Aktuellt.

Örjan Lindberger-priset 2020

Örjan Lindberger-priset 2020 om 100 000 kronor tilldelas Elisabeth Reslegård för att hon med långvarigt och kraftfullt arbete på olika sätt främjat läsning bland barn och andra grupper som haft lång väg till litteraturen. Se bilagan nedan! 

Anton Nyströms stipendium 2020 om 100 000 kronor tilldelas Caroline Runesdotter för en studie om Erica Simon. 

Södermalms Arbetareinstituts stipendier 2020 tilldelas Soheyla Yazdanpanah för en förberedande studie om migrantkvinnors erfarenhet av arbete och arbetsliv i Stockholm samt Gustav Nyberg för forskning kring klass och maktrelationer mellan statare och deras husbönder på storjordbruk i stockholmstrakten under tidsperioden 1890-1920. Stipendierna är på 50 000 kronor.

Stockholms Arbetareinstitutsförenings stipendier för fördjupade studier rörande svenskt folkbildningsarbete tilldelas Robert Aman för en studie om folkbildande serier samt Emma Severinsson (med Björn Lundberg som medsökande) för en studie om folkbildning i brytningstid: Svenska herrmoderådet och Svenska Scoutförbundet i samarbete för att utbilda svenska ungdomar om kläder och stil. Stipendierna är på 50 000 kronor.
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm

 


.Ċ
Ulla Nissen,
21 maj 2020 23:57