Lokalplan

Odder Kommune har udarbejdet lokalplan for Slippen, se lokalplanen - pdf
Andre lokalplaner kan findes via dette link.