Referat: 2016

Generalforsamling afholdt 24-03-2017 på Rathlouskolen

Kresten blev valgt som dirigent.

Lastbiltrafik i Slippen.

Der opsættes nye skilte , lastbiltrafik forbudt, kørsel til vejens ejendomme tilladt.

Vedr. lokalplan og deres overholdelse.

Kommunen gør ikke noget selv, der skal en anmeldelse til.

Sagen vedr. ulovligt byggeri langs åen.

Sagsbehandler Annette Fruelund meddeler at der vil udsendt naboorientering og varslet påbud i uge 12!!!

Der er kommet 4 høringssvar.

Afgørelsen kan påklages til planklagenævnet, hvilket vil betyde at den endelige afslutning ikke er nært forestående!

Madklub

Forslag om at dato for madklub skal være i meget god tid.

Forslag om at såfremt der ikke kommer flere end højst 10 , kan det afvikles privat.

Forslag til andre soc. arr.

Besøg den gl. by Århus

Forestillingen "Røde orm"

Gåtur i skovene omkring Rathlousdal, med guide, evt. kaffe mm.

Tur til Sondrup, Sandbjerg.

Generelt

Der er stemning for at foreningen fortsætter.

Formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt.

Der er ca. 17.000 kr. i kassen

Inddragelse af kontingent kan være en svær opgave.

Folk glemmer det!

Joan ønsker ikke at fortsætte som kasserer.

Et problem med de mange parkerede biler på vejen.

Lærerbiler, håndværkerbiler og flere har fået bil, også 2.

Vi har tidligere henvendt os til både skolen og kommunen. Det har ikke løst problemet.

Flere klager over manglende rengøring af renden langs husene.

Parkerede biler forhindre fejemaskinen i at feje.

Loppemarked

Der var ønske om at vi igen får loppemarked på vejen.

Sidst i august måske et godt tidspunkt.

13 deltagere til generalforsamlingen.

28 indlæg til formandens beretning

18 indlæg til evt.

ref.

Børge