Annat stöd

Bidrag till tryckning och spridning av studier om svensk folkbildning
Stockholms Arbetareinstitutsförening ger stöd till spridning av skrifter mm som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete. Inga särskilda ansökningstider finns utan ansökningar behandlas löpande av styrelsen under året. Normalt uppgår stödet till mellan20 000 och 40 000 kr per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre.

Bidrag till studieförbund och folkhögskolor till föreläsningar med vetenskaplig anknytning 
Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder ekonomiskt stöd till föreläsningar med vetenskaplig anknytning till folkhögskolor 2024 - 2025, dvs hösten 2024 och våren 2025.Bidrag till studieförbund håller för närvarande på att omformas och beräknas utlysas i slutet av september 2024. 
Bidraget till föreläsningar med vetenskaplig anknytning för folkhögskolor kan sökas under hela året.  Mer information i  filen nedan.