Stipendier‎ > ‎

Forskarstipendier

UTLYSNING AV STIPENDIER FÖR FORSKARSTUDERANDE 2021-22

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2021/22 tre stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av bilagan ”Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier”. Se bilagan nedan!

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2021.

Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.

Förfrågningar ställs till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77.


Stipendiater 2020-21

Niklas Hill (tredje året)

Simon Magnusson (andra året)

Maria Arriaza Hult (första aåret)

Elsa Szatek (första året)

Stipendiater 2019-20

Jonas Söderqvist (tredje året)

Niklas Hill (andra året)

Fredrik Egefur (andra året)

Simon Magnusson (första året)

Stipendiater 2018-19

Jonas Söderqvist (andra året)

Niklas Hill (första året)

Fredrik Egefur (första året)

Stipendiater 2017-18
Björn Lundberg (första året)
David Karlander (första året)
Jonas Söderqvist (första året)

Stipendiater 2016-17
Erik Sjöstrand (andra året)
Mia Kuritzén Löwengart (första året)
Johan Pries (första året)

Stipendiater 2015-16:
Margaretha Ullström (tredje året)
Johannes Björk (andra året)
Erik Sjöstrand (första året)

Stipendiater 2014-15:
Per Boberg och Clara Hyldegaard Nankler (fjärde året)
Margaretha Ullström (andra året)
Johannes Björk (första året)

Stipendiater 2013-2014:

Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (tredje året)

Margaretha Ullström (första året)

Stipendiater 2012-2013:

Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (andra året)S

Stipendiater 2011-2012:

Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (första året)

Jenny Jansson (andra året)
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm
Ċ
Ulla Nissen,
10 nov. 2020 06:50