Aktuellt

Nytt bidrag till studieförbund och folkhögskolor 2018

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2018 ett nytt bidrag till studieförbund och folkhögskolor till arrangemang kring vetenskapens och folkbildningens roll i samhället. Det ska ses mot bakgrund av dagens debatt om faktaförvrängningar och medias inflytande på debatten. Se nedan under Annat stöd!

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser hösten 2017 följande stipendier:

Anton Nyströms stipendium för forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, Södermalms Arbetareinstituts stipendier för kvalificerade studier om Stockholm med inriktning på arbetarkultur, och Stipendier för fördjupade studier rörande svensk folkbildning

Sista dag för ansökan är 17 november 2017

Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder även ekonomiskt stöd till skrifter om folkbildning m m. samt

ekonomiskt stöd till föreläsningar med vetenskaplig anknytning till studieförbund och folkhögskolor.

Information under "Annat stöd".


.Ċ
Ulla Nissen,
13 okt. 2015 06:40