Utbildning

Vi representerar studenter vid fysioterapeutprogrammet i Lund. Utbildningsbevakning är ett av våra huvudansvar som kårsektion. Vid tankar, funderingar eller åsikter kring utbildningen är ni mer än välkomna att kontakta oss via ärenderapportering, eller personligen till styrelsemedlemmar eller utskott.