Ellen Key-priset

Priset inrättades 2010 till minne av Ellen Key, som gjorde storartade insatser som folkbildare och under flera decennier var en uppskattad föreläsare vid Stockholms Arbetareinstitut. Prissumman uppgår till 75 000 kronor. Priset utdelas vart tredje år i samband med föreningens årsmöte. Mottagaren av priset skall komma ur folkbildningsorganisationernas egna led och under en längre tid ha gjort förtjänstfulla insatser inom svenskt folkbildningsarbete. Priset kan delas mellan tre personer.

Priset utdelas nästa gång våren 2022.

Ellen Key-priset 2019 delades mellan tre personer som får 25 000 kronor vardera:

Inger Öhrn, cirkelledare i hantverk hos Studieförbundet Bilda

Jenny Eknor, ledarutvecklare hos Studiefrämjandet Örebro-Värmland

Ewa Ligny, cirkelledare och administratör hos Folkuniversitetet i Göteborg

Se information i pdf-fil nedan!

Ellen Key-priset 2016 tilldelades Göran Eriksson, f d ombudsman och chef för ABF Stockholm, för ett mångårigt folkbildningsarbete och ett kvalificerat föreläsningsprogram som erinrar om de ideal som var vägledande för tillkomsten av Arbetareinstitutet.

2013 delades priset mellan tre personer (25 000 kronor vardera) för utmärkta folkbildningsinsatser i olika delar av Sverige: Ulf Wallin, Folkuniversitetet i Lund, Johanna Wennerstrand, Birkagårdens folkhögskola och Kalle Almlöf, Malungs folkhögskola.

2010 delades priset mellan tre personer (25 000 kronor vardera) för utmärkta lokala folkbildarinsatser i olika delar av landet: Helin Ljungberg, Linköping, Lena Hall Nilson, Göteborg och Rosalie Sanyang, Stockholm.

Stockholms Arbetareinstitutsförening

c/o Studieförbunden

Dalagatan 7

111 23 Stockholm