Annat stöd

Bidrag till tryckning och spridning av studier om svensk folkbildning
Stockholms Arbetareinstitutsförening ger stöd till spridning av skrifter mm som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete. Inga särskilda ansökningstider finns utan ansökningar behandlas löpande av styrelsen under året. Normalt uppgår stödet till 20 000 till 40 000 per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre.

Bidrag till studieförbund och folkhögskolor till föreläsningar med vetenskaplig anknytning 
Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder ekonomiskt stöd till föreläsningar med vetenskaplig anknytning till studieförbund och folkhögskolor 2023 - 2024, dvs hösten 2023 och våren 2024.Bidrag till studieförbund utlystes i mars 2023. Deadline för ansökan: 12 maj 2023.
Bidraget till föreläsningar med vetenskaplig anknytning för folkhögskolor kan sökas under hela året.  Mer information i  filen nedan.