Priser‎ > ‎

Iwan Bolin-priset

Stockholms Arbetareinstitutsförening inrättade 2009 ett pris för en person som på ett verkningsfullt sätt bidragit eller bidrar till att kommunicera forskningens resultat och metod på ett folkbildningsmässigt sätt och därmed stimulerar allmänhetens intresse för vetenskap och vetenskapens innehåll.

Iwan Bolin var Stockholms Arbetareinstitutsförenings sekreterare under många år och var själv i institutets anda en framstående forskningskommunikatör, vilket är skälet till prisets benämning.

Priset delas ut vart tredje år i anslutning till föreningens årsmöte. Prissumman är 75 000 kronor. 
Priset utdelas nästa gång 2021.

Priset utdelas 2018 till professor Bengt EY Svensson. 

Pristagare 2015 var professorn i klinisk bakteriologi Agnes Wold.

Pristagare 2012: Fotografen och filmaren Mattias Klum.

Priset delades ut för första gången år 2009 och tilldelades då professor emeritus Staffan Ulfstrand.
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm