Aktuellt.

Örjan Lindberger-priset 2021 till Johan Svedjedal

Örjan Lindberger-priset 2021 tilldelas Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han får priset bl a för sin omfattande forskning om bokmarknadens och den skönlitterära läsningens villkor i samhället. Priset som är på 100 000 kronor ska gå till person som gjort insatser för att främja intresset och förståelse för litteratur och berättarkonst.

Iwan Bolin-priset 2021 till Anna Schytt

Iwan Bolin-priset 2021 tilldelas redaktör Anna Schytt för framstående insatser för att kommunicera forskningens resultat och metod och därmed stimulera allmänhetens intresse för vetenskap och vetenskapens innehåll. Anna Schytt är vetenskapsjournalist och redaktionschef för SVT:s ”Vetenskapens värld”. Priset är på 75 000 kronor och utdelas vart tredje år. 

Deadline för studieförbundens ansökningar om bidrag till föreläsningar med vetenskaplig anknytning

Sista dag för ansökan om bidrag till föreläsningar med vetenskaplig anknytning till studieförunden är 12 maj 2021. Se utlysningen under "Annat stöd".


Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm

 


.Ċ
Ulla Nissen,
26 jan. 2021 01:16
Ċ
Ulla Nissen,
26 jan. 2021 01:16