 Apr 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 8 May 1879 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Hendrik van der Valk
   Marr. Date: 28 Dec 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 M Thomas Richardson Davies
   Born: 1 Jul 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Apr 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1853 nr 30, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Magdalena Francina Davies
   Born: 10 Feb 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 19 Apr 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M Wilson Richardson Davies
   Born: 14 Oct 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 7 Feb 1858 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   11 M William Richardson Davies
   Born: 23 Aug 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 8 Nov 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   12 M Richard Richardson Davies
   Born: 16 Apr 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 3 Feb 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1857/491marriage M.L. Peron

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1868/112 death a.

   IGV Bronnenpublicaties nr 6
   Grafschriften Sumatra/Padang
   W.R. Davies, geb. Padang 24 mei 1819, overl. 17 feb. 1867

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1841/249 Mariage

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1856/545 Death, v.

   Last Modified: 30 Jan 2004
 • H.T. Binneman update 15 dec 2002
  • 1-Hermanus Theodorus BINNEMAN 
   +Sie Rangke Atie , m: 17 Aug 1872, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
 • A. Krijgsman
  • ------------
   1-Albert Krijgsman b: 1828, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 2 Feb
   1859, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Margaret Theuvenet b: 6 Jan 1831, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   18 Aug 1874, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 9 Sep 1848, Sumatra'
   s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Willem Johannes Alexander Krijgsman b: 27 Jan 1849, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Albert Eugenius Krijgsman b: 12 Sep 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Victor Emilius Krijgsman b: 16 Jul 1856, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 17 Oct 1865, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
 • J.C. Boijle update 16 dec 2002
  • 1-William Wood BOYLE b: 1800, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 28 
   Apr 1848, Padang Pandjang, Sumatra, Indonesia
   +Carolina DE LA MOTTE d: 17 Aug 1838, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   m: 1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Carolina Dorothea BOYLE b: 1831, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   | 9 Feb 1860, Arnhem, The Netherlands
   |+Jan Thomas Willem George VERKOUTEREN b: 11 Jul 1828, Den Haag, The
   | Netherlands, d: 8 Jun 1879, Arnhem, The Netherlands, m: 11 Jun 1857,
   | Rotterdam, The Netherlands
   ||3-Laura VERKOUTEREN b: 11 Oct 1865, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Otto VERKOUTEREN b: 30 Jun 1867, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-James Charles BOYLE b: 13 Aug 1831, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | d: 7 Mar 1905, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Margaretha Sophia BOYLE b: 1834, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   | 1834, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Hendrik Philip BOYLE b: 3 Jan 1837, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | d: 1 Jan 1842, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Catharina Francina IN'TVELD b: 24 Jul 1824, Priaman, Sumatra, Indonesia, d: 10
   Aug 1849, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 22 May 1844, Sumatra' s
   Westkust (Padang), Indonesia, par: Jacobus Frederik IN'TVELD and Maria
   BARTHELEMY
   |2-Frederick William BOYLE b: 8 May 1845, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-Maria BOYLE b: 2 May 1846, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 28
   | Oct 1847, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Magaret BOYLE b: 2 May 1846, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 6
   | Mar 1847, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Margaret Maria Charlotte BOYLE b: 12 Jan 1848, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 30 Jan 1853, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Marij Caroline BOYLE b: 8 Feb 1863, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |+Leon Emile Prosper VINCENT , m: 17 Dec 1879, Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   |2-Jane Catharine BOYLE b: 15 Jun 1863, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |+Gerrit Hendrik BRACK , m: 16 Apr 1888, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |2-Henry Charles BOYLE b: 13 Aug 1865, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia

 • J.E. Goldie

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Zuidelijke Afdeeling

Zuidelijke Afdeeling

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/81 W. Ivatts controleur der eerste klasse, civiel gezaghebber 1857/454 (William)
  1854/81 R.R. Maidman civiel gezaghebber te Aijer-adjie 1857/455 (Richard Robert)
  1854/81 N. Kerkhoff posthouder te Poeloet-Poeloet en Baijang 1857/457 (Nicolaas)
  1854/81 J.B. Sneep Posthouder te Batang Kapas 1857/458 (J.B.)
  1854/81 Soelthan Moehamad Sjah Regent van Indrapoera ---
 • Family Group Record for William Ivatts
  • ================================================================================
   Husband: William Ivatts
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 30 Mar 1809 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Jul 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: William Ivatts
   Mother: Elizabeth Walker
   Married: 1830 Place: Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Carolina Theuvenet
   Date: 29 Jan 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835 Afd. Priaman, 1840 Noord. Afd. Rau 1850,
   1855 Zuid. Afd

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1863 nr 30, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: EUROPESE INWONERS VAN WEST-JAVA
   IN 1813, 1990INN3/25 tm 35. De indeling is als volgt:
   1. Naam en voornaam
   2. Geboorteplaats
   3. Datum van aankomst hier te land
   4. Thans woonachtig
   5. Bij welke authoriteit op dit eiland. Aangezien de opgave in vrijwel
   alle gevallen dezelfde is, nl. "van dit gouvernement", wordt dit in
   de onderstaande lijst weggelaten.
   6. Huidig beroep
   7. Opmerkingen
   8. Datum

   1. Ivatts, William
   2. England
   3. 6 jan. 1812
   4. Batavia
   6. inspector of mines on Banca
   7. about to proceed to Bengal on public duty

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 17)
   Op heden 24 december 1829 ......................................,
   gecompareerd Jan Frederik van Ginkel, pakhuismeester, alhier woonachtig,
   vergezeld van James Stewart, boekhouder van de firma Van den Berg & Co.,
   en William Ivatts, geëmployeerde bij de notaris, beiden alhier woonachtig
   en goede bekenden van de comparant als getuigen, in wier tegenwoordigheid
   de comparant mij heeft verklaard dat 25 augustus 1825 van hem comparant
   en Maria Johanna Eslinger, zijn wettige huisvrouw, geboren is een kind
   van de mannelijke kunne, aan welk de comparant verklaarde de voornaam te
   geven van Thomas Eslinger. Wordende deze inschtijving gedaan naar
   aanleiding van het besluit van kommissaris generaal van de
   vierentwintigste juli jongstleden nr. 16, vermits voorschreven William
   Ivatts als nog in geene register is ingeschreven.
   Aldus.............................................................,
   dezelve met mij alhier hebben ondertekend.

   5. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1832/65 W. Ivatts Klerk van den Assisten Resident

   ================================================================================
   Wife: Christina Wilhelmina Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1810 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 Mar 1849 - Poeloe Chinco, Sumatra, Indonesia
   Father: Willem Krijgsman
   Mother: Maria Juliana Gam
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 17, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Christina Wilhelmina Ivatts
   Died: 17 Aug 1869 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Willem Saulus
   Marr. Date: 4 Nov 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Elizabeth Wilhelmina Ivatts
   Born: 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Jun 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1831 nr 34, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. Willem (handelaar) en Alexander (klerk op
   residentiekantoor) Krijgsman compareren in akte en in hoedanigheid van
   ooms van de overledene
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Wilhelmine Clementine Ivatts
   Born: 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Agnes Letitia Ivatts
   Born: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Jul 1836
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Caroline Adelaida Ivatts
   Born: 1839
   Died: 28 May 1839
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Emelij Willemina Ivatts
   Born: 20 Mar 1841
   Died: 1 Oct 1879 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Maria Wilhelmia Ivatts
   Born: 2 Oct 1843 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
   Died: 29 Mar 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 19, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Josephina Wilhelmina Ivatts
   Born: 8 May 1845 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Jul 1864 - Fort de Kock, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Willem Saulus
   Marr. Date: 9 May 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Magdalena Wilhelmina Ivatts
   Born: 14 Aug 1845 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M Levenloos Geboren Vd Mannelijke Kunne Ivatts
   Died: Abt 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 16, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Padang 1831 Marriage

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1852/394 marriage C. Theuvenet

   RA 1864/111 BS Sumatra's Westkust (Padang), Death a (ambtenaar)

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1850/449 Death

   Last Modified: 16 Jan 2004
 • Family Group Record for Richard Robert Maidman
  • ================================================================================
   Husband: Richard Robert Maidman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1795 - Natal, Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   Died: 14 Aug 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Richard Maidman
   Mother: Echtgenote Onbekend (Filmnr 1474485)
   Married: Abt 1817 Place: Tapanolie, Sumatra,
   Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Latia
   Date: 3 May 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1867, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife: Letitia Agatha
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Marij Anne Maidman
   Born: 17 Nov 1819 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   Died: 14 Oct 1891 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1891 nr 39, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. oud 73 jaar

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Elisabeth Francis Maidman
   Born: 7 Jun 1821 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   Died: 18 Sep 1891 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1891 nr 35, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. oud 70 jaar

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Emily Catherine Maidman
   Born: 23 Sep 1826 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Josef Adam Koopmans
   Marr. Date: 15 Jan 1848 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M William Maidman
   Born: 10 May 1828 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   Died: 30 Mar 1893 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Anna Rosina Wilhelmina Williams
   Marr. Date: 13 Apr 1891 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Arthur Maidman
   Born: 8 Sep 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Allison Elina Maidman
   Born: 21 Jun 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Adolf Hugo Jan Diemont
   Marr. Date: 23 Sep 1860 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 M Robert Walter Maidman
   Born: 21 May 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 20 Oct 1896 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Si Poelang
   Marr. Date: 17 Jul 1894 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang) 1845, Marriage Letitia

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1868/112 death a.

   Last Modified: 22 Nov 2003
 • N. Kerkhoff update 15 dec 2002
  • 1-Nicolaas KERKHOFF 
   +Unknown
   |--2-Johannes Marinus KERKHOFF b: 16 Jul 1862, Mandheling, Sumatra, Indonesia
   |--2-Barend Henderik KERKHOFF b: 24 Apr 1864, Mandheling, Sumatra, Indonesia
 • J.B. Sneep update 17 dec 2002
  • 1-Bastiaan Jacobus SNEEP b: 15 Jun 1816, Nieuwerhoorn, The Netherlands, d: 21 
   Jun 1862, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Catharina Anna SAULUS b: 1821, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 9
   Jun 1849, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par: Johannes Frans SAULUS
   and Catharina Cristina ARONDS
   |2-Johanna Elizabeth SNEEP b: 14 Mar 1850, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |+Julius Franz STREMAIJER , m: 24 Dec 1878, Padangsche Benedenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |2-Dorothea Frederika Adriana SNEEP b: 29 Aug 1851, Solok (Pad. Bovenlanden),
   | Sumatra, Indonesia
   |+Robert GOLDIE b: 31 Jan 1838, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m:
   | 1874, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par: James GOLDIE and Ann
   | LAMB
   ||3-Ann GOLDIE b: 10 Sep 1875, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Dorothea GOLDIE b: 11 Feb 1877, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Adelle GOLDIE b: 19 Apr 1878, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Frederika GOLDIE b: 28 Mar 1880, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Daughter GOLDIE b: 26 Oct 1881, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Johann Jacob SNEEP b: 6 Nov 1852, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Louisa Maria Martha Catharina Carolina SNEEP b: 5 Jul 1854, Padangsche
   | Bovenlanden, Sumatra, Indonesia, d: 4 Sep 1854, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
   |2-Pieter Arie Jacob SNEEP b: 21 Aug 1855, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-Adrianus Johannes SNEEP b: 21 Jun 1858, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-Bastiaan Jacobus SNEEP b: 30 Jul 1860, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |+SIE-ITAM
   ||3-Johanna Dorothea SNEEP b: 22 Jul 1883, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 16 Jul 1984, 's Gravenhage, The Netherlands
   ||+Harry Richardson DAVIES b: 17 Apr 1878, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, m: 1904, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par: Thomas
   || Richardson DAVIES Jr and Constantia Carolina FISSCHER
   |||4-Daughter DAVIES b: 1 Sep 1905
   |||4-Angelique Eveline DAVIES b: 7 Aug 1906, Sumatra' s Westkust (Padang),
   ||| Indonesia, d: 23 Oct 1906, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |||4-Donaldus Richardson DAVIES b: 7 Dec 1907, Sumatra' s Westkust (Padang),
   ||| Indonesia
   ||3-Johan Jacob SNEEP b: 27 Aug 1884, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Robert SNEEP b: 27 Aug 1884, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Anna SNEEP b: 22 Jul 1887, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||+Charles Louis HILLING b: 30 Apr 1875, Bojolali, Java, Indonesia, d: 10 Jan
   || 1925, Kediri, Java, Indonesia, m: 12 Jun 1906, Solo, Sulawesi, Indonesia,
   || par: Charles Wilhelm Frederik Adolph HILLING and Emmerlina Mathilda DEUX
   |||4-Charles Adolph HILLING b: 6 Feb 1910, Kediri, Java, Indonesia, d: 23 May
   ||| 1999, Rijswijk, The Netherlands
   |||4-Anna HILLING b: 2 Apr 1912, Pare, Java, Indonesia
   ||3-Johan Jacob SNEEP b: 26 Dec 1888, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Pieter SNEEP b: 6 Jan 1890, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Victor SNEEP b: 22 Feb 1891, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Jan Frans SNEEP b: 13 Dec 1892, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Maria Magdalena SNEEP d: 16 Dec 1856, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia

   Harry Richardson DAVIES married Johanna Dorothea Sneep

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Zuidelijke Afdeeling, Priaman, Personeel ter Hoofdplaats

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/81 W.F. Godin adsistent resident 1857/459 (Willem Fredrik)
  1854/81 L. van de Poll ambtenaar ter beschikking 1857/458 (Laurens)
  1854/81 J.E.H. Borgen zoutverkoop- en provisie pakhuismeester 1857/456 (J.E.H.)
  1854/81 Toeananko Sarief Amal Regent Priaman ---
  1854/81 Tja Biaauw luitenant der chinezen ---
 • W.F. Godin
  • ----------
   1-Willem Frederik Godin
   +Catharina Francina Maria Louisa In'tveld b: 1834, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia, m: 4 Aug 1850, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Victor Emanuel Andel Godin b: 21 Sep 1858, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia, d: 3 Feb 1925, Soerabaja, Java, Indonesia
   |--2-Willem Godin b: 23 Aug 1846, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   |--2-Frederik Godin b: 20 Sep 1848, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   |--2-Willem Andries Godin b: 20 Jul 1851, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Gesina Catharina Elizabeth Godin b: 4 Apr 1853, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia, d: 11 Apr 1853, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Eliza Helena Godin b: 28 Apr 1854, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Egbert Fredrik Godin b: 7 Oct 1855, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Jacquis Felix Gerard Godin b: 22 May 1857, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
 • L. van de Poll
  • --------------
   1-L. van de Poll
   +Unknown
   |--2-Charlotte van de Poll b: 8 Apr 1858, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
   |--2-Maria van de Poll b: 8 Apr 1858, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
 • J.E.H. Borgen
  • -------------
   1-Johan Eduard Hubertus Borgen b: 21 Aug 1825, Riouw, d: 8 Sep 1901, Tegal,
   Java, Indonesia
   +Jessy Westerveld Van Ginkel b: 23 Aug 1827, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, d: 18 Feb 1855, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 31 May
   1851, Priaman, Sumatra, Indonesia
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Zuidelijke Afdeeling, Priaman, Verder Plaatselijk Personeel

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/81 W.F. Godin fung. notaris 1857/457
  1854/81 L. van de Poll fung. havenmeester 1857/458
  1854/81 F. Wijsheijer boomwachter 1857/456
 • W.F. Godin
  • see Priaman, Personeel ter Hoofdplaats
 • L. van de Poll
  • see Priaman, Personeel ter Hoofdplaats
 • F. Wijsheijer
  • -------------
   1-Frederik Wijshijer
   +Anna Maria Holle , m: 9 Nov 1850, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Johannes Wijshijer b: 12 Nov 1851, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Paulina Christina Wijsheijer b: 11 May 1854, Sumatra' s Westkust
   | (Afdeeling Priaman), Indonesia
   |--2-Thusnelda Elizabeth Wijshijer b: 21 Oct 1856, Sumatra' s Westkust
   | (Afdeeling Priaman), Indonesia, d: 28 Oct 1856, Sumatra' s Westkust
   | (Afdeeling Priaman), Indonesia
   |--2-Johan Wilhelm Wijshijer b: 31 Aug 1857, Sumatra' s Westkust (Afdeeling
   | Priaman), Indonesia
   |--2-Michiel Frederik Wijshijer b: 15 Nov 1859, d: 12 Aug 1933, Fort de Kock,
   | Sumatra, Indonesia
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Zuidelijke Afdeeling, Priaman, Personeel in de Binnenlanden

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/81 H.A. Mess controleur der 3e kl, belast met het civiel gezag te Kaijoetanam 1857/457 (Herman Adriaan)
  1854/81 F.E. van Ginkel posthouder te Tikoe 1857/457 (F. Eslinger)
  1854/81 A.C. Chevalier opziener transport etablissement Loeboe-along 1857/457 (A.C.)
  1854/81 P. Botello opziener transport etablissement Kiambang 1857/456 (P.)
  1854/81 J.H.P. Eghartner opziener transport etablissement Kaijoetanam 1857/456 (J.H.P>)
  1854/81 --- posthouder te Oelakkan ---
  1854/81 --- controleur 3e kl te Loeboe Bassong ---
 • H.A. Mess update 15 dec 2002
  • 1-Herman Adriaan MESS 
   +Diana , m: 1 Aug 1858, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Pieter MESS b: 17 Dec 1857, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia, d:
   | 4 Aug 1859, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   |--2-Gerard Johan MESS b: 31 May 1860, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Herman Huig Jean Baptiste MESS
 • F.E. van Ginkel
  • -------------
   1-Frans Van Ginkel b: 26 Apr 1824, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   6 Dec 1870, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Sri Gading
   |--2-Jan Fredrik Van Ginkel b: 19 May 1854, Fort de Kock, Sumatra, Indonesia,
   | d: 2 Sep 1916, Fort de Kock, Sumatra, Indonesia
   +Justina Daré b: 27 May 1840, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 12
   Jul 1861, Priaman, Sumatra, Indonesia, m: 30 Jun 1855, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   |--2-Frans August Van Ginkel b: 14 Jul 1856, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 17 Mar 1879, Batavia (Meester Cornelis), Java, Indonesia
   |--2-Francina Maria Christina Van Ginkel b: 17 Dec 1857, Fort van der Capellen
   | (Pad. Bovenlanden), Sumatra, Indonesia, d: 14 Mar 1940, Soerakarta, Java,
   | Indonesia
   |--2-Isabella Angelica Van Ginkel b: 17 Nov 1858, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 18 May 1905, Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman),
   | Indonesia
   |--2-Ferdinand Van Ginkel b: 14 Mar 1861, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 27 Mar 1861, Priaman, Sumatra, Indonesia

   Johanna Elise DAVIES married Johan Christiaan Van Ginkel

 • A.C. Chevalier update 17 dec 2002
  • 1-Antoine Cezar CHEVALIER b: 6 Dec 1780, d: 24 Apr 1881, Fort de Kock, Sumatra, 
   Indonesia
   +Collet Cecile Romainville VELIE , m: 1836, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia
   |2-Alexandrine CHEVALIER b: 22 Nov 1837, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |+Dirk DER KINDEREN , m: 9 Jul 1860, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Adolf Cesar CHEVALIER b: 28 Dec 1838, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |+Asana Atie , m: 1881, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Luci Collet Carolina CHEVALIER b: 25 Mar 1882, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia
   ||3-Josephine Douche CHEVALIER b: 22 Jul 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 16 Jul 1883, Fort de Kock, Sumatra, Indonesia
   ||+Joannes Josephus KRAFT , m: 4 Sep 1882, Padangsche Benedenlanden, Sumatra,
   || Indonesia
   ||3-Cesar Antoine CHEVALIER b: 18 Dec 1884, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   | +Unknown
   | |4-Henri Alfons CHEVALIER b: 9 Sep 1904, Medan, Sumatra, Indonesia, d:
   | | Eindhoven, The Netherlands
   | +Henriette Josephine DAVIES b: 12 Apr 1914, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 1982, Wageningen, The Netherlands, m: 3 Dec 1941, Langsa,
   | N.O. Sumatra, Indonesia, par: Willem Frederik DAVIES and Johanna SCHMIDT
   | |5-Rene Antoine Maurice CHEVALIER b: 28 May 1943, Medan, Sumatra, Indonesia
   | |5-Quirina Astrid CHEVALIER b: 28 Feb 1945, Medan, Sumatra, Indonesia
   | |5-Arda Clementine CHEVALIER b: 11 Mar 1949, Medan, Sumatra, Indonesia
   |+Helena Elizabeth LAMBALLAIS TESSENSOHN b: 4 Dec 1864, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia, m: 8 Jun 1885, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | par: Frederik Willem LAMBALLAIS TESSENSOHN and Charlotte Mariana DE BRUIN
   ||3-Laurent Eugene CHEVALIER b: 2 Apr 1887, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   |2-Antoine Cezar CHEVALIER b: 18 Mar 1840, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 6 Feb 1842
   |2-Adelaide Douche CHEVALIER b: 9 May 1841, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |+Johannes Cornelis Pieter WELFFER , m: 29 Jul 1865, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
   ||3-Antoine Gustaaf Wilhelm Johannes WELFFER b: 18 May 1866, Sumatra' s
   || Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Wilhelmina Adelaide Antonia WILFFER b: 31 Jul 1867, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia
   ||3-Eduard Maurits Ferdinand WILFFER b: 9 Nov 1868, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia
   ||3-Abraham Jan Willem WILFFER b: 16 Oct 1872, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   |2-Carolina CHEVALIER b: 22 Jan 1843, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Narcisse CHEVALIER b: 10 Jun 1844, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | d: 9 Mar 1903, Fort de Kock, Sumatra, Indonesia
   |2-Henri CHEVALIER b: 24 Oct 1848, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   +Clara , m: 1884, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia

   Henriette Josephine DAVIES married Henri Alfons Chevalier

 • Family Group Record for Pedro (Pieter) Botellho
  • ================================================================================
   Husband: Pedro (Pieter) Botellho
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1796 - Bandel, West Bengal, India
   Died: 9 Jan 1868 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Joze Botellho
   Mother: Magretha Jones
   Married: 1820 Place: Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1868, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife: Rosa Christina
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1806 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 21 Jul 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Si Jago
   Mother: Si Rambona
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Maria Botellho
   Born: 24 Sep 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johann Georg Vogel
   Marr. Date: 31 Aug 1842
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Laurens (Laurance) Botellho
   Born: 10 Aug 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Henriëtte Cornelia Petronella
   Marr. Date: 24 Sep 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sarimona
   Marr. Date: 8 Mar 1890 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Mery Botellho
   Born: 8 Jan 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Bernardus Maitimoe
   Marr. Date: 3 Feb 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Aliana Botellho
   Born: 12 Oct 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 9 May 1892 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Eduard Schönherr
   Marr. Date: Sep 1852 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1892 nr 29, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. oud 58 jaar

   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Adriana Botellho
   Born: 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Gabriel van Don
   Marr. Date: 18 Feb 1860 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Louisa Botellho
   Born: - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Carl von Fürstenrecht
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 M Joseph Botellho
   Born: 1843 - Priaman, Sumatra, Indonesia
   Died: 30 May 1914 - Balige, Indonesia
   Spouse: Georgiana Freeth
   Marr. Date: 27 Dec 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. (Divorce
   on 6 Sep 1881)
   Spouse: Si Teté
   Marr. Date: 31 May 1892 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Magdalena Francina Davies
   Marr. Date: 5 Feb 1896 - Malang, Java, Indonesia

   --------------------------------------------------------------------------------
   8 M Willem Botellho
   Born: 1846 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Johanna Botellho
   Born: 1847 - Kayatanam, Sumatra, Indonesia
   Died: 23 May 1882 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Cornelis Maagdenberg
   Marr. Date: 3 Sep 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1869/119 death Pieter


   Last Modified: 8 Nov 2003
 • J.H.P. Eghartner
  • ----------------
   1-J.H.P Eghartner
   +Unknown
   |--2-Jacob Philip Eghartner
   |--2-Anna Catharina Eghartner b: 29 Feb 1832, Sumatra' s Westkust (Afdeeling
   | Priaman), Indonesia
   |--2-Maria Catharina Eghartner b: 24 Nov 1845, Tappanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Petronella Cornelia Eghartner b: 28 Feb 1846, Sumatra' s Westkust
   | (Afdeeling Priaman), Indonesia
   |--2-Johanna Christina Eghartner b: 17 Jun 1847, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia, d: 17 Oct 1847, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Eduard Herman Eghartner b: 29 Apr 1850, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Aijer Bangies en Rau en Onderhoorige Eilanden

A. Bangies en Rau en Onderhoorige Eilanden, Personeel ter Hoofdplaats

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/82 L. van der Vinne adsistent resident 1857/457 (L.)
  1854/82 C.M.G.A.M. Ecoma Verstege kommies op het residentiekantoor 1853/319 (C.M.G.A.M.E.)
  1854/82 J.S. Lamberts Hurrelbrinck kommies ontvanger in-uitg. regten, haven, pakhuis- en postmeester 1853/391 (Johannes Samuel Lambert)
  1854/82 A.C. Snackeij boomwachter bij idem, gedetacheerd te Sassak 1853/391 (Arnoldus Cornelis)
 • L. van der Vinne

 • C.M.G.A.M. Ecoma Verstege

 • J.S. Lamberts Hurrelbrinck

 • A.C. Snackeij
  • ------------
   1-Arnoldus Cornelis Snackey

   Geertruida Christina DAVIES married Joseph Gregorius Snackey

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

A. Bangies en Rau en Onderhoorige Eilanden, Verder Plaatselijk Personeel

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/82 L. van der Vinne fung. notaris 1857/457
 • L. van der Vinne
  • see A. Bangies en Rau en Onderhoorige Eilanden, Personeel ter Hoofdplaats
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

A. Bangies en Rau en Onderhoorige Eilanden, Personeel in de Binnenlanden, Afd. Rau

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/82 S. Locker de Bruijne controleur der derde klasse 1857/457 (S.)
  1854/82 L. O'Brien opziener, tevens zoutverkoop-pakhuismeester te Pantie 1857/457 (L.)
 • S. Locker de Bruijne

 • L. O'Brien update 15 dec 2002
  • 1-Lucius O'BRIEN 
   +IJong Djim Nio , m: 24 May 1872, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Eduard Richard O'BRIEN b: 11 Oct 1857, Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Albert Robert O'BRIEN b: 11 Oct 1857, Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Eduard Henrij O'BRIEN b: 22 Aug 1863, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
   |--2-William Robert O'BRIEN b: 23 Nov 1864, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
   |--2-Isodore Lucan O'BRIEN b: 14 Jan 1868, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
   |--2-Emma Sohia O'BRIEN b: 19 Apr 1869, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
   |--2-Jennij Elizabeth O'BRIEN b: 6 Jul 1871, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia

   1-O'brien
   +Unknown
   |--2-Eduard O'brien
   | +Unknown
   | |--3-Elizabeth O'brien b: 10 Aug 1830, Sumatra' S Westkust (Padang) ,
   | | Indonesia
   | |--3-Henrij O'brien d: 28 Oct 1837, Sumatra' S Westkust (Padang) , Indonesia
   |--2-L. O'brien
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

A. Bangies en Rau en Onderhoorige Eilanden, Personeel in de Binnenlanden, Afd. Loeboe Sikapping

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/82 L. van Roode civiel gezaghebber 1857/457 (L.)
 • L. van Roode
  • ------------
   1-Lambertus van Roode
   +Catharina Christina Aronds b: 1798, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   d: 20 Nov 1864, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 19 Feb 1846,
   Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Jacobus Casparus Frederikus van Roode d: 8 Jan 1847, Sumatra' s Westkust
   | (Afdeeling Priaman), Indonesia

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

A. Bangies en Rau en Onderhoorige Eilanden, Personeel in de Binnenlanden, Afd. Ophir Districten

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/82 A.F. Int'veld wd. civielgezaghebber 1857/457 (A.F.)
 • A.F. Int'veld
  • -------------
   1-Alexander Felix Intveld
   +Maria Warmolts , m: 29 Jul 1859, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

A. Bangies en Rau en Onderhoorige Eilanden, Personeel in de Binnenlanden, Afd. Batoe Eilanden

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/82 G.J.J. Deutz posthouder 1857/458 (Johannes Josephus)
 • G.J.J. Deutz
  • ------------
   1-Gerardus Johannes Josephus Deutz
   +Reno Attie , m: 19 Jan 1857, Tappanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Adolf Deutz b: 20 Feb 1853, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
   |--2-Bernardus Adolphus Deutz b: 2 Jun 1854, Tappanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Ferdinand Gerardus Deutz b: 26 Nov 1856, Tappanolie, Sumatra, Indonesia
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padangsche Bovenlanden

Residentie Padangsche Bovenlanden, Personeel ter Hoofdplaats

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/82 P. Th. Couperus resident 1857/457 (Petrus Theodorus)
  1854/82 W.A. Permentier secretaris, tevens fung. notaris en vendumeester 1855/415 (Wilhelmus Augustus)
 • P. Th. Couperus
  • ---------------
   1-Petrus Theodorus Couperus b: 14 Feb 1815, Batavia, Java, Indonesia, d: 28 Jun
   1872, Batavia (Buitenzorg), Java, Indonesia
   +Sarina
   |--2-Wilhelmina Johanna Couperus b: 16 Feb 1849, Bantang Singalang, Agam,
   | Sumatra, Indonesia, d: 16 Jan 1874, Pasoeroean, Java, Indonesia
   |--2-Georgette Gertruida Petronella Couperus b: 8 Sep 1850, Bantang Singalang,
   | Agam, Sumatra, Indonesia, d: 15 Jul 1915, Singosari, Pasoeroean, Indonesia
   |--2-Petrus Theodorus Couperus b: 31 May 1853, Fort de Kock, Sumatra,
   | Indonesia, d: 11 Mar 1880, Solok (Pad. Bovenlanden), Sumatra, Indonesia
   |--2-John Couperus b: 10 Mar 1855, Fort de Kock, Sumatra, Indonesia, d: 8 Jan
   | 1889, Sitoebondo (Besoeki), Java, Indonesia
   |--2-Emile Couperus b: 15 Mar 1857, Fort de Kock, Sumatra, Indonesia, d: 16 Feb
   | 1872, Nijmegen, The Netherlands

 • W.A. Permentier

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padangsche Bovenlanden, Personeel in de Binnenlanden, afd. Tanahdatar

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/82 C.H. Palm adsistent resident 1853/392 (C.H.)
  1854/82 A.J.L. van Hemert controleur der derde klasse (District XX Kottas) 1853/392 (Abraham Juliaan Langevelt)
  1854/82 K.J. Jellinghaus controleur der tweede klasse (District Lintau en Boea) 1853/392 (Karel Jan)
  1854/83 P. de Bruin civiel gezaghebber (District Kottas VII) 1857/457 (Pieter)
  1854/83 E. Oeser waarn. posthouder te Tandjong Ampaloe (District Kottas VII) 1857/458 (Eduard)
 • C.H. Palm
  • ---------
   1-Carel Hendrik Palm b: 20 May 1814, Haarlem, The Netherlands, d: 24 Aug 1864,
   Bantam, Java, Indonesia
   +Wilhelmina Maria Schosser b: 25 Aug 1816, Zwolle, The Netherlands, d: 29 Mar
   1880, Breda, The Netherlands, m: 31 Aug 1838, Zwolle, The Netherlands
   |--2-Carel Wilhelmus Palm b: 27 Nov 1840, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Frederica Sophia Egberdina Palm b: 7 Feb 1843, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia, d: 7 Mar 1916, Batavia, Java, Indonesia
   |--2-Hendrikus Antionius Palm b: 30 Oct 1845, Tappanolie, Sumatra, Indonesia,
   | d: 24 Jul 1888, Soerabaja, Java, Indonesia
   |--2-Barend Wilhelm Palm b: 25 Dec 1845, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 21 Aug 1850, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Johannes Frederik Palm b: 20 May 1847, Baros (Tappanoelie), Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Albertus Wilhelmus Palm b: 9 Jun 1849, Tappanolie, Sumatra, Indonesia, d:
   | 8 Nov 1885, Semarang, Java, Indonesia
   |--2-Adrianus Christoffel Palm b: 2 Jun 1856, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 3 Jun 1856, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

 • A.J.L. van Hemert

 • K.J. Jellinghaus
  • ----------------
   1-K.J. Jellinghaus
   +Unknown
   |--2-Susanna Margaretha Jellinghaus b: 17 Oct 1853, Sumatra' s Westkust
   | (Afdeeling Priaman), Indonesia
 • P. de Bruin update 17 dec 2002
  • Naamlijst Sumatra's Westkust Pad. Bovenlanden 1850/349
   1-Pieter DE BRUIN
   +Si Nambiroe , m: 17 Sep 1851, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   |2-Pieter Joseph DE BRUIN b: 3 Sep 1851, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |2-Lodewijk Leonard DE BRUIN b: 3 Sep 1851, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |2-Karel Jan Frederik DE BRUIN b: 30 Mar 1854, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,

 • E. Oeser

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padangsche Bovenlanden, Personeel in de Binnenlanden, afd. Agam

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/83 H. Diepenhorst adsistent resident 1857/456 (H.)
  1854/83 Mr. W.A. Hennij controleur der derde klasse 1853/392 (Wessel Albert)
  1854/83 J. Micola posthouder(District Matoea) 1857/457 (Jacob)
  1854/83 L.B. van P. Petel controleur der tweede klasse (District Damau) 1857/458 (Louis Bernard v Polanen)
  1854/83 J. Blaaupot civiel gezaghebber (VII Loera's en VIII Kottas) 1853/391 (Jan)
  1854/83 J.J. Hoijer controleur der tweede klasse (District Bondjol) 1850/349 (Jan Jacob)
  1854/83 K.F. Strijman controleur der eerste klasse (District Batipoe en X kottas) 1857/458 (Karel Frederik)
  1854/83 A.W.A. Scholte posthouder (District Batipoe en X kottas) 1857/458 (Antonie Wilhelm Aloisius)
  1854/83 C.H. Krijgsman koffijpakhuism. te P. Pandjang (Distr. Batipoe en X kottas) 1857/458 (Charles Henri
 • H. Diepenhorst
  • --------------
   1-Huig Diepenhorst
   +Cilia Etton , m: 25 May 1853, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   |--2-Wilhelmina Diepenhorst
   |--2-Joannes Diepenhorst b: 20 Aug 1846, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Pieter Jacobus Diepenhorst b: 20 Sep 1854, Sumatra' s Westkust (Afdeeling
   | Priaman), Indonesia
   |--2-Olga Diepenhorst b: 9 May 1856, Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman),
   | Indonesia
   |--2-Johannes Diepenhorst b: 16 Mar 1857, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
 • Mr. W.A. Hennij

 • J. Micola update 15 dec 2002
  • 1-Jacob MICOLA b: 28 Dec 1822, Tjipanas, Indonesia, d: 1892, Batavia, Java, 
   Indonesia
   +Louisa VON FÜRSTENRECHT b: Abt 1840, m: 12 Mar 1856, Padangsche Bovenlanden,
   Sumatra, Indonesia, par: Carl VON FÜRSTENRECHT and Louisa BOTELLHO
   |--2-Cornelia Josephina MICOLA b: 31 Jan 1857, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Johanna Christina MICOLA VON FURSTENRECHT b: 13 May 1860, Padangsche
   | Bovenlanden, Sumatra, Indonesia, d: 24 Jan 1937
   | +Egbert KEASBERRY , m: 23 Aug 1882, Palembang, Sumatra, Indonesia
   |--2-Rocina Louisa MICOLA b: 16 Jan 1862, Mandheling, Sumatra, Indonesia, d: 24
   | Feb 1862, Mandheling, Sumatra, Indonesia
   |--2-Joseph Carel MICOLA b: 28 Dec 1862, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Frans Johannes Steffen MICOLA b: 9 Mar 1865, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Maria Paulina MICOLA VON FURSTENRECHT
   +Carl Christophus LAU , m: 31 May 1887, Palembang, Sumatra, Indonesia
 • L.B. van Polanen Petel update 15 dec 2002
  • 1-Louis Bernard VAN POLANEN PETEL b: 19 Nov 1820, Batavia, Java, Indonesia, d: 
   9 Sep 1883, Batavia, Java, Indonesia
   +Cornelia IN'TVELD b: 11 Apr 1832, Benkoelen, Sumatra, Indonesia, d: 17 Nov
   1874, Batavia, Java, Indonesia, m: 23 Oct 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, par: Jacobus Frederik IN'TVELD and Maria BARTHELEMY
   |--2-Frederik VAN POLANEN PETEL b: 1 Aug 1853, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Louis VAN POLANEN PETEL b: 4 Mar 1855, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Cornelia VAN POLANEN PETEL b: 6 Dec 1856, Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Helen Wilhelmina VAN POLANEN PETEL b: 14 Jul 1859, Aijer Bangies, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Adriaan VAN POLANEN PETEL b: 8 Jan 1861, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Rogier Gerard VAN POLANEN PETEL b: 8 Jan 1861, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
   |--2-Ernest VAN POLANEN PETEL b: 25 Jul 1865, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
 • J. Blaaupot

 • J. J. Hoijer update 17 dec 2002
  • 1-Jan Jacob HOIJER b: Abt 1816, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Lina , m: 1841, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Willem HOIJER b: 14 Feb 1842, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |+LOESIE , m: 1862, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Elisabeth HOIJER b: 18 Sep 1863, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |+BOENGA TJANDJOENG , m: 1867, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Paulina HOIJER b: 8 Oct 1868, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Karel HOIJER b: 10 Jan 1871, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Julia HOIJER b: 5 Jul 1874, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Ferdinand Hendrik HOIJER b: Aug 1882, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   ||3-Emma HOIJER b: 31 Dec 1885, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   | +Carel Richardson DAVIES b: 10 May 1873, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 28 Apr 1934, Sawah Loento, Sumatra, Indonesia, m: 2 Jul 1903,
   | Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par: Thomas Richardson DAVIES Jr
   | and Constantia Carolina FISSCHER
   |2-Anna HOIJER b: 25 Mar 1844, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
   |+Hendrik Antonius Joannes VALKENHOFF , m: 1865, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   ||3-Ferdinandus Adolphus Augustus Josephus VALKENHOFF b: 14 Jul 1870, Singkel,
   || Sumatra, Indonesia
   |2-Dorothea HOIJER b: 18 May 1852, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Henriette HOIJER b: 9 Feb 1860, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |+Dirk Hendrik LANDTREHR b: 8 Sep 1857, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, m: 10 May 1879, Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia,
   | par: Hendrik LANDTREHR and Lusia CHRISTINA
   ||3-Helene Mathilde Pauline LANDTREHR b: 8 Jan 1880, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia
   ||+William George Richard BOTELLHO b: 12 Jul 1866, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia, m: 1901, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par:
   || Joseph BOTELLHO and Georgiana FREETH
   ||3-Adelaide Emelie Henriette LANDTREHR b: 2 Mar 1882, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia
   ||3-Josephine Emma LANDTREHR b: 10 Nov 1884, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   ||+Johannes Stephanus Antonius DUMONT b: 26 Dec 1874, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia, m: 5 Feb 1916, Sawah Loento, Sumatra, Indonesia, par:
   || Joannus Nepomisenus DUMONT and Emilia Annetta KRIJGSMAN
   ||3-Arthur Bernard Carl LANDTREHR b: 1893, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 21 Mar 1916, Sawah Loento, Sumatra, Indonesia
   |2-Johnny HOIJER b: 12 Nov 1865, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Adele LONDT , par: Robbert Hendrik LONDT and Saria

   Carel Richardson DAVIES married Emma Hoijer

 • K.F. Stijman

 • A.W.A. Scholte update 15 dec 2002
  • 1-Antonie Wilhelm Aloisius SCHOLTE b: 1826, Sumatra' s Westkust (Padang), 
   Indonesia
   +Sari-Ambon , m: 1851, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Henri Antoine Otto SCHOLTE b: 6 Jun 1851, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 2 Sep 1855, Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Louis Henri Antonie SCHOLTE b: 5 Aug 1852, Aijer Bangies, Sumatra,
   | Indonesia
   +Petronella Cornelia Wilhelmina ELENBAAS , m: 22 Apr 1854, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia, par: George Nicolaas ELENBAAS and Unknown
   |--2-Henri Antoine SCHOLTE b: 6 Nov 1856, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia, d: 25 Oct 1857, Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman),
   | Indonesia
   |--2-Henri Antonie SCHOLTE b: 27 Jul 1858, Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
   |--2-Anton Willem Leonard SCHOLTE b: 3 Apr 1860, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-George SCHOLTE b: 28 Jan 1862, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Alexander Septimus SCHOLTE b: 6 Dec 1863, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Gustave Adolphe SCHOLTE b: 6 Sep 1867, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
 • C.H. Krijgsman

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padangsche Bovenlanden, Personeel in de Binnenlanden, afd. Lima Poeloe

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/83 R. Zellner adsistent resident 1853/392 (Rafael)
  1854/83 H. de Hart posthouder (District Hallaban) 1857/457 (Hermanus
  1854/83 W. de Lanoij surnumerair ambtenaar(District Poeadatar) 1850/349 (Willem)
 • R. Zellner

 • H. de Hart
  • ----------
   1-Hermanus de Hart
   +Siana , m: 29 Dec 1859, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Hermine Jeannette Jacqueline de Hart b: 15 Feb 1860, Padangsche
   | Bovenlanden, Sumatra, Indonesia

 • W. de Lanoij update 15 dec 2002
  • 1-Willem DE LANOIJ 
   +Unknown
   |--2-Louisa DE LANOIJ b: 12 Feb 1868, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Henrij DE LANOIJ b: 7 Jun 1870, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Padangsche Bovenlanden, Personeel in de Binnenlanden, afd. X III en IX kottas

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/83 J.W.A. Ophuijsen controleur der eerste klasse 1855/415 (Johannes Wilhelmus Adrianus)
  1854/83 W. van der Valk posthouder (District Soepaijang en Siroekan) 1857/459 (Willem)
  1854/83 F.A. Saulus posthouder (District Alahan Pandjang) 1857/458 (Frans)
  1854/83 J. Stuurman eerste luitenant wd civiel gezaghebber (District Soengie Pagoe) ----/----
 • J.W.A. Ophuijsen
  • ----------------
   1-Johannes Adrianus Wilhelmus Van Ophuijsen b: 20 Mar 1820, d: 21 Dec 1890
   +Cornelia Jane Alexander b: 23 Mar 1827, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, d: 27 Jun 1901, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 14 Sep
   1850, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Eva Helena Van Ophuijsen b: 6 Sep 1851, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Carolina Johanna Maria Van Ophuijsen b: 7 Nov 1852, Tappanolie, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Daniel Jacobus Van Ophuijsen b: 20 Apr 1857, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
   +Unknown
   |--2-Poulina Van Ophuijsen b: 3 Apr 1845, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Henricus Van Ophuijsen b: 20 Feb 1847, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
 • W. van der Valk
  • ---------------
   1-Willem Van Der Valk
   +Magdalena Francina Saulus , m: 25 Apr 1849, Sumatra' s Westkust (Afdeeling
   Priaman), Indonesia
   |--2-Hendrik Van Der Valk b: 11 Apr 1845, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
 • F.A. Saulus update 15 dec 2002
  • 1-Frans Andries SAULUS b: 1820, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 1 
   Apr 1885, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Si Tjai Inte d: 28 May 1901, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Louisa Wilhelmina Catharina SAULUS b: 27 Jul 1856, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
   |--2-Frans Willem SAULUS b: 9 May 1858, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Anna Cornelia SAULUS b: 18 Nov 1859, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
 • J. Stuurman

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Tappanolie

Residentie Tappanolie, Personeel ter Hoofdplaats

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/84 F.H.J. Netscher resident 1853/392 (Franciscus Hendricus Johannes)
  1854/84 S. Serle secretaris der residentie 1855/415 (sijmon)
  1854/84 W. van Ommen kommies op het residentiekantoor 1857/458 (Willem)
  1854/84 F.C.L.C.J. Spangenberg ambtenaar ter beschiking 1855/415
 • F.H.J. Netscher

 • S. Serle

 • W. van Ommen update 15 dec 2002
  • 1-Willem (te Koetje Radja) VAN OMMEN 
   +Si Mina
   |--2-Jan Andries VAN OMMEN b: 30 Aug 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Willem VAN OMMEN b: 10 Apr 1854, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Anna Elisabeth VAN OMMEN b: 10 Apr 1859, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Wilhelmina Adriana VAN OMMEN b: 10 Mar 1861, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
 • F.C.L.C.J. Spangenberg
  • see Ambtenaren ter Beschikking Residentie Padang
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Tappanolie, Verder Plaatselijk Personeel

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/84 S. Serle fung. notaris en vendumeester 1855/415
  1854/84 A.C. Jeghers kommies ontvanger der ink. en uitg. regten, haven- en pakh. meester 1855/415 (Aloys Carl)
  1854/84 P.J. de Luijker koffijpakkuismeester te Djaga Djage 1855/415 (Pierre Joseph)
  1854/84 T.D. Kreutzer opziener te Aik Bedirie 1855/415 (Dominicus)
  1854/84 K.P. Altman boomwachter 1855/415 (Karel Pieter)
  1854/84 W.T. van Horn fung. postkommies 1855/415 (Wilhelm Theodor)
 • S. Serle
  • see Personeel ter Hoofdplaats Residentie Tappanolie
 • A.C. Jeghers

 • P.J. de Luijker

 • T.D. Kreutzer

 • K.P. Altman
  • -----------
   1-Karel Pieter Altman d: 13 Feb 1860, Tappanolie, Sumatra, Indonesia
   +Elisabeth Florentina Londt b: 1830, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   m: 7 Oct 1848, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Karel Frederik Altman b: 3 Oct 1849, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Gerrit Eduard Altman b: 6 Jul 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Anna Elizabeth Altman b: 28 Oct 1854, Tappanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Richard Frederik Altman b: 12 Feb 1859, Tappanolie, Sumatra, Indonesia, d:
   | 30 May 1859, Sibolga, Sumatra, Indonesia
 • W.T. van Horn
  • --------------
   1-Willem Theodor Van Horn
   +Lambardina Jacoba W.F. van den Hoff , m: 2 Dec 1854, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   |--2-Anne Jeanne Marie Adolphine Van Horn
   |--2-Maria Fraciska Van Horn d: 16 Mar 1858, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Henriette Ursulla Van Horn d: 12 Aug 1857, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Hendrik Van Horn d: 16 Nov 1850, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Ferdinand Edemond Charles Henri Van Horn b: 4 Feb 1854, Tappanolie,
   | Sumatra, Indonesia
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Residentie Tappanolie, Personeel in de Binnenlanden

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/84 V. Barthelemij controleur der eerste klasse (afd. Natal) 1855/415 (Victor)
  1854/84 H. Tieben Ambtenaar ter beschikking (afd. Natal) 1853/392 (Hendrik)
  1854/84 A.P. Godon adsistent resident (afd. Mandheling) 1853/392 (Alexander Philippus)
  1854/84 W.B. Davidson ambtenaar ter beschikking (afd. Mandheling) 1855/415 (William Blaneij)
  1854/84 A.J.C. Coets van Baggen controleur der derde klasse, in klein Mandheling 1855/415 (Alfred Johannes Cornelis)
  1854/84 J. C. Schoggers posthouder in Oeloe en Paghantan (afd. Mandheling) 1853/392 (Johannes Cornelius)
  1854/84 W. Brans koffijpakhuismeester te Tanah Batoe (afd. Mandheling) 1853/392 (Willem)
  1854/84 A.J.F. Hamers controleur der tweede klasse te Loemoet(afd. Ankola) 1853/392 (Alexander Josephus Francois)
  1854/84 P. Goud opziener te Loemoet (afd. Ankola) ----/---
  1854/84 H.J.J. Gout controleur der tweede klasse (afd. Baros) 1853/392 (Hendrik Jan Jacob)
  1854/84 P.J. Werner havenmeester (afd. Baros) 1853/392 (Pieter Johannes)
  1854/84 L.W.C. von Liebenstein boomwachter (afd. Baros) 1855/415 (Ludwig Wilhelm Carel)
  1854/84 J.T. Nieuwenhuizen civiel gezaghebber (afd. Singkel) 1853/392 (John Thomas)
  1854/84 J. Stewart havenmeester (afd. Singkel) 1855/415 (James)
  1854/84 H.P. de Vos 1e luitenant der inf., fung. gezaghebber (Poeloe Nias en Onderhoorige Eilanden) 1855/415 (H.P.)
 • V. Barthelemij
  • --------------
   1-Victor Barthelemy

 • H. Tieben
  • 1-TIEBEN 
   +Unknown
   |2-Catrina Paulina Josephina TIEBEN d: 28 Dec 1914
   |+Ijsebrand HOMANS , m: 5 Aug 1840, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Hendrikus Johannes HOMANS b: 6 Sep 1841, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 7 Nov 1841, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |+Emile Victor Joseph WAERSEGERS b: 8 Feb 1814, Brussel, Belgium, d: 31 Mar
   | 1885, Soerabaja, Java, Indonesia, m: 22 Feb 1843, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia, par: Jean Joseph WAERSEGERS and Anna Spreutels
   ||3-Edouard Jean Joseph WAERSEGERS b: 8 Feb 1843, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   ||3-Henriette Emilie Anna WAERSEGERS b: 9 Sep 1844, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia, d: 11 Nov 1914, Soekaboemi
   ||3-Emilia Josephina WAERSEGERS b: 20 Feb 1846, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: Menado, Celebes, Indonesia
   ||3-Emile Victor Joseph WAERSEGERS b: 2 Feb 1848, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 23 Dec 1870, Batavia, Java, Indonesia
   ||3-Charles Henri Jules WAERSEGERS b: 25 Nov 1849, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia
   ||3-Lucie Justine Josephine WAERSEGERS b: 24 Jan 1852, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia
   ||3-Jean Joseph Cesar WAERSEGERS b: 10 Feb 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   ||3-Louis Albert Ernest WAERSEGERS b: 25 Apr 1859, Amboina, Molukku, Indonesia,
   || d: 5 Oct 1862, Menado, Celebes, Indonesia
   ||3-Louisa Albertina WAERSEGERS b: 9 Aug 1865, Menado, Celebes, Indonesia
   |2-Hendrik TIEBEN b: 1822, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 19 Apr
   | 1854, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Maria Helena REBORGH , m: 27 May 1841, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia
   +Carolina Elisabeth ARONDS b: 1826, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   m: 6 Mar 1847, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par: Willem Frederik
   ARONDS and Adriana Petronella LONDT
   |3-Carel Victor Joseph TIEBEN b: 27 Jul 1843, Sumatra' s Westkust (Afdeeling
   | Priaman), Indonesia, d: 3 May 1847, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-Amalia Mathilda TIEBEN b: 2 Feb 1848, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |3-Anna Helena TIEBEN b: 10 Apr 1845, Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman),
   | Indonesia
   |3-Hendrik Martinus TIEBEN b: 25 Sep 1850, Tapanolie, Sumatra, Indonesia, d:
   | 10 Dec 1852, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-Willem Frederik TIEBEN b: 27 Jul 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
 • A.P. Godon

 • W.B. Davidson
  • -------------
   1-William Benjamin Davidson d: 21 Oct 1827, Calcutta, West Bengal, India
   +Adriana Maria In'tveld b: 1797, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 14
   Apr 1839, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 4 Oct 1824, Calcutta,
   West Bengal, India
   |--2-Blaney Davidson
 • A.J.C. Coets van Baggen

 • J.C. Schoggers
  • --------------
   1-Johannes Cornelius Schoggers b: 1822, d: 19 Nov 1878
   +Maria Chandler J. Stewart b: 1821, d: 23 Nov 1878, m: 4 Aug 1841, Sumatra' s
   Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Victor Schoggers
   |--2-James Cornelius Frederik Schoggers b: 17 Jan 1843, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Hendrik Eduard Schoggers b: 13 Nov 1844, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Willem Adolph Schoggers b: 20 Jul 1847, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Cornelia Helena Schoggers b: 21 Feb 1849, Tappanolie, Sumatra, Indonesia,
   | d: 23 Jun 1849, Tappanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Johannes Frederik Schoggers b: 11 Apr 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 26 May 1858, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
 • W. Brans update 16 dec 2002
  • 1-Dirk Karel BRANS 
   +Sara LEOPATI
   |2-Johanna Carolina Henrietta BRANS
   |2-Johanna Carolina Henriëtte BRANS d: 15 Aug 1843, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |2-Willem BRANS d: 16 Oct 1864, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   |2-Herman BRANS d: 16 Dec 1843
   |2-Maria Magdalena BRANS b: 24 Aug 1829, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-Karel Lodewijk BRANS b: 27 Aug 1836, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Anthonie Johannes Berkhoff BRANS b: 9 Jan 1841
   |2-Carolina Johanna BRANS b: 11 Sep 1844, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-Carolina Johanna Henrietta BRANS b: 6 Aug 1850, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
 • A.J.F. Hamers update 15 dec 2002
  • 1-Alexander Josephus François HAMERS 
   +Anna Maria Constantia DU HEN , m: 29 Jul 1853, Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Johannes Mathias HAMERS b: 4 Sep 1846, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Anna Marie Constance Julie HAMERS b: 6 Aug 1848, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
   |--2-Louise Cicilia Alice HAMERS b: 31 May 1850, Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Christiaan Johannes HAMERS b: 13 Dec 1853, Tapanolie, Sumatra, Indonesia,
   | d: 14 Dec 1853, Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   |--2-Alexander Josephus François HAMERS b: 13 Apr 1856, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Amelie Eugenie Victoria HAMERS b: 4 Jul 1858, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia, d: 4 Jul 1858, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
 • P. Goud
  • ------
   1-Pieter Goud
   +Anna Maria Louisa Kok , m: 17 Sep 1859, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia
 • H.J.J. Gout
  • -----------
   1-Hendrik Jan Jacob Gout d: 3 Apr 1860, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   Indonesia
   +Sophia Antonetta Maria Dijk , m: 16 Jan 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia
 • P.J. Werner
  • -----------
   1-Pieter Johannes Werner
   +Helena Harriet Alexander b: 10 Jun 1825, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, m: 18 Feb 1847, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Henri Carel Alexander Werner b: 29 Feb 1848, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Pieter Frederik Alexander Werner b: 22 May 1849, Tappanolie, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Carel Frederik Alexander Werner b: 24 Jul 1850, Tappanolie, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Alexander Werner b: 22 Mar 1852, Tappanolie, Sumatra, Indonesia, d: 2 May
   | 1852, Tappanolie, Sumatra, Indonesia
 • L.W.C. von Liebenstein
  • ----------------------
   1-Ludwich Wilhelm Carl Von Liebenstein b: 1817, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, d: 19 May 1856, Tappanolie, Sumatra, Indonesia
   +Unknown L.W.C. Von Liebenstein , m: 1829, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia
   |--2-Wilhelm Balthazar Von Liebenstein b: 1830, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Carl Eugenius (Freiherr) Von Liebenstein b: 15 Jul 1831, Sumatra' s
   | Westkust (Padang), Indonesia, d: 23 Sep 1887, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Bathazar Frederik Von Liebenstein d: 10 Dec 1831, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   +Johanna Catharina De Sterk b: 1821, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   m: 22 May 1844, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Charlotta Joessuva Von Liebenstein b: 10 Mar 1842, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia, d: 22 Dec 1949, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Friedrich Wilhelm Balthasar Von Liebenstein b: 4 Apr 1846, Sumatra' s
   | Westkust (Padang), Indonesia, d: 15 May 1846, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Ludwich Wilhelm Carl Von Liebenstein b: 30 Sep 1847, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Johanna Wilhelmina Carolina Von Liebenstein b: 17 Sep 1852, Baros
   | (Tappanoelie), Sumatra, Indonesia
   |--2-Cornelia Wilhelmina Margaretha Von Liebenstein b: 1852, Sumatra' s
   | Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Friedrich Wilhelm Carl Von Liebenstein b: 5 Aug 1854, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Gustaf Ferdinand Von Liebenstein b: 12 Nov 1855, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia, d: 29 Feb 1856, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   +Charlotte Helena Wijshijer b: 9 May 1838, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, m: 3 Jun 1876, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Carl Wilhelm Ludwich Von Liebenstein b: 23 Feb 1873, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia

 • J.T. Nieuwenhuizen

 • J. Stewart

 • H.P. de Vos

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Benkoelen

Benkoelen, Personeel ter Hoofdplaats

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/85 J. Blok adsistent resident 1853/393 (J.)
  1854/85 W. Schmincke eerste kommies 1853/392 (Wilhelm)
  1854/85 W.R. Winter tweede kommies 1857/459 (W.R.)
  1854/85 A.C.E. van Sorgen ambtenaar ter beschiking vd adsistent resident 1853/393 (A.C.E)
  1854/85 J. Kluijver ambtenaar ter beschiking vd adsistent resident 1855/416 (A.J.)
  1854/85 Th. Grant Daij klerk en waarnd. postkommies 1857/459 (T. Grant)
 • J. Blok

 • W. Schmincke

 • W.R. Winter
  • -----------
   1-William Richard Winter
   +Marij Anne Barrett d: 12 Aug 1861, Benkoelen, Sumatra, Indonesia, m: 14 Dec
   1843, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   +Rose Lewis b: 22 Aug 1839, Benkoelen, Sumatra, Indonesia, m: 4 Jun 1862,
   Benkoelen, Sumatra, Indonesia
 • A.C.E. van Sorgen

 • J. Kluijver update 15 dec 2002
  • 1-J. KLUIJVER 
   +Unknown
   |--2-Edouard August KLUIJVER
 • Th. Grant Daij
  • -------------
   1-Thomas Grant Day
   +Marij An Sophi Wyatt , m: 3 Nov 1851, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Marij Ann Ellen Grant Day b: 13 Jun 1852, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Sophia Ellen Grant Day b: 14 Nov 1855, Benkoelen, Sumatra, Indonesia

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Benkoelen, Verder Plaatselijk Personeel

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/85 W. Schmincke notaris en vendumeester 1853/392
  1854/85 J.F. van Loo ontv. ink. en uitg. regten, haven- en pakh. meester 1855/416 (J.F.)
  1854/85 J.E. Nan waarnd. landmeter en taxateur 1854/416 (J.E.)
  1854/85 W.R. Winter collecteur van het klein-zegel, agent der Bat. wees- en boedelkamer 1855/416
  1854/85 F.W. Gibson agent der Batavische wees- en boedelkamer 1853/393 (T.W.)
  1854/85 J. Caton cipier en instructeur vh korps gewapende policiedienaren 1853/393 (J.)
  1854/85 The Theng Eng kapitein der chinezen -
 • W. Schmincke
  • see Personeel ter Hoofdplaats Benkoelen
 • J.F. van der Loo update 15 dec 2002
  • 1-J.F. VAN DER LOO 
   +Unknown
   |--2-Wilhelmina Johanna VAN DER LOO b: 8 Oct 1864, Tapanolie, Sumatra,
   | Indonesia
 • J.E. Nan

 • W.R. Winter
  • see Personeel ter Hoofdplaats Benkoelen
 • F.W. Gibson
  • -----------
   1-Thomas Williamson Gibson
   +Susan Burnett , m: 31 Dec 1844, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Daniel Gibson b: Oct 1845, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Catharina Gibson b: 3 Dec 1847, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Charles Andrew Gibson Gibson b: 20 Mar 1849, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Elisabeth Gibson b: 6 Jan 1852, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Margrate Gibson b: 15 Jul 1853, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-John Willemson Gibson b: 8 Mar 1857, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
 • J. Caton
  • --------
   1-J. Caton
   +Unknown
   |--2-Thomas Richard Caton d: 6 Aug 1857, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Anna Caton b: 31 May 1832, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Jamitta Caton b: 21 Mar 1844, Benkoelen, Sumatra, Indonesia

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Benkoelen, Ommelanden en Buitenposten

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/85 --- controleur belast met het gezag in de ommelanden van Benkoelen ---
  1854/85 C.B.J. de Sausin waarnd. posthoudeer te Lais 1853/393 (C.B.J.)
  1854/85 J. van Dulken gezaghebber te Mocco-Mocco 1855/416 (J)
  1854/85 Radhen Mochamad Amier gezaghebber te Seloema ---
  1854/85 P. Severijn controleur der eerste klasse, belast met het gezag te Manna 1853/393 (P.J.)
  1854/85 C. Termeulen posthouder te Cauer 1853/393 (C)
  1854/85 M.J.A. Arnold controleur der tweede klasse, belast met het gezag te Croe 1855/416 (M.J.A.)
  1854/85 Pageran Moehamad Sjah regent van Soengie Lemouw en Oeloe Benkoelen ---
  1854/85 Pageran Bangsa Negara regent van Soengie Itam ---
  1854/85 Toeankoe Fakhdier Chalifa Toellah Sjah regent van Mocco-Mocco ---
  1854/85 Pageran Nata dhi Radja pangeran van Selebar ---
  1854/85 Radja Aijensah divisie hoofd van Andelas en Soengie Lemouw ---
  1854/85 Mara Hijdijat divisie hoofd van Chidelas Soengie Croe en Liwm Boea Badah ---
  1854/85 Radja Menkotto Alum district hoofd titulair van Oeloe Benkoelen ---
  1854/85 Radja Chalipa district hoofd van het regentschap Soengie Itam ---
 • C.B.J. de Sausin
  • ----------------
   1-Charles Boibellaud Jacques De Sausin
   +Eliza Barrett d: 17 Aug 1843, Benkoelen, Sumatra, Indonesia, m: 7 Jul 1841,
   Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   +Vriscilla Beasleij , m: 4 Jul 1855, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Johan Baptiste De Sausin b: 12 Oct 1844, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Louisa Jeannetta De Sausin b: 26 Apr 1847, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Cornelia Wilhelmina De Sausin b: 14 Jun 1849, Benkoelen, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Julias Hendrik De Sausin b: 20 Apr 1854, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Eugenius Ferdinand De Sausin b: 26 Oct 1856, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Constance De Sausin b: 26 Jul 1862, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Paulina De Sausin b: 26 Jul 1862, Benkoelen, Sumatra, Indonesia

 • J. van Dulken
  • -------------
   1-J. van Dulken
   +Unknown
   |--2-Dead Child van Dulken d: 22 Jan 1853, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Maria Julia van Dulken d: 24 Dec 1850, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Hendrika Clara Christina van Dulken d: 5 Nov 1848, Benkoelen, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Hendrik Johannes van Dulken b: 1 Mar 1849, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Willem Frederik van Dulken b: 14 Sep 1851, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Gerardus Hermanus van Dulken b: 11 Jul 1856, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
 • P. Severijn update 15 dec 2002
  • 1-Maria Geertruida VAN MEENINGEN b: 28 Aug 1826, Kerkdriel, the Netherlands, d: 
   25 Sep 1894, Arnhem, The Netherlands
   +Peter SEVERIJN b: 21 Mar 1822, Kleef, Germany, d: 9 Oct 1900, Arnhem, The
   Netherlands, m: 13 Nov 1847, Batavia, Java, Indonesia
   |--2-Johanna Antonia G.M.G.C. SEVERIJN b: 31 Mar 1849, Benkoelen, Sumatra,
   | Indonesia, d: 17 Nov 1922, Den Haag, The Netherlands
   |--2-Elizabeth Johanna Margaretha (Lize) SEVERIJN b: 7 Mar 1851, Benkoelen,
   | Sumatra, Indonesia, d: 13 Jun 1905, Den Haag, The Netherlands
   |--2-Georgine SEVERIJN b: 25 Oct 1852, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Georgine Pauline Jacoba SEVERIJN b: 9 Jul 1855, Tapanolie, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Abraham Adolp SEVERIJN b: 17 Sep 1857, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia, d: 15 Nov 1857, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   |--2-Herman SEVERIJN b: 8 Sep 1860, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   | 17 Sep 1930, Soerabaja, Java, Indonesia
   |--2-Maria Geertruida SEVERIJN b: 18 Sep 1862, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Suzanne Eleonore Jacoba SEVERIJN b: 10 Feb 1864, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
 • C. Termeulen

 • Mr. J.A. Arnold

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Benkoelen, Residentie-Raad

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/86 J. Blok president 1853/393
  1854/86 J.F. van dere Loo lid 1855/416
  1854/86 J.C.A.H. Hachez lid ----/---
  1854/86 P. Jansen lid plaatsvervanger 1857/459 (P)
  1854/86 W. Schmincke fiskaar en griffier 1853/392
  1854/86 J.E. Nan waarnd. deurwaarder 1855/416
 • J.Blok, J.F. van der Loo, W. Schmincke, J.E. Nan
  • see Personeel ter Hoofdplaats en Verder Plaatselijk Personeel Benkoelen
 • J.C.A. Hachez

 • P. Jansen

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Benkoelen, Pangerangs-Raad

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/86 J. Blok president 1853/393
  1854/86 Pageran Moehamad Sjah lid ---
  1854/86 Pageran Bangsa Negara lid ---
  1854/86 Radja Moehamad Tabries lid ---
  1854/86 Radhen Perbo Anoem hoofd-djaksa ---
  1854/86 Kalie Borham hoofd-priester ---
  1854/86 W. Schmincke griffier 1853/392
  1854/86 J.E. Nan waarnd. deurwaarder 1855/416
 • J.Blok, W. Schmincke, J.E. Nan
  • see Personeel ter Hoofdplaats en Verder Plaatselijk Personeel Benkoelen
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Schoolwezen

Schoolwezen, subkommissien van Onderwijs, Sumatra's Westkust (Padang)

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/230 De tijdelijke assistent-resident voorzitter --
  1854/230 J.C. Fraissinet lid 1857/454 (Johan Christiaan)
  1854/230 J. Lijnen lid 1855/412 (J)
  1854/230 C.W.B. Voigt lid ----/---
  1854/230 J.L. van Gennep lid 1857/454 (Jan Louis)
  1854/85 tijdelijke 1e kommies ter secretarie vd gouverneur secretaris ---
 • J.C. Fraissinet
  • ---------------
   1-Johan Christiaan Fraissinet
   +Unknown
   |--2-Johanna Laurentia Fraissinet b: 17 May 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Johan Christiaan Fraissinet b: 19 Nov 1853, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-August Henri Theodoor Fraissinet b: 4 Dec 1854, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
   |--2-Hendrik Fraissinet b: 17 Feb 1856, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

 • J. Lijnen

 • C.W.B. Voigt update 15 dec 2002
  • 1-C.W.B. VOIGT 
   +Unknown
   |--2-Wihelmina Josephina Carolina VOIGT b: 15 Apr 1866, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
   |--2-Louisa Frederika Johanna VOIGT b: 5 Jun 1868, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
 • J.L. van Gennep
  • see Raad van Justitie Residentie Padang
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Schoolwezen, subkommissien van Onderwijs, Benkoelen

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/230 De tijdelijke assistent-resident voorzitter --
  1854/230 J.R. Lewis lid 1857/459 (J.R.)
  1854/230 J.F. van der Loo lid 1855/416
  1854/85 tijdelijke 1e kommies ter secretarie vd gouverneur secretaris ---
 • J.R. Lewis
  • ----------
   1-John Rogers Lewis
   +Si Binas
   |--2-Herbert Lewis b: 8 Nov 1839, Padang Pandjang, Sumatra, Indonesia
   |--2-Alice Lewis b: 24 Sep 1841, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Edwin James Lewis b: 7 Jul 1842, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Amelia Lewis b: 9 Aug 1843, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Louisa Lewis b: 8 Aug 1844, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Elizabeth Lewis b: 26 Jul 1845, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Eduard Lewis b: 12 Sep 1846, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Adrian Johan Rogers Lewis b: 23 Sep 1847, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Frances Septima Lewis b: 24 Dec 1848, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Agnes John Rogers Lewis b: 2 Apr 1850, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   |--2-Bianna Lewis b: 26 Sep 1858, Benkoelen, Sumatra, Indonesia

 • J.F. van der Loo
  • see Verder Plaatselijk Personeel Benkoelen
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Schoolwezen, Lager Onderwijs Gouvernements Scholen, S. Westkust (Padang) en Benkoelen

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/237 P. van Geelen onderwijzer tweede rang 1857/454 (Pieter)
  1854/237 B.A. Willems tweede onderwijzer derde rang 1857/456 (Bernardus Adriaan)
  1854/237 P. Tromp tijdelijk werkzaam 1855/413 (P)
  1854/237 L. de Scheemaker kwekeling 1857/455 (Lukas)
  1854/237 H.A.A. von Kotzau kwekeling 1857/454 (Hendrik Albert)
  1854/237 P. Jansen onderwijzer derde rang (Benkoelen) 1857/459
 • P. van Geelen
  • -------------
   1-Pieter van Geelen
   +Unknown
   |--2-Dead Child van Geelen b: 6 Jan 1856, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 6 Jan 1856, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

 • B.A. Willems

 • P. Tromp

 • L. de Scheemaker
  • ----------------
   1-Lucas De Scheemaker
   +Johanna Emile Alexander , m: 2 Oct 1847, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia
 • H.A.A. von Kotzau update 17 dec 2002
  • 1-Friedrich Wilhelm A.A. Baron VON KOTZAU d: 28 Apr 1837, Sumatra' s Westkust 
   (Padang), Indonesia
   +Christine Helene ARONDS b: 1810, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 3
   Apr 1872, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 14 Oct 1835, Sumatra' s
   Westkust (Padang), Indonesia, par: Family ARONDS and Unknown
   |2-Carel Anton Baron VON KOTZAU d: 13 Apr 1868, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-H.A.A. Baron VON KOTZAU
   |2-Albert Hendrik (Heinrich Albert) Baron VON KOTZAU b: 3 Jul 1836, Sumatra' s
   | Westkust (Padang), Indonesia
   |+Lim Tjoan Nio , m: 30 Aug 1877, Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   |2-Karl Emil Baron VON KOTZAU b: 22 Dec 1837, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
 • P. Jansen
  • see Ommelanden en Buitenposten, de Residentie Raad
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Eredienst

Eredienst, Kerkeraad der Protestantsche Gemeente, Sumatra's Westkust (Padang)

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/249 J.C. Fraissinet predikant 1857/454
  1854/249 F. Schenck thesaurier, ouderling 1857/458
  1854/249 W.R. DAVIES ouderling 1857/454
  1854/249 G.L. Brocx ouderling 1853/389
  1854/249 J.L. Logeman ouderling ----/---
  1854/249 J.B. Maidman ouderling bij de maleische gemeente 1855/412 (J.B.)
  1854/249 A.S. Warmolts ouderling bij de maleische gemeente 1850/348
  1854/249 J.H. Int'veld diaken 1855/412 (J.H.)
  1854/249 A. Krijgsman diaken 1857/455
  1854/249 W.A. van der Linden diaken 1857/455
  1854/249 M. Salverda diaken ----/---
  1854/249 D. Hissink diaken 1855/411 (D)
  1854/249 C.L. Schukking diaken bj de maleische gemeente ----/---
  1854/249 J. Saint Pourcain diaken bj de maleische gemeente 1855/412 (J)
  1854/249 P. van Os voorlezer 1855/413 (Pieter)
  1854/249 C.W.A. Weijler koster 1855/413 (C.W.A.
 • J.C. Fraissinet
  • see Schoolwezen, S. Westkust (Padang)
 • F. Schenck
  • see Residentie Padang, Ambtenaren ter beschikking
 • W.R. DAVIES
  • see Residentie Padang, Afd. Padang, Brandspuitwezen
 • G.L. Brocx
  • see Residentie Padang, Raad van Justitie
 • J.H. Logeman update 15 dec 2002
  • 1-Johan Heinrich LOGEMAN 
   +Mina
   |--2-Friedrich Heinrich LOGEMAN
   | +Henriëtte Wilhelmina Johanna BEIJER , m: 25 Jan 1888, Tapanolie, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Johan Bernard LOGEMAN
   |--2-Jacoba Catharina Carolina Maria LOGEMAN b: 23 May 1852, Padangsche
   | Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   |--2-Sophia Maria LOGEMAN b: 1 Oct 1853, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Jozef Christoffel LOGEMAN b: 1857, Sidjoendjoeng, d: 16 Feb 1906, Sawah
   | Loento, Sumatra, Indonesia
 • J.B. Maidman update 15 dec 2002
  • 1-John Butter MAIDMAN b: 1792, Tapanolie, Sumatra, Indonesia, d: 3 Jul 1883, 
   Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Johanna Maria TERHOEFF , m: 1816, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   par: Dirk TERHOEFF and Unknown
   |--2-Dirk Terhoeff MAIDMAN
   |--2-Anne Elizabeth MAIDMAN b: 1817, Benkoelen, Sumatra, Indonesia, d: 1 Sep
   | 1857, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-John Terhoeff MAIDMAN b: 1817, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   | 8 Nov 1863, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Jane Catharina MAIDMAN b: Abt 1818, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Richard MAIDMAN b: 3 Mar 1823, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   | 15 Sep 1885, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Grace MAIDMAN b: 22 May 1828, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   | 16 Jul 1876, Soerabaja, Java, Indonesia
   |--2-Barnaby MAIDMAN b: 14 Jan 1830, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

   Meriaan Francina DAVIES married John Terhoeff Maidman
   Sophia Frederika Mathilda Maidman married Jules Constantijn Richardson DAVIES
   Louise Florence DAVIES married Hugo Oliver Maidman

 • A.S. Warmolts
  • see Residentie Padang, Ambtenaren ter beschikking
 • J.H. Int'veld
  • ------------
   1-James Henri In'tveld b: 1820, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Grace Maidman b: 22 May 1828, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 16
   Jul 1876, Soerabaja, Java, Indonesia, m: 9 Dec 1846, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   |--2-Eliza Johanna In'tveld b: 8 Dec 1847, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Grace Henriette In'tveld b: 19 May 1849, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Henri Francois In'tveld b: 9 Nov 1850, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Louis Guillaume In'tveld b: 10 Aug 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Pauline Emma In'tveld b: 13 Jun 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Dirk In'tveld b: 24 May 1856, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Emma Justina In'tveld b: 20 Sep 1857, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Eugene Alphonse In'tveld b: 28 Apr 1860, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Cecile Jeanne In'tveld b: 27 Oct 1861, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Adele Constance In'tveld b: 4 Jun 1863, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Alexandrine Cecile In'tveld b: 12 Oct 1853, Aijer Bangies, Sumatra,
   | Indonesia

 • A. Krijgsman
  • see Residentie Padang, Afd. Padang, Brandspuitwezen
 • W.A. van der Linden
  • see Residentie Padang
 • M. Salverda

 • D. Hissink update 15 dec 2002
  • 1-Daniël HISSINK d: 19 Jun 1868, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
 • C.L. Schukking
  • --------------
   1-C.L. Schukking
   +Unknown
   |--2-Cornelis Hendrik Schukking b: 2 Apr 1851, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 6 Apr 1851, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Elisabeth Johanna Schukking b: 2 Apr 1851, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Anna Aleida Schukking b: 24 May 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |--2-Cornelis Hendrik Schukking b: 27 Sep 1853, Padangsche Bovenlanden,
   | Sumatra, Indonesia
   |--2-Anne Marie Schukking b: 11 Feb 1855, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
 • J. Saint Pourcain update 17 december 2002
  • 1-James SAINT-POURCAIN b: 1813, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Anne Elizabeth MAIDMAN b: 1817, Benkoelen, Sumatra, Indonesia, d: 1 Sep 1857,
   Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 23 Aug 1837, Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia, par: John Butter MAIDMAN and Johanna Maria TERHOEFF
   |2-James Bennett SAINT-POURCAIN b: 4 Apr 1839, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |+Amalia Mathilda TIEBEN b: 2 Feb 1848, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, m: 8 Dec 1864, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par:
   | Hendrik TIEBEN and Carolina Elisabeth ARONDS
   ||3-Frederika Alexandrina Josephina SAINT-POURCAIN b: 31 Oct 1865, Sumatra' s
   || Westkust (Padang), Indonesia
   ||+Hendrik Auguste Leo JANNÉ , m: 5 Sep 1889, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   ||3-Emily Arabella Eleanor SAINT-POURCAIN b: 17 Mar 1867, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia
   ||+Willem Pieter ANTHONIJSZ b: 23 Jul 1857, Pekalongan, Java, Indonesia, m: 17
   || Oct 1885, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Albertine Victoria SAINT-POURCAIN b: 22 Feb 1869, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia
   ||3-Nicolas Eugene Francois SAINT-POURCAIN b: 27 Sep 1871, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia
   ||3-Julie Helene Philibertine Eugenie SAINT-POURCAIN b: 2 Oct 1873, Sumatra' s
   || Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Adelaide Louise SAINT-POURCAIN b: 11 May 1840, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |2-Margaret Evelina SAINT-POURCAIN b: 22 Apr 1843, Sumatra' s Westkust
   | (Padang), Indonesia
 • P. van Os update 15 dec 2002
  • 1-Pieter VAN OS d: 7 Jan 1868, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Chistina , m: 23 Mar 1850, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |--2-Andreas Victor VAN OS b: 2 Feb 1839, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Victor Adriaan VAN OS b: 22 Mar 1840, Padangsche Bovenlanden, Sumatra,
   | Indonesia
   |--2-Mathilda VAN OS b: 2 Jan 1858, Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
 • C.W.A. Weijler update 17 dec 2002
  • 1-Johan Heinrich WEIJLER b: 25 Oct 1798, Linnich
   +Anna Antoinetta FRONTEIJN b: Abt 1801, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, d: 17 Mar 1851, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par:
   FRONTEIJN and Rosemond
   |2-Sophia Carolina WEIJLER b: 20 Jun 1832, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 17 Feb 1865, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |+George Frederik UNGERER b: 1826, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   | 5 Jul 1867, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 6 Oct 1849, Sumatra'
   | s Westkust (Padang), Indonesia, par: Christiaan Frederik UNGERER and Diana
   | Maria VAN MOSCHEL
   ||3-Petronella Sophia UNGERER b: 26 Sep 1850, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 26 May 1852, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-Henriette Cornelia UNGERER b: 7 Nov 1851, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 12 Apr 1869, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||+Willem Jan Haack VAN DER GOES b: 10 Sep 1839, Semarang, Java, Indonesia, d:
   || 21 Mar 1908, Den Haag, The Netherlands, m: 11 Apr 1868, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia, par: Petrus Haack VAN DER GOES and Jacoba Elisabeth
   || HORNOFF
   |||4-Philippine Henriette Cornelie Haack VAN DER GOES b: 3 Apr 1869, Sumatra' s
   ||| Westkust (Padang), Indonesia
   ||3-George Wilhelm UNGERER b: 4 Jun 1854, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 25 Mar 1918, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||+Antoinette Clasina Elise DE HOOG b: 21 May 1869, Sumatra' s Westkust
   || (Padang), Indonesia, d: 8 Nov 1915, Batavia, Java, Indonesia, m: 6 Sep
   || 1887, Batavia, Java, Indonesia, par: Daniël Augustinus DE HOOG and
   || Wilhelmina DIEPENHORST
   ||3-Augusta Carolina UNGERER b: 19 May 1857, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 2 Jul 1926
   ||+James Prince GRAY b: 25 Feb 1856, Panaroeban, Krawang, d: 25 Dec 1947,
   || Panaroeban, Krawang
   ||3-Petronella Elisabeth UNGERER b: 27 Jul 1860, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 3 Dec 1931, Bandoeng, Java, Indonesia
   |2-Carel Wilhelm Adolf WEIJLER b: 16 Sep 1829, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 10 Jul 1867, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Christina STEENBACH b: 5 Feb 1824, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   d: 13 Mar 1867, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 22 Mar 1850,
   Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par: Joan Mathias STEENBACH and
   Nona OEY
   |3-WEIJLER b: 9 Jan 1851, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 9 Jan
   | 1851, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-Willem Frederik WEIJLER b: 27 Dec 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |3-Wilhelm Frederik WEIJLER b: 6 Aug 1855, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 11 Aug 1868, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-Sophia Maria Carolina WEIJLER b: 6 Aug 1855, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 26 Jan 1941, Den Dolder, the Netherlands
   |+Hendrik Peter Martinus Willem VAN DER WEDDEN b: 8 Oct 1847, Nijmegen, The
   | Netherlands, d: 1 Jan 1899, Nijmegen, The Netherlands, m: 1 Aug 1877,
   | Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-Johan Heinrich Carl WEIJLER b: 3 Feb 1858, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: mrt 1905, Soerabaja, Java, Indonesia
   |+F.A. SAMUELZ , m: 6 Oct 1894, Soerabaja, Java, Indonesia
   |3-Hendrik Otto WEIJLER b: 4 Aug 1859, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 14 Jan 1943, Nijmegen, The Netherlands
   +Christina Wilhelmina FRANKEN b: 20 Sep 1868, Nijmegen, The Netherlands, d:
   15 Mar 1959, Amsterdam, The Netherlands, m: 31 May 1893, Nijmegen, The
   Netherlands, par: Adrianus FRANKEN and Jacoba Wilhelmina KALF
   +Maria Charlotta VAN DER LITH b: 14 Mar 1811, Lith, gem. Buren, the
   Netherlands, d: 1 Aug 1864, Utrecht, The Netherlands, m: 24 Apr 1845, Buren,
   the Netherlands, par: Joan Govert VAN DER LITH and Maria Anna VAN WELL
   |2-Maria Anna Jacobina WEIJLER b: 25 Feb 1846, Utrecht, The Netherlands, d: 27
   | Mar 1846, Utrecht, The Netherlands
   |2-Maria Catharina Adolphina WEIJLER b: 9 Sep 1847, Utrecht, The Netherlands,
   | d: 14 Jun 1870, Utrecht, The Netherlands
   |2-Willem August Hendrik WEIJLER b: 25 Jan 1852, Utrecht, The Netherlands, d:
   | 25 Oct 1918, Amsterdam, The Netherlands
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Eredienst, Kerkeraad der Protestantsche Gemeente, Benkoelen

 • RANaamBeroepNaamlijst
  1854/250 P. Jansen onderwijzer, belast met het doen van godsdienstige voorlezingen 1857/459
  1854/250 A.C.E. van Sorgen kerkmeester, ouderling 1853/393
  1854/250 F.W. Gibson ouderling 1853/393
  1854/250 W.R. Winter diaken 1855/416
  1854/250 --- diaken ---
  1854/250 J. Jacobs koster 1857/459 (J)
 • P. Jansen, A.C.E. van Sorgen, F.W. Gibson, W.R. Winter
  • see Jansen, Benkoelen, Residentie Raad
   see Sorgen, Benkoelen, Personeel ter Hoofdplaats
   see Gibson, Benkoelen, Verder Plaatselijk Personeel
   see Winter, Benkoelen, Personeel ter Hoofdplaats
 • J. Jacobs update 17 dec 2002
  • 1-Godfrid (Godfrew) JACOBS 
   +Unknown
   |2-Natalia Elizabeth JACOBS c: 28 May 1785, Fort Marlborough (Benkoelen),
   | Sumatra, Indonesia
   |2-Beena JACOBS c: 26 Dec 1791, Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra,
   | Indonesia
   |2-James JACOBS c: 22 Aug 1802, Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra,
   | Indonesia
   +Betsey
   |3-J.J. JACOBS b: 1810, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |+Unknown
   ||4-James Alexander JACOBS b: 2 Sep 1830, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 28 Oct 1836, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||4-Melonus Arnold JACOBS b: 7 Aug 1838, Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   ||4-Theresia Elizabeth JACOBS b: 27 Apr 1841, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   |3-Caroline JACOBS c: 1 Jan 1814, Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra,
   | Indonesia
   |3-Emily JACOBS b: 1816
   |+Willem (Cornelis) LONDT b: Abt 1810, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, m: 19 Apr 1837, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par:
   | Jacob (Pieter) LONDT and Unknown
   ||4-Robbert Hendrik LONDT b: 29 May 1839, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: Abt 1922, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||4-Willem Daniël LONDT b: 15 Sep 1840, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 23 Feb 1907, Menado, Celebes, Indonesia
   ||4-William LONDT b: 5 Mar 1844, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||4-Emily Caroline LONDT b: 3 Sep 1845, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia, d: 27 Sep 1920, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||4-Jacob LONDT b: 31 Dec 1851, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 15
   || Nov 1873, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ||4-Johannes Henricus LONDT b: 4 Dec 1853, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   ||4-Maria Catharina LONDT b: 20 Aug 1855, Sumatra' s Westkust (Padang),
   || Indonesia
   |3-Caroline JACOBS c: 25 Dec 1818, Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra,
   | Indonesia
   +Nancy NATINE , m: 1 Jan 1819, Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra,
   Indonesia
   +Nonah SUSAN , m: 25 Dec 1822, Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra,
   Indonesia
   |3-Maria Sophi JACOBS c: 25 Dec 1824, Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra,
   | Indonesia
   |3-R. JACOBS b: 1825, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-R.H. JACOBS b: 1830, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-R.S. JACOBS b: 1835, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-Robert Thomas JACOBS
   +Anna CATON b: 31 May 1832, Benkoelen, Sumatra, Indonesia, m: 17 Jun 1848,
   Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par: J. CATON and Unknown
   |4-Anna Wilhelmina JACOBS b: 26 May 1853, Benkoelen, Sumatra, Indonesia, d: 6
   | Aug 1909, Nijmegen, The Netherlands
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration


 • sources/bronnen
 • update 15 dec 2002; NEW posted 1 july 2002
 • Koninklijke Bibiotheek Den Haag :Regerings Almanakken, website http://www.kb.nl/index.html
 • Bronnenpublikaties IGV (grafschriften), IGV-cdrom, website http://www.igv.nl/framened.html
 • familydossiers Sifa website http://www.xs4all.nl/~polleke/
 • Centraal Bureau voor Genealogie Afd N.I. website http://www.cbg.nl/hoofdpag.htm
 • IOC records(Library London); website http://www.a2a.pro.gov.uk/
 • LDS archives website http://www.familysearch.com (search IGI)
 • book Bencoolen by Alan Harfield
 • overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration
Comments