Aktuellt.

Årsmöte för Stockholms Arbetareinstitutsförening 9 april 2019

Vid årsmöte för Stockholms Arbetareinstitutsförening 9 april delas följande priser och stipendier ut:

Örjan Lindberger-priset, Ellen Key-priset, Anton Nyströms stipendium, Södermalms Arbetareinstituts stipendier samt stipendier för fördjupade studier rörande svensk folkbildning.

Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm.