Viktiga dokument

Sydsvenska Sjukgymnastinstitutet är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening. Föreningen skall verka som sektion inom studentkåren Corpus Medicum vid Lunds Universitets Medicinska Fakultet. 

Sydsvenska Sjukgymnastinstitutet har som ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa.

SSGI:s verksamhetsområde är utbildningar på grund- och avancerad nivå gällande fysioterapeutprogrammet vid Lunds Universitet.

Värdegrund

Stadgar

Stadgarna är föreningens regler som bestämmer hur föreningen skall arbeta och utformas. Stadgarna är det högsta styrdokumentet i föreningen. 

Reglemente

Reglementet finns som stöd och komplement till stadgarna, och är underordnat stadgarna.

Policys & riktlinjer

Övriga dokument

Mötesprotokoll