Stipendier

Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder tre slag av stipendier:
    • Forskarstipendier för folkbildningsforskning, avsedda främst för personer i forskarutbildning
    • Anton Nyströms stipendium
    • Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning
    • Stipendier för fördjupade studier med anknytning till svenskt folkbildningsarbete