Ellen Key-priset

Priset inrättades 2010 till minne av Ellen Key, som gjorde storartade insatser som folkbildare och under flera decennier var en uppskattad föreläsare vid Stockholms Arbetareinstitut. Prissumman uppgår totalt till 100 000 kronor och utdelas normalt till tre - fyra pristagare med vardera 25.000 kr. Priset utdelas vart tredje år i samband med föreningens årsmöte. 
Mottagaren av priset skall komma ur folkbildningsorganisationernas egna led och under en längre tid ha gjort förtjänstfulla insatser inom svenskt folkbildningsarbete. Priset kan delas mellan tre personer.
Priset utdelas nästa gång våren 2025. 
2022 : Ellen Key-priset delades mellan tre personer som får 25 000 kronor vardera:Berit Larsson, lärare på Kvinnofolkhögskolan i GöteborgAnette Lydén, lärare på Sigtuna folkhögskolaCamilla Marklund, administratör på Sundeby fokhögkola
2019: Ellen Key-priset delades mellan tre personer som får 25 000 kronor vardera:Inger Öhrn, cirkelledare i hantverk hos Studieförbundet BildaJenny Eknor, ledarutvecklare hos Studiefrämjandet Örebro-VärmlandEwa Ligny, cirkelledare och administratör hos Folkuniversitetet i GöteborgSe information i pdf-fil nedan!
2016: Ellen Key-priset tilldelades Göran Eriksson, f d ombudsman och chef för ABF Stockholm, för ett mångårigt folkbildningsarbete och ett  kvalificerat föreläsningsprogram som erinrar om de ideal som var vägledande för tillkomsten av Arbetareinstitutet.
2013 delades priset mellan tre personer (25 000 kronor vardera) för utmärkta folkbildningsinsatser i olika delar av Sverige: Ulf Wallin, Folkuniversitetet i Lund, Johanna Wennerstrand, Birkagårdens folkhögskola och Kalle Almlöf, Malungs folkhögskola.
2010 delades priset mellan tre personer (25 000 kronor vardera) för utmärkta lokala folkbildarinsatser i olika delar av landet: Helin Ljungberg, Linköping, Lena Hall Nilson, Göteborg och Rosalie Sanyang, Stockholm.