Aktuellt.

Stipendier för forskarstuderande som forskar om svensk folkbildning

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser fyra stipendier för forskarstuderande som bedriver forskning om svensk folkbildning. Se information under fliken ”Forskarstipendier” Deadline för ansökan är 31 januari 2019.

Sista dag för ansökan om följande stipendier som utlysts hösten 2018 är 16 november 2018:

- Anton Nyströms stipendium för forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet 2019

- Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning 2019

- Stipendier för fördjupade studier rörande svenskt folkbildningsarbete 2019

Information och utlysningar finns under respektive flik på sidan. 


Ansökningar om Ekonomiskt stöd till skrifter om Folkbildning kan sökas under hela året. Se information under ”annat stöd”.

Våren 2019 utdelas vidare Örjan Lindberger-priset och Ellen Key-priset.

Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder ekonomiskt stöd till föreläsningar med vetenskaplig anknytning till studieförbund och folkhögskolor 2019. 

Deadline för ansökan om ekonomiskt stöd till studieförbunden är 15 november 2018.  För folkhögskolorna finns ingen deadline för ansökan. Se erbjudande under "annat stöd".
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm.