Stipendier

Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder tre slag av stipendier:
  • Forskarstipendier för folkbildningsforskning, avsedda främst för personer i forskarutbildning
  • Anton Nyströms stipendium
  • Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning
  • Stipendier för fördjupade studier med anknytning till svenskt folkbildningsarbete