Stipendier‎ > ‎

Forskarstipendier

UTLYSNING AV STIPENDIER FÖR FORSKARSTUDERANDE 2019-20

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2019-20 fyra stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av bilagan ”Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier”. Se bilagan nedan!

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2019.

Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.

Förfrågningar ställs till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77.


Stipendiater 2018-19

Jonas Söderqvist (andra året)

Niklas Hill (första året)

Fredrik Egefur (första året)

Stipendiater 2017-18
Björn Lundberg (första året)
David Karlander (första året)
Jonas Söderqvist (första året)

Stipendiater 2016-17
Erik Sjöstrand (andra året)
Mia Kuritzén Löwengart (första året)
Johan Pries (första året)

Stipendiater 2015-16:
Margaretha Ullström (tredje året)
Johannes Björk (andra året)
Erik Sjöstrand (första året)

Stipendiater 2014-15:
Per Boberg och Clara Hyldegaard Nankler (fjärde året)
Margaretha Ullström (andra året)
Johannes Björk (första året)

Stipendiater 2013-2014:

Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (tredje året)

Margaretha Ullström (första året)

Stipendiater 2012-2013:

Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (andra året)S

Stipendiater 2011-2012:

Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (första året)

Jenny Jansson (andra året)
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm
Ċ
Ulla Nissen,
6 nov. 2018 05:14