Iwan Bolin-priset

Stockholms Arbetareinstitutsförening inrättade 2009 ett pris för att främja kommunikationen av forskningens resultat och metod på ett folkbildningsmässigt sätt och därmed stimulerar allmänhetens intresse för vetenskap och vetenskapens innehåll.
Priset delas ut till en person eller institution som gjort framstående insatser för att främja kommunikationen mellan forskning/vetenskap och det omgivande samhället och som på ett verkningsfullt sätt bidragit eller bidrar till att kommunicera forskningens resultat och metod på ett folkbildningsmässigt sätt och därmed stimulerar allmänhetens intresse för vetenskap och vetenskapens innehåll, generellt eller i enskilda områden/ämnen.  
Iwan Bolin var Stockholms Arbetareinstitutsförenings sekreterare under många år och var själv i institutets anda en framstående forskningskommunikatör, vilket är skälet till prisets benämning.
Priset delas ut vart tredje år i anslutning till föreningens årsmöte. Prissumman är 100 000 kronor.  
Priset utdelas nästa gång i april 2024 och utlyses under hösten 2023.
2021: Priset utdelades till redaktör Anna Schytt, som är vetenskapsjournalist och redaktionschef för SVT:s "Vetenskapens värld". 2018: Pristagare professor Bengt EY Svensson. 2015: Pristagare var professorn i klinisk bakteriologi Agnes Wold.2012: Pristagare Fotografen och filmaren Mattias Klum.2009: Priset delades ut för första gången och tilldelades då professor emeritus Staffan Ulfstrand.