Läs mer om utskotten, styrelsen och hur du engagerar dig!

Välkommen till Lunds trevligaste studentförening!

Läs mer om våra studiesociala utskott!

Utbildningsbevakning är ett av våra huvudansvar, läs mer här!

Vi har alltid något på gång, kolla in vad som sker härnäst!

"Det finns omtentor, men inga omfester" - Susanne Brokop