Om Slippen

Kontingent: kr. 150 pr. husstand, pensionister kr. 75 pr. husstand.

Bank: Nordea

Kontonr. 1944 - 0270 693 539

Husk at sendet mail til peter@slippen.dk hvis du vil have nyheder pr. email.