Styrelsen

Ordförande

Jasmin Lindquist

ordforande@ssgi.nu
Vice ordförande

Vakant

vice@ssgi.nu

Medlemsansvarig

Matilda Lindsten

medlemsansvarig@ssgi.nu

Kassör

Vakant

kassor@ssgi.nu

Kommunikationsansvarig

Jenny Järnerot

kommunikation@ssgi.nu

Idrottsutskottet

Felicia Kennbäck

idrottsforman@ssgi.nu

Idrottsutskottet

Milla Lundqvist

idrottsforman@ssgi.nu

Sexmästare

Isac Sund

sexmastare@ssgi.nu

Sexmästare

Johan Berggren

sexmastare@ssgi.nu

Corpus Medicum

Corpus Medicum är medicinska fakultetens studentkår. Kåren består av tre kårsektioner: Medicinska Föreningen (MF) för läkar-, biomedicin-, folkhälsovetenskap-,logopedi- och audiologistudenter, SSGI för fysioterapeutstudenter samt VÅVS för sjuksköterske-, röntgensjuksköterske, specialistsjuksköterske-, arbetsterapeut- samt masterstudenter inom medicinsk vetenskap. Samtliga kårsektioner är autonoma men har en gemensam Kårstyrelse där ledamöter möts, diskuterar och tar beslut i gemensamma frågor. SSGI:s språkrör i Corpus Medicums styrelse är vår ordförande.

Gemensamt arrangerar vi bland annat Corbalen och har ett lag till Tandemstafetten.

Utskott

PNR

Programnämnden för rehabilitering

PNR innebär att man går på möten där bland annat beslut tas om kursplaner och andra ändringar i studierna som tex den lediga veckan mellan höst och vår termin. Inför varje möte finns även ett beredningsmöte där saker diskuteras men inga beslut tas. Mötena tar ofta 3h och hålls vanligen på BMC.

Man behöver vara engagerad i studentlivet och ha åsikter/kunna driva andras åsikter om hur utbildningen ska kunna bli så bra som möjligt.

Du sitter som studeranderepresentant med rösträtt i denna nämnd tillsammans med bland annat programdirektörer från fysioterapeut, audionom, logoped samt arbetsterapeuterna.

Som ledamot i denna nämnd representerar du alla fysioterapeutstudenter i diverse frågor. Det kan handla om allt från reviderande av kursplaner till ställningstaganden till olika projekt eller införande av nya regler.

Studiesociala utskottet:

”Graviditet, javisst! GMU, absolut! Finna dig själv i Asien, GLÖM DET!”

Vad gör du i ditt utskott?

Vi är två stycken studentrepresentanter som tillsammans med en handfull anställda personer på lunds universitet som utgör studiesociala utskottet. Vi resonerar och röstar kring olika studenters framtid på programmet involverande exempelvis om en student ska tillåtas komma tillbaka efter ett studieuppehåll, eller bli spärrade från att börja nästa termin pga av diverse anledningar (JAPP ni läste rätt, så mycket ”makt” har vi).

Vad är det bästa med ditt utskott?

Vi får BETALT för att ha underhållande, intressanta och lärorika möten tillsammans med några av programmets största hjärnor!

Vilka egenskaper ska man ha för att klara ditt utskott med bravur?

Alltid bra att vara Instinktiv (magkänslan har aldrig fel, bara en persons framtid du ska lägga en röst på, no biggie), samarbetsvillig är väl alltid trevligt att vara (vill ju inte att mötet ska gå över en timme!?), sist men inte minst måste man ju självklart vara både diskret och ansvarsfull när man sitter i studiesociala utskottet då samtliga av våra möten är konfidentiella och ofta behandlar känslig information!

Internationella kommittén

Tycker du att dina möjligheter till att åka utomlands under din studietid ser mörka ut? Eller är du bara intresserad av internationellt samarbete? Engagera dig och gör skillnad i Internationella kommittén!

Vad gör du i ditt utskott?

o Verkar för att öka internationaliseringen av utbildningen tillsammans med lärare och internationella koordinatorer från Medicinska fakulteten.

o Vi träffas ca 2–3 ggr per termin under lunchen (såklart ingår lunch på ett lunchmöte)

o Kom med dina synpunkter under mötet och ta chansen att påverka!

o Den enda betungande uppgiften som du antar dig genom att vara med i Internationella kommittén är att vara justeringsman till protokollen som för under mötena vilket tar ca. 5 min.

Vad är det bästa med ditt utskott?

Att få en inblick i hur det internationella arbetet ser ut och även få en möjlighet att utveckla det.

Vilka egenskaper ska man ha för att klara ditt utskott med bravur?

Nyfiken på världen utanför Lunds gränser!

Examinationsgruppen

Som ansvarig i Examinationsutskottet ser man till att elevernas åsikter kring examinationer av olika slag inom utbildningen kommer fram till lärarkåren. Detta görs framförallt genom att organisera diskussionskvällar med olika teman, där lärare och studenter fritt kan ventilera sina åsikter. Uppgifter i praktiken: Ha kontakt med Susanne och i samråd med henne komma fram till vad som är lämpligt att diskutera.

AF ÖS

Akademiska Föreningens överstyrelse

Vad gör du i ditt utskott?

Fikar (mycket), röstar igenom organisatoriska beslut inom Akademiska föreningens olika verksamheter (AF-bostäder, AF-borgen, Radio AF osv)

Vad är det bästa med ditt utskott?

Gissa en gång

Vilka egenskaper ska man ha för att klara ditt utskott med bravur?

Man ska ha ett öppet öra, vara intresserad av att höra om vad som sker inom AF, gilla fika

Skyddsombud

”Vill du vara med och påverka och förbättra miljön på din skola? Då är studerandeskyddsombud rätt utskott för dig!”

Vad gör du i ditt utskott?

Jag går på möten med HMS kommittén några gånger per termin, samt är med på skyddsronder eller tar del av information som kommit upp under skyddsronderna. Jag är den man vänder sig till om man som student upplever problem med den fysiska och psykosociala miljön, och så tar jag det vidare eller informerar om vart man kan vända sig för att finna en lösning.

Vad är det bästa med ditt utskott?

Man får vara med och hjälpa förbättra miljön för oss studenter på skolan och får en större förståelse för hur allting fungerar på skolan. Man får ju självklart inte glömma bort den fantastiska fikan man får på mötena!

Vilka egenskaper ska man ha för att klara ditt utskott med bravur?

Uppmärksam, nyfiken, hjälpsam, positiv, förstående


Kulturutskottet

Utskottet arbetar med att anordna externa föreläsningar och workshops åt medlemmarna i SSGI med inslag som inte kommer upp i den ordinarie utbildningen och kan vara av intresse för fysioterapeutstuderande.

Corpus Laborans

Corpus Laborans är Medicinska fakultetens arbetsmarknadsdag där representanter från arbetslivet, så som företag, privata vårdcentraler och Region Skåne kommer och berättar om sin verksamhet. SSGIs representanter kommer sitta i arbetsgruppen tillsammans med medlemar från VÅVS och MF. Deras uppgift är att planera, organisera och genomföra denna dag.

Högtidsansvarig

Som högtidsansvarig är man engagerad i Corbalen. Corbalen är Corpus Medicums årliga fracksittning, en av landets allra största av sitt slag! Balen hålls normalt i AF-borgen varje hösttermin och minst en representant från SSGI finns med i Corbalens kommitté, gruppen som ser till att just vår bal blir Lunds bästa! Man är även engagerad i SSGIs egen bal Bobathbalen. En nystartad bal som är planerad att hållas på vårterminen för oss fysioterapeutstudenter.

Novicheriutskottet

Dux

Som Dux är det du som leder nollningens arbete framåt. Allt arbete sker tillsammans med resterande i novischeriet där din roll är lite som spindeln i nätet, dvs se till så att alla tillsammans producerar en nollning.

Det är ett uppdrag med mycket ansvar men också ett otroligt roligt uppdrag som betalar tillbaka flera gånger om när man ser hur kul novischerna har.

Certatim

Vill du höra nationernas vakter säga saker som "Sluta vifta med manteln" och "snälla tagga ner lite"? Då tycker jag att du ska söka till Novischeriet!

Som Certatim kommer du att ha en ledande roll inom nollningens alla tävlingar och lekar. Tillsammans med faddrar och de andra i Novischeriet kommer du att planera och arrangera klassiska nolle-events som Fångarna på HSC, Lundarundan/På rymen och Poängjakten. Det är även fritt fram att brainstorma kring nya saker som just DU tror att novischerna kommer att uppskatta!

Salire

Salire har yttersta ansvaret för allt som har med fest att göra under nollningen, till din hjälp har du dina festfaddrar. Du är alltså som en sexmästare fast bara under nollningsperioderna. Till dina uppgifter hör att boka sittningar, se till att förfest och spex finns och att i allmänhet tagga fest!!

Att vara Novischerist är superkul men det krävs mycket jobb och du har ett stort ansvar! Ta chansen och sök!!!

Loqui

Som Loqui i Novischeriet ansvarar du för kommunikation – information och relation. Du är navet i det hjul som är faddrar, novischer och Novischeriet. Tid, plats, klädsel, utrustning, kärlek, pepp, väderprognos, de tre viktigaste punkterna från gårdagens föreläsningar och morgondagens Rapport - you name, you write in the facebookgrupp about it.

Du ansvarar även för att det finns en nollningsbudget – vad ni vill lägga mer pengar på, vad ni inte behöver lägga pengar på, till vad ni kan få pengar från Susanne. Kapitalismen är din bästa vän.

På dina mantelbeklädda axlar ligger även den ädla men sluga uppgiften att förmedla information till novischerna på ett sätt som får dem att glömma att de är dödströtta från första veckans hets och stress, att de har ångest över första uppsatsen och att de redan festat tre gånger den veckan. Du håller sanningen i din hand.


VFU-utskottet

VFU-utskottet på fysioterapeutprogrammet bidrar till grymma praktikplatser!

Vad gör du i ditt utskott?

Jag tar emot ris och ros angående en praktikplats och för detta vidare till programmets ledning.

Vad är det bästa med ditt utskott?

- Att ha möjlighet att påverka praktikplatserna! (Dock är det få som framför tankar - kliv fram om du är missnöjd! 😀 )

Vilka egenskaper ska man ha för att klara ditt utskott med bravur?

Man ska va cool! Vilket alla på fysioterapeutprogrammet är!

Poster utanför SSGI

Fackförbundet Fysioterapeuterna

Bryggan mellan studenterna och förbundsstyrelsen i facket! Här kan du verkligen påverka din studietid och ditt framtida yrkesliv!

Vad gör du i ditt uppdrag?

o Driver frågor som berör och påverkar studentmedlemmarnas arbetsmiljö under studietiden

o Är kommunikationsbrygga mellan studentmedlemmarna och förbundsstyrelsen

o Inspirerar och informerar om aktuella frågor som rör studentsektionens medlemmar

o Rekryterar studentmedlemmar på studieorten

o Deltar i arrangemang anordnade av förbundet – dvs. får lov att åka till Stockholm och träffa representanter från alla studieorter runt om i Sverige. Kul och intressant!!

o Arrangerar en nationell sammankomst för studentmedlemmarna – de så kallade Rikstävlingarna. En av de roligaste händelserna under året! Lag från alla fysioterapeututbildningar i Sverige gör upp om den mycket ärofyllda segern (som inte tas hem genom att rabbla anatomi eller utföra ett felfritt tendinit-test utan helt avgörs genom roliga lekar och prov på sammabete) .

o Tar fram verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och verksamhetsbudget till årsmöte.

Vad är det bästa med ditt utskott?

Att få möjlighet att träffa studerande från andra studieorter. Och Rikstävlingarna såklart!

Vilka egenskaper ska man ha för att klara ditt utskott med bravur?

Social, nyfiken och det är såklart bra att ha ett genuint intresse för att göra studietiden bättre för alla oss studenter!