Aktuellt.

Örjan Lindbergerpriset 2018 tilldelas Torgny Karnstedt

Torgny Karnstedt, författare, föreläsare och folkbildare har tilldelats 2018 års Örjan Lindberger-pris om 100.000kr. Stockholms Arbetareinstitutsförening delar årligen ut priset till person som bidrar till att skapa intresse och förståelse för diktkonst, berättarkonst och dramatik. Priset har getts Örjan Lindbergers namn för att erinra om dennes insatser som professor i litteraturvetenskap och som folkbildningsengagerad, mångårig ordförande i föreningen.

Se bilagan Lindberger-priset nedan!

Lundaforskare prisas med Iwan Bolin-priset 2018

Stockholms Arbetareinstitutsförening har tilldelat professor Bengt EY Svensson, Lund, 2018 års Iwan Bolin-pris om 75.000 konor. Föreningen vill därmed uppmärksamma Svenssons förmåga att kombinera kvalificerad egen forskning i fysik med krävande insatser i folkbildningens tjänst. 

Se bilagan Bolin-priset nedan!

Anton Nyströms stipendium 2018

Anton Nyströms stipendium om 100 000 kronor främjar studier om den fria och frivilliga folkbildningen i Sverige. Det tilldelas 2018 fil dr Per Wisselgren, Umeå för den planerade studien ”Greta Linder, bibliotekskonsulenterna och det svenska folkbibliotekets genushistoria 1913-1954”. 

Se bilagan Nyström-stipendiet nedan!

Stipendier för fördjupade studier om svensk folkbildning 2018

Två stipendier för fördjupade studier om svensk folkbildning utdelas till fil dr Johanna Ringarp för studien ”Tolfternas verksamhet med fokus på medborgarskap och klass” samt till Gunilla Lundgren för en bok om en romsk kvinnlig flyktings bildningsresa i Sverige via svensk folkbildning. Stipendierna är på 50 000 kronor. 

Se bilagan folkbildningsstipendier nedan!

Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning

Södermalms Arbetareinstituts stipendier 2018 tilldelas Lisbeth Håkansson Petré för ”Boken om nätverket Tolfterna – en historia om bildning, demokrati och kvinnors liv i Stockholm” samt till Mia Skott för avhandlingen ”Tapetmakerskorna – självständiga och skickliga i 1700-talets Stockholm”. Stipendierna är på 50 000 kronor. 

Se bilagan Södermalmsstipendier nedan!

Forskarstipendier för 2018-19 har tilldelats 

Jonas Söderqvist (andra året), Niklas Hill (första året) samt Fredrik Egefur (första året)

.Ċ
Ulla Nissen,
22 jan. 2018 04:58
Ċ
Ulla Nissen,
22 jan. 2018 04:57
Ċ
Ulla Nissen,
22 jan. 2018 04:58
Ċ
Ulla Nissen,
22 jan. 2018 04:59
Ċ
Ulla Nissen,
22 jan. 2018 04:58