Forskarstipendier

UTLYSNING AV STIPENDIER FÖR FORSKARSTUDERANDE 2024-25

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser årligen tre stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av bilagan ”Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier”.
Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle. 
Ansökan ska ha inkommit senast 31 januari 2024.
Förfrågningar ställs till Leif Kindblom, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: leif.kindblom@telia.com tel 070 3998754
Stipendier 2021-22Maria Arriaza Hult (andra året)Elsa Szatek (andra året)Charlott Wikström (första året)
Stipendiater 2020-21Niklas Hill (tredje året)Simon Magnusson (andra året)Maria Arriaza Hult (första året)Elsa Szatek (första året)
Stipendiater 2019-20Jonas Söderqvist (tredje året)Niklas Hill (andra året)Fredrik Egefur (andra året)Simon Magnusson (första året)
Stipendiater 2018-19Jonas Söderqvist (andra året)Niklas Hill (första året)Fredrik Egefur (första året)
Stipendiater 2017-18Björn Lundberg (första året)David Karlander (första året)Jonas Söderqvist (första året)
Stipendiater 2016-17Erik Sjöstrand (andra året)Mia Kuritzén Löwengart (första året)Johan Pries (första året)
Stipendiater 2015-16:Margaretha Ullström (tredje året)Johannes Björk (andra året)Erik Sjöstrand (första året)
Stipendiater 2014-15:Per Boberg och Clara Hyldegaard Nankler (fjärde året)Margaretha Ullström (andra året)Johannes Björk (första året)
Stipendiater 2013-2014:Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (tredje året)Margaretha Ullström (första året)
Stipendiater 2012-2013:Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (andra året)
Stipendiater 2011-2012:Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (första året)Jenny Jansson (andra året)