Rengøring af Slippen

Én gang om året hjælpes vi alle med at gøre gaden pæn. Vi luer bedene, fejer og fjerner ukrudt fra fortovet.

Vi mødes på gaden med river kost mm. kl. 10.

Efter det hårde slid mødes vi til en frokost. Alle medbringer mad, foreningen sponserer drikkevarer.

Dato: Se kalenderen