Forskarstipendier

UTLYSNING AV STIPENDIER FÖR FORSKARSTUDERANDE 2022-2023

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser årligen tre stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av bilagan ”Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier”. Se bilagan nedan!

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Förfrågningar ställs till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77.

Stipendier 2021-22

Maria Arriaza Hult (andra året)

Elsa Szatek (andra året)

Charlott Wikström (första året)

Stipendiater 2020-21

Niklas Hill (tredje året)

Simon Magnusson (andra året)

Maria Arriaza Hult (första aåret)

Elsa Szatek (första året)

Stipendiater 2019-20

Jonas Söderqvist (tredje året)

Niklas Hill (andra året)

Fredrik Egefur (andra året)

Simon Magnusson (första året)

Stipendiater 2018-19

Jonas Söderqvist (andra året)

Niklas Hill (första året)

Fredrik Egefur (första året)

Stipendiater 2017-18

Björn Lundberg (första året)

David Karlander (första året)

Jonas Söderqvist (första året)

Stipendiater 2016-17

Erik Sjöstrand (andra året)

Mia Kuritzén Löwengart (första året)

Johan Pries (första året)

Stipendiater 2015-16:

Margaretha Ullström (tredje året)

Johannes Björk (andra året)

Erik Sjöstrand (första året)

Stipendiater 2014-15:

Per Boberg och Clara Hyldegaard Nankler (fjärde året)

Margaretha Ullström (andra året)

Johannes Björk (första året)

Stipendiater 2013-2014:

Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (tredje året)

Margaretha Ullström (första året)

Stipendiater 2012-2013:

Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (andra året)S

Stipendiater 2011-2012:

Per Boberg, Clara Hyldegaard Nankler och Lars Viper (första året)

Jenny Jansson (andra året)

Stockholms Arbetareinstitutsförening

c/o Studieförbunden

Dalagatan 7

111 23 Stockholm