Stipendier

Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder tre slag av stipendier:

    • Forskarstipendier för folkbildningsforskning, avsedda främst för personer i forskarutbildning

    • Anton Nyströms stipendium

    • Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning

    • Stipendier för fördjupade studier med anknytning till svenskt folkbildningsarbete

Stockholms Arbetareinstitutsförening

c/o Studieförbunden

Dalagatan 7

111 23 Stockholm