Påverka din utbildning

Hur kan du påverka din utbildning?

Som student har du många sätt att påverka din utbildning.

Denna möjlighet är viktig såväl för dig som för dina medstudenter!

Det finns flera sätt för dig att påverka din utbildning på, nedan följer en liten lista på hur du kan gå till väga!

Skriv kursutvärderingarna!

Efter varje kurs kommer ett mail skickas ut till din studentmail från kursadministrationen med en länk till en kursutvärdering. Fyll i utvärderingen!

Detta är det absolut snabbaste sättet att förmedla dina åsikter kring varje kurs separat och ger en möjlighet till kursledningen att använda dina åsikter för utformningen av kursen i kommande termin! På sikt är detta ett av de viktigaste verktygen för att skapa landets bästa fysioterapeutprogram.

Så gör skillnad för dina medstudenter, svara på kursutvärderingarna!

Fyll i vårt ärenderapporteringsformulär!

Genom vårt äranderapporteringsformulär förmedlar du smidigt dina åsikter till våra utbildningsbevakare på ett enkelt sätt.

Du kan vara anonym om du önskar, men vi kan arbetar bäst med varje ärende om vi har möjlighet att kontakta dig!

Äranderapporteringsformulätet hittar du här!