Aktuellt.

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser följande stipendier och bidrag för 2022:

  • Anton Nyströms stipendium

  • Södermalms Arbetareinstituts stipendier

  • Stipendier för fördjupade studier rörande svensk folkbildning

  • Bidrag till publicering av skrifter om folkbildningStockholms Arbetareinstitutsförening

c/o Studieförbunden

Dalagatan 7

111 23 Stockholm

.