Folkbildningsstipendier

Stipendier för fördjupade studier rörande svensk folkbildning. Utlyses hösten 2023 och delas ut 2024
Stockholms Arbetareinstitutsförening utdelar årligen stipendier för fördjupade studier som rör svenskt folkbildningsarbete. Stipendierna är på 50 000 kronor och ska främja studier av svensk folkbildning. Studierna behöver inte ligga på formell akademisk nivå.  2023 har tre stipendier utdelats till följande personer:- Mirabel Joshi för en studie av folkbildningens roll i kris med fokus på hushållssällskapen och husmodern under andra världskriget- Johan Pries för en studie av relationen mellan olika former av organisering av arbetarklassen vid sekelskiftet 1900.- Pedram Nasouri för en studie av skärningspunkten mellan folkbildning, kulturproduktion och demokrati genom en  dokumentation av Kulturhuset Cyklopens tioåriga verksamhet i Högdalen.
2022 Stipendierna för fördjupade studier rörande svensk folkbildning tilldelades 
  • FD Henrik Fürst för en studie av framställningar av folkhögskolan i litteraturen
  • Fil Mag Alva Uddenberg för en studie av skrivarkursen Ett skrivande rum på Sundbybergs folkhögskola
  • Fil Mag Anders Larsson för en dokumentärfilmserie med utgångspunkt i debatten om folkhögskolans autonomi och legitimitet
  • FD My Klockar Linder för en studie av hur relationen mellan folkbildningsarbete, upplysning, opinionsarbete och propaganda artikulerades under 1940-talet i befolkningspolitiska frågor

2021: tilldelades Charlotte Ovesson för en studie om hur Coronapandemin påverkat lärande inom föreningar och folkbildning, Hannes Rolf för en studie om hyresrättsrörelsens folkbildningsarbete under mellankrigstiden samt Erik Nylander för en analys av folkhögskolornas nationella kurskataloger.Stipendiet utlystes för första gången 2014. Stipendierna 2014 gick till Lena Lundgren för en studie om Valfrid Palmgren, Fatima Bremmer för en bok om Ester Blenda Nordström samt till Ingela Bendt för att skapa en Facebook-sida med citat av Ellen Key.
2020: tilldelades Robert Aman stipendiet för en studie om folkbildande serier samt Emma Severinsson i samarbete med Björn Lundberg stipendiet för en studie om folkbildning i en brytningstid: Svenska herrmoderådet.
2019: utdelades stipendierna till Andreas Mørkved Hellenes för en studie av Nordiska folkhögskolan i Genève på 1930-talet Malin Arvidsson för en studie av riksdagskvinnan Nelly Thüring och hennes agitation inför riksdagsvalet 1921 samt Bibbi Björk Eriksson för en studie av rektorsrollen inom folkhögskolan. 
2018: tilldelades stipendier till fil dr Johanna Ringarp för studien "Tolfternas verksamhet med fokus på medborgarskap och klass" och författaren Gunilla Lundgren för en bok om en romsk kvinnlig flyktings bildningsresa i Sverige via svensk folkbildning.
2016: delades stipendier ut till Jenny Ingridsdotter för studien "Tre generationer av folkbildning", Karin Milles för studien "Emilie Rathou - folkbildare och kämpe för kvinnors rättigheter" samt till Mikael Strömberg för studien "Friluftsteater och folkbildning - Tantolundens friluftsteater"
2015 delades stipendier ut till Leif Kindblom för en studie om folkbildningens insatser för svenska för invandrare, till Lena Svensson för en studie om hur folkhögskolan tar sig an ett nytt statligt uppdrag samt till Lina Rahm för en studie om folkbildningens roll inom digitaliseringen av samhället..