Stockholms Arbetareinstitutsförening


Stockholms Arbetareinstitutsförening är en stödförening till Stockholms Arbetareinstitut som grundades 1880. Föreningen grundades tre år senare, 1883.
Föreningens nuvarande verksamhet är i första hand inriktad på att ekonomiskt stödja aktiviteter som främjar intresset för och kunskaper om folkbildningen och dess historia. Bl a delas årligen 3-4 stipendier ut till forskarstuderande inom området och stöd ges till publicering av skrifter som belyser folkbildning eller enskilda folkbildares insatser, framtagna av forskare eller av studiecirklar.
Stockholms Arbetareinstitut grundades 1880 av läkaren Anton Nyström. Denne inspirerades av de positivistiska idéerna med en stark tro på vetenskap och framsteg. Institutets program sammanfattades i slagorden ”tanke- och forskningsfrihet, arbetarklassens upplysning och fosterlandets väl”. Nyström var under perioder föreståndare för institutet och en på olika sätt stridbar person. Institutet kom att självt anordna populärvetenskapliga föreläsningar och hade under perioden 1894 till 1961 ett eget hus på Klara Norra Kyrkogata i Stockholm. 
Framstående personer inom Stockholms Arbetareinstitut var Ellen Key, Knut Kjellberg, Iwan Bolin och Sigfrid Leander. Så småningom kom institutets egen verksamhet med föreläsningar att dö ut. Stödföreningen, Stockholms Arbetareinstitutsförening, inriktar sig idag på att ge stöd till forskare och organisationer som på olika sätt främjar folkbildning och som bygger broar mellan vetenskap och samhälle.